24-úrni vzórec urína -ega -rca -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT1A-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT1B-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT2-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT3-antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT3-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT4-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT5-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT6-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT7-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

5-HT-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

8-úrni vzórec urína -ega -rca -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

a. c. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

a. d. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

a. l. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

a. s. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

a. u. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

a. u. p. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

āā --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

abortív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

abrazív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absolút -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absolútna viskóznost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absolútni etanól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absorbánca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

absorpcíjska pregráda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

abstinénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

abstinénčni sindróm -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ACE-inhibítor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

acetílholín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

acetílholín-esteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

acetilíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

acetogenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

acid. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ácidobázične lastnósti -ih -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ácidobázični indikátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ácidorezisténtna oblóga -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

acílfloroglucinól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ACR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad aliment. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adamantánski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adápter -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adaptívna imúnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adaptogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad baln. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad caps. amylac. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad caps. gelatin. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

add. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

add. instll. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenilát-cikláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenozín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenozíndífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenozínmónofosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenozínski recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adenozíntrífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ADH -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adherénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adheréntna célična kultúra -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ADI -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adjuváns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adjuvánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adlátus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad lib. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad man. med. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

administratívna farmacíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ADP -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ADR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adrenalín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad scat. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adsórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adsorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adsórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adstríngens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

adstringènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad us. ext. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad us. int. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad us. propr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad us. vet. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad usum vicem -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad vitr. flav. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ad vitr. nigr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

 -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AED -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aeq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aerenhím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aeroph. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aerosól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aetherol. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AF -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afinitéta -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afinitétna kromatografíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ágar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agaróza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agarózna gélska elektroforéza -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agit. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agit. ante us. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

àglikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aglomerát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aglutinácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agoníst dopamína -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agregát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

agrúm -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ahéna -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AIMD -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ajurvéda -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akcéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akridínski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akridónski alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktinomicíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktinomórfni cvét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktivácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktivátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs -ega -ega -ega čása m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívna farmacévtska sestavína -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívna imunizácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívna konformácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni medicínski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni terapévtski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni transpórt -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívni zunánji defibrilátor -ega -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívno mésto -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívno óglje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aktívnost rádionuklída -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akupresúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akupunktúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akútna tóksičnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akútno tóksični pogóji -- -ih -ev m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alanín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alanín-amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alanínska amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álbaréllo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álbar éllo -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

albumín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aldehídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aldosterónski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aldóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alél -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alelopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alergén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alevrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alevrónsko zŕno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfa1-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfa2-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfaadrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfa adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfaamiláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfa amiláza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álga -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

algínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkálna fosfatáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkaloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkaloíd družíne narcísovk -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkaloíd kálabarskega bôba -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkaloíd róžnatega zímzelena -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkaloíd ržénih rožíčkov -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkeníldífenól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkilirajóči citostátik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkílsulfonát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áloantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alopát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alostêrični encím -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alostêrično vezávno mésto -ega -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alotropíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ALT -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alt. hor. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alteránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alternatívna medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alternatívne analízne metóde -ih -ih -ód ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alumínijev antacíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alumínijeve protimikróbne učinkovíne -ih -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áluplast -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áluplast za opeklíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amar. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amárum -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ámbra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ambulántna porába zdravíl -e -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ambulántno predpísano zdravílo -- -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AMD -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amebicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amfenikóli -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amfetamíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amfifílna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amfifílna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amfiiónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ámfora -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amfotêrna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amídni lokálni anestétik -ega -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amiloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amiloplást -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínoglikozídni antibiótik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínokinolíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínokislína -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínokislínski ostánek -ega -nka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínokislínsko sekvencíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínosládkor -sladkórja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AMP -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amp. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AMPA-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amperométrična titrácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amplikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ampúla -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anabólik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anabolízem -zma m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anafiláksa -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anafilaksíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ànafrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analéptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analgétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analítska téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analítski márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza finánčnih učínkov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza gledé na naméro zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza ITT -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza po protokólu -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stróškov bolézni -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stróškov in korísti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stróškov in korístnosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stróškov in učinkovítosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stroškôvne korísti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stroškôvne korístnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stroškôvne učinkovítosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza stroškôvne uporábnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza urína z reagénčnim trákom -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza zdravíl -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analíza zmanjševánja stróškov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízna fáza laboratórijske preiskáve -e -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízna metóda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízna téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízni postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízni sét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízni vplívi -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analízno preskúšanje zdravíla -ega -a -- s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analóg -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analóg fólne kislíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analóg pirimidínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analóg prehódnega stánja -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

