a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.