a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 17. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.