trájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

trájati

Sinonimni citat

trájati

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020

trájati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

trȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

trájati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

trajati

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

trajati

IVANČIČ KUTIN, Barbara, Slovar bovškega govora, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

trajati

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Število zadetkov: 9