afída -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afidologíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

afrikanizírana čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áfriška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

áfriška gôrska čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájdova čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájdovec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ájdov méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácija -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácijeva čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácijevec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akácijev méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akaricíd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akarína -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akarióza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akaróza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

akútna čebélja paralíza -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alármni feromón -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Albêrtijev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Albêrti-Žníderšičev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Albêrti-Žníderšičev sátnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

albinízem -zma m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

albíno čebéla -- -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aldehíd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alél -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álfa glukozidáza -- -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

alkálna strúpnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álpska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álpska kránjska čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

álpski típ čebelnjáka -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Ambróžičev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amébna bolézen čebél -e -zni -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amebóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amerikánec -nca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amerikánski pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amerikánsko kolésce -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriška begálnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriška gnilôba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriška gnilôba čebélje zalége -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriški nakládni LR-pánj -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriški nakládni pánj -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriško dléto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amêriško žrêlo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amiláza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amilóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amínokislína -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

amórfa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anatólska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anatómska trótovka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anemofílna rastlína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

anténa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apidológ -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apidologíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apiguárd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápikómora -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápikultúra -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apimóndija -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápipreventíva -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

apistán -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápitéhnični ukrèp -ega -épa m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápitéhnika -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapévt -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapévtski čebelnják -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápiterapíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ápitoksín -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arábska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

areométer -tra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

arménska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Árnhartova žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

árt própolis -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

askorbínska kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

askosferóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

aspergilóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

átrij -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

atrofíja jájčnikov -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátska cepílna ígla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

avtomátska dozírna brízga -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

ázijska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-10 -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-11 -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-7 -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-devétsátar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-dvójček -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽK-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-méra -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-sát -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-sátnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-tríetážni pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

AŽ-zakláda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bábica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bábji mlín -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

banátska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvanje mátic -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvna oznáka mátice -e -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvna plôščica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bárvni índeks -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bastárd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bayvarol -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

begálnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla čmeríka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla dételja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla jélka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla omêla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béla vŕba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bélčičeva metóda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

belíčnost -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béli jávor -ega -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béliti sátje bélim -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béli žêpek -ega -pka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beljakovínska čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beljakovínska hrána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beljakovínsko kŕmljenje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beloóka mática -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

beloóki trót -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Bentónova mátičnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

béra -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíč -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíček -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíčkar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bílaterálno dvóspôlna čebéla -- -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

biologíja čebél -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

biolóška lastnóst čebél -e -i -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

biolóško zatíranje varóze -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíotéhnika -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíti čebélen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bíti živálen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blága gnilôba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blátiti -im nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blátnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

blazínica stopála -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Boardmanov pitálnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Boczonadijev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bodálce -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bodéča néža -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bodoglávec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bóks -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bolézenska trótavost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bòr bôra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bóreč -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bôrova mána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

borovníca -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

borovníčev méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bráda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brázda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brenčáti -ím nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bréskev -kve ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brést -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bréstovolístni oslàd -ega -áda m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátičar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátična čebélja družína -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátičnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátični ometênec -ega -nca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátični pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátični redník -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezmátičnost -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brézovo-topôlov própolis -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brézov própolis -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpášje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpášna dôba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpášno obdóbje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brezpelódna čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brìn brína m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brínjeva mána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brizgálka za rôje -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bŕstna hójeva ušíca -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bršlján -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

bršljánov méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

brúsnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

BRŽ-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba čebéle délavke -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba mátice -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búba tróta -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Buckfast čebéla -- -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

buckfaška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búkev -kve ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

búkova mána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

carnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

CCD -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cedílna posóda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cedílo za méd -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

célica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

célični pokrôvec -ega -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

celínski típ čebelnjáka -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín -ega -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cemêntni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cepílna ígla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cepíti ličínke cépim -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cépljeni mátičnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cíprje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cíprska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

citrónova kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

citrónska kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvetlíčna čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvetlíčni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvetlíčno-gózdni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni medôvnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni práh -ega prahú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

cvétni práh izkopánec -ega prahú -nca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

časôvno nèpredvidljíva čebélja páša -- -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

