*morati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a, b, c

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aamoriterski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aaronski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abačica

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abager

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abakuk

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abarat

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abat

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abat

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abb.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abba

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdenago

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedar

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedarium

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abel

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abelnov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abelski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abib

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abiezer

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abigajil

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abimelek

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abiron

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abisaj

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abjater

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abner

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abominatio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abominatio desolationis

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortus

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábraham

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abra(h)am

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábrahamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abrahamov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abram

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abramov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃbranək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abranek

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábranka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abromek

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abronek

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábrotica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolacija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolacja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Absolon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Absolonov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolucia

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolucija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolucijon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolucijona

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolūtən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolutia

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolutio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolutioni

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolutīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolviran

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolvirati

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

absolvirati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abstrākcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abstrāktən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbšalom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbšolonov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abtašica

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abtoh

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abulanari(us)

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abulensis

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abundij

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abuon

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abuuku

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abuvko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abuvski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abvon

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abvonov

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

accidenciae

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

accidens

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

acervus

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃčəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ad

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adalbert

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ádam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adam

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adamant

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adamaski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ádamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adamov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aden

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adēnd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adiaforijski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adiaforist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adini

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ádjektivum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adjūnkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adjutānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adjutórium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adler

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

administrācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

administratīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

admirāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

admirālski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

admirālstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adolfus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adomáš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adonid

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adonija(s)

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adplicatio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adplicirati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adpuščen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ádra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adramitiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adramittiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adráš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adrēsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adriánci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adrianitiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adrianopel

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adrian(us)

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adriatiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adriatisku morje

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ádrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adrija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Adrikomus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ádrọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

adȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ádvenski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advènt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advent

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advent

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advent

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advę́ntən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advokȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advokátiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advokȃtski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

advokatūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ae

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aegiptov

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aerodināmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aerodināmika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aétius

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afekt

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afektācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afinic

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afinski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áfinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afinja

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afinja

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afinja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afinjec

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aforīstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aforīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Áfrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Afrika

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Afrikanar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afrikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Afrikanski

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

afriski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Afrodizija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aftelj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aga

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agab

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agag

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agamemnon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aganipe

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agape

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agapita

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agapitus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ágar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agarenar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agata

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agāva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

1. ága

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

2. ȃga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ageas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ageda

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agéjta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agelius

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agenda

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ageslaus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ageus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agilulf

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agleas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃgnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ágnec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agnec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ágnecov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ágnečec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agnes

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ágneš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ágnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agostinus