á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 17. 6. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.