*morati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

A

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Sinonimni citat

á

Sinonimni citat

à

Sinonimni citat

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

A

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ā

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

IVANČIČ KUTIN, Barbara, Slovar bovškega govora, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a, b, c

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aa

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aa

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aalenij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Aaltov stòl

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aamoriterski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aaronski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ab

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ab.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abačica

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abager

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábak

Sinonimni citat

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abakuk

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abalákovova metóda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalákovovo sidríšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalákovovo uhó

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalienacíjski

Sinonimni citat

abalónska škóljka

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abalónski bíser

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abarat

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abat

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abat

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abb.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abba

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abbé

Sinonimni citat

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abbe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abc

Sinonimni citat

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abcerung

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abcerunga

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abcigati

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abcigštajn

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abdenago

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdicírati

Sinonimni citat

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abdíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abdija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abdíjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdikácija

Sinonimni citat

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdikacíjski

Sinonimni citat

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdómen

Sinonimni citat

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdominálni

Sinonimni citat

abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abduktórni

Sinonimni citat

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abece

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéda

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéda

Sinonimni citat

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abeceda

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abeceda

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédar

Sinonimni citat

abecedár

Sinonimni citat

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecẹ̑dar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedar

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédarček

Sinonimni citat

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedarium

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedarium

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecedírati

Sinonimni citat

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédni

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédni

Sinonimni citat

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédnica

Sinonimni citat

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédnik

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédnik

Sinonimni citat

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecẹ̑dnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecednik

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecednik

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédno

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecédno

Sinonimni citat

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abel

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abelnov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abelski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aberácija

Sinonimni citat

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abesínija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abesínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aberveznik

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abesínski

Sinonimni citat

Abházijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abházijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abházijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abib

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abiezer

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abigajil

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abimelek

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiogenéza

Sinonimni citat

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótični

Sinonimni citat

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski

Sinonimni citat

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abiron

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abisaj

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálni

Sinonimni citat

abisálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálni ekvivalènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálni pás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisálno mórje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abisík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abísni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abísopelagiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abjater

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablácija

Sinonimni citat

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjska razpóka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Abner

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnormalen

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbnormálni

Sinonimni citat

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnormalno

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àbnormálnost

Sinonimni citat

ȁbnormȃlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnọ̑rmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abnórmni

Sinonimni citat

abnórmnost

Sinonimni citat

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicionístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aboníranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aborigin

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aboriginski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ABÓ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolícija

Sinonimni citat

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Á-bómba

Sinonimni citat

abominatio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abominatio desolationis

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonènt

Sinonimni citat

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonêntka

Sinonimni citat

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonêntski

Sinonimni citat

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aboníran

Sinonimni citat

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonírati se

Sinonimni citat

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmá

Sinonimni citat

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmájski

Sinonimni citat

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aborálna površína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aborálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aborídžin

Sinonimni citat

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aborígin

Sinonimni citat

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aboríginka

Sinonimni citat

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

aboríginja

Sinonimni citat

abortírati

Sinonimni citat

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortív

Sinonimni citat

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortívni

Sinonimni citat

abórtus

Sinonimni citat

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abortus

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábota

Sinonimni citat

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áboten

Sinonimni citat

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

áboten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnež

Sinonimni citat

ábotnež

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnik

Sinonimni citat

ábotnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábotno

Sinonimni citat

ábotnost

Sinonimni citat

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábrahamka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Ábrahamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábrahamovec

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábrahamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábrahamovka

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábrahamovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

ABS

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 3. 4. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 585895 zadetkov.