zdéti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdéti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdéti se

Sinonimni citat

zdéti se

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021

zdéti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdẹ́ti se

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdẹ́ti se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdèti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdeti se

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdeti se

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdeti se

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdeti se

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

zdeti se

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Število zadetkov: 13