odmèv -éva m (ȅ ẹ́)
1. ponovljeni glas, zvok, nastal zaradi odboja zvočnih valov: odmev se oddaljuje, zamira; slišati odmev; glasen odmev; odmev korakov, strelov, zvonov; mrtev, je ribič ponovil kot odmev / knjiž. odmev se še lovi med drevjem; samo odmev odgovarja njegovemu klicu; pren., knjiž. pesem mu je bila odmev iz dragih krajev
 
fiz. podaljšanje zvoka zaradi odboja zvočnih valov
// glagolnik od odmevati: odmev od sten
2. razpravljanje v javnosti, ki ga povzroči kak dogodek: predsednikov govor je imel močen odmev; roman je vzbudil velik odmev; prvi odmev na spremembo je bil ugoden / publ.: resolucija je naletela na širok odmev; članek je našel precej odmeva med bralci o njem so govorili, razpravljali / knjiž. nekrolog v časopisu je bil edini odmev pisateljeve smrti
3. publ. uspeh, učinek: sprejeti sklep je bil hitro pozabljen in ni imel odmeva; razpis je ostal brez odmeva
● 
ekspr. nad taboriščem je plaval odmev revolucionarne pesmi se je slišala revolucionarna pesem; publ. pisateljevo zanimanje za glasbo je dobilo odmev v njegovih romanih je vidno, se kaže; publ. pretep je imel odmev na sodišču obravnavalo ga je sodišče; knjiž. v Prešernovem slogu je precej odmevov antične mitologije sledov, vplivov; knjiž. odmev na ta kulturni dogodek se je ohranil v kroniki spomin

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmèv -éva m (ȅ ẹ́) slišati ~; ~i korakov; Roman je imel velik ~; publ. Sprejeti sklep je ostal brez ~a brez uspeha, učinka; pojm. ~ od sten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmèv -éva m
ponovljeni glas, zvok, nastal zaradi odboja zvočnih valovpojmovnik
SINONIMI:
knj.izroč. jek, knj.izroč. jeka, knj.izroč. odjek, knj.izroč. odzven, knj.izroč. odzvok
GLEJ ŠE SINONIM: sled3
GLEJ ŠE: odmevati, odmevati

Sinonimni citat

odmȅv – glej odmẹ́vati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmẹ̀v, -dmẹ́va, m. der Wiederhall, das Echo, Cig., Jan., nk., Tolm., vzhŠt.; — der Nachhall, Jan., Sen. (Fiz.); — die Resonanz, Cig., Jan.; — prim. odmevati.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmev

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

odmev gl. odmevanje

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Število zadetkov: 7