analóg purínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anatoksín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ÁNDA -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

andrécej -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

androgén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

androgéni hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anestétični étri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anestétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anestezíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ángiotenzínski II recéptor -ega -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anhydr. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anilídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aniónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aniónska vrzél -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ànizogamíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anksiolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anoréktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antacíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst vitamína K -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anterídij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anthelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiadhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántialêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiandrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántianémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiarítmik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiastmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antibiótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antibióza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidekubítusna blazína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidekubítusno ležíšče -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidepresív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidiabétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidiaróik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidiurétični hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántidizentêrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antidót -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antidotárij -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiemétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiepiléptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiestrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántifibrinolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiflogístik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antigéne predstavljajóče célice -- -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antigénska determinánta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihemorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihemoroídik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihidrótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihiperlipémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihipertenzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihipertónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántihistamínik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiholinêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiholinesteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiidiotípska prótitelésa -ih -és s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántikaliurétični diurétik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántikoaguláns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántikoagulánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántikonvulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántileprótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimalárik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimenorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimetabolít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimigrénik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimikótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántimitótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antimónove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántineoplástik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántinevrálgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántioksidánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiparazítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiparkinsónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiperspiráns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiperspiránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántipirétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antipórt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiprurítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántipsihótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántipsoriátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántirevmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antiséptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántiskabicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántistátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántitrombótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ántituberkulótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antitúsik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antiúrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antocián -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antocianidín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antocianín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antracénski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antraciklíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antrakinón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antrakinónski glikozíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antranoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antranól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

antropozófska medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AOR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

APC -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

API -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aplikácija zdravíla -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aplikátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Apo -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Apo B -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápoencím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápolipoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápolipoproteín B -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apoptóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aporfinoídni alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apotécij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apotékar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aptamêr -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. bull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. cal. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. comm. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. dest. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. ebull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. ferv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. font. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. infund. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. iniect. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. pluv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. purif. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aq. tepid. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aqua demineralisata -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aquos. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arábska gúma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arábski gúmi -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arcníja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arginín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arhegónij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arílalkanón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arílus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aróma -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aromat. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arómaterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aromátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aromátski akridínijevi éstri -ih -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

artemisinínovi deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

artific. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arzénove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aséptični postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aséptika -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

àsimetríja kromatográfskega vŕha -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

asimilácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ásk -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

askorbínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

askospóra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ASMF -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

asparagín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

asparagínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aspartát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aspartát-amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aspartátna amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AST -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ataráktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ATC-klasifikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ATC-oznáka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ATC-šífra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atenuírano cepívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atést -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

àtípična amínokislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atomizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atómska absorpcíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atómska emisíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ATP -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atraktánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AUC -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

auric. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avídnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avrikulárna uporába -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtakoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ávtoantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ávtoapotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtogamíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ávtoimúnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtokláv -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtoklavíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtokríno signalizíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátska obdeláva recéptov -e -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátska pipéta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátski vzorčeválnik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ávtomedikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ávtoprótiteló -ésa s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ávtorecéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtotrofíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

azaspírodekandiónski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

azulén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

b. i. d. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bac. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bac. vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bachova cvétna terapíja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bachove kápljice -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bacíl -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

baktericíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

baktêrija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bakteriofág -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bakteriostátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bakulovírus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bakulovírusni véktor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

balástna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

baln. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

baln. vap. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bálneoterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

balón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bals. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bálzam -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

balzamárij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

BÁN -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bancroftovo pravílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5679 zadetkov.