časôvno predvidljíva čebélja páša -- -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla čistílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla čistílna plesálka -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla délavka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla dojílja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla gonjáč -e -a ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla gradílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla gradíteljica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla iskálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla iznašálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla izvídnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelák -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla krmílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla letálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla medaríca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla nabirálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla obirálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla plesálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla prezračeválka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelár -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla rekrútka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebeláriti -im nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke -a -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na cvétni práh -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na méd -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na rôje -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje na stálnem méstu -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje s prevážanjem -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje v košárah -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje v kôših -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje v krógu -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z dvéma máticama -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z êno mático -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke -a -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju -a -- -- -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárna -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla róparica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelár prevaževálec -ja -lca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska botánika -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska centrifúga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska grébljica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska kápa -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska máska -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska opréma -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska pípa -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska podrúžnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska pót -e potí ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska rokavíca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska sezóna -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska šóla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska tehnologíja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska téhtnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárska žlíca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárske hláče -ih hláč ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárske kléšče -ih kléšč ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski jópič -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski klobúk -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski kódeks -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski kombinezón -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski laboratórij -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski mójster -ega -tra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski nòž -ega nôža m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski pajčolán -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski pášni réd -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski prápor -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski preglédnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski pribòr -ega -ôra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárski učítelj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko dléto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko léto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko oródje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko pokriválo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelársko síto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelárstvo -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla samotárka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla sledílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla snažílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla spremljeválka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla stražárka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla trótovka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla ubijálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla velikánka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla vóskarica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla zajedávka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla zidaríca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéla zidárka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebéle na sátju čebél -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja búba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja célica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja čeljúst -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja družína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja družína na sátju -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja gláva -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja grúča -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja hrána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja krí -e krví ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja krógla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja kúga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja ličínka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja marljívost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja mática -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja nôga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja paralíza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja pásma -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na ájdi -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na akáciji -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na právem kostánju -e -e -- -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja páša na sádnem drévju -e -e -- -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja počrnélost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja pòdvŕsta -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja pogáča -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja prídnost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja rása -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja úš -e uší ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja vŕsta -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja zaléga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja žêrka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélja žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje čêlo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje drevó -ega -ésa s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje gnézdo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje jájčece -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje krílo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje srcé -ega -á s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélje žêlo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji gròzd -ega grôzda m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji krúhek -ega -hka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pík -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pleménski materiál -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji plés -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji pridélek -ega -lka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji proizvòd -ega -óda m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji razmík -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji rílček -ega -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji ród -ega rodú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji róp -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji sát -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji slúh -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji strúp -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji škodljívec -ega -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji víd -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vírus X -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vírus Y -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vóh -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vôlk -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vôlkec -ega -kca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélji vósek -ega -ska m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélna célica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélna družína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebélna páša -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelník -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelnják -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelojédec -dca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebelorêja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebeloslôvje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čebúlica spôlne tróbe -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čeljústna žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čeljústni feromón -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čêlnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čêpek -pka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čéšnja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

četŕti opŕsni obróček -ega -ega -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čísti čebélji vósek -ega -ega -ska m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílna jámica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílna plesálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni glavníček -ega -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni izlèt -ega -éta m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni kávelj -ega -vlja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni nagòn -ega -ôna m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílni tŕn -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistílno vedênje čebél -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čístiti célico -im -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čístiti čebélji vósek -im -- -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čístiti se -im se nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čistopásemska pleménska mática -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

číšljak -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

členonóžec -žca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmeríka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmŕlj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmrlják -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čmrljár -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

črémsa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna bolézen -e -zni ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna dételja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna jélša -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕna pritlíkava čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

črnílec -lca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni mátičnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni sát -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni têloh -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni tôpol -ega -ôla m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕni tŕn -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕnobleščéča hrástova lahnída -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕnobleščéča hrástova ušíca -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čŕno sátje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

črpálka za méd -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čutílna dláčica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čutílo za okús -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čutílo za típ -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútna dláčica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútna péga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútna plôščica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

čútnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Dádant-Bláttov pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Dádantova nakláda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dádantovec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Dádantov pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dalmatínska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dámska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dámski méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

DB-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dêblo -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dedljívost -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

deformácija čebéljih kríl -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dekristalizácija medú -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dekstrín -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dekstróza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavka krmílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavka nabirálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavska sátna célica -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délavska zaléga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

délno prestávljanje sátov -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

demaríranje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

denaturácija medú -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

denaturírani sládkor -ega -órja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

depresíja čebél -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátna nakláda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátni AŽ-pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

desétsátni pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dételja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dételjni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devétsátar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devétsátni AŽ-pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devétsátni pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíčnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíška mática -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíška prepóna -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíška ródnost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíški čebélji vósek -ega -ega -ska m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíški méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíški sát -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devíško porájanje trótov -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

devtonímfa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dezóksiribonukleínska kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

déžen -žna m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diagnóstično dímljenje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diastáza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dihálna odprtína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dihálnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dìm díma m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dímiti -im nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dímljenje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dímni lístič -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dínarsko-kráška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diploídna délavka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diploídni trót -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

diréktno testíranje mátic -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dísaharíd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

distánčni vlóžek -ega -žka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dišávna žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívja čebélja družína -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívje čebéle -ih čebél ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívji kôstanj -ega -ánja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dívji méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dizenteríja čebél -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dláčica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dlákavi óctovec -ega -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dnévni donòs medú -ega -ôsa -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

DNK -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dnò pánja -à -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dób -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dôbra čebelárska práksa -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dôbra mísel -e -sli ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodajálna klétka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodajálna mátičnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic na sát -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika -a -- -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic po Kírarju -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic skozi žrêlo -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic s pomočjó alkohóla -a -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje mátic v mátičnici -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodájanje sátnic -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dodáti zréli mátičnik -dám -- -- dov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

dojílja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 11. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.