a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 19. 10. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.