abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.