strȍp

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

stratosfȇra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

tlȁ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

nadstrọ̑pje

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

strȏpen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

stropník

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

Število zadetkov: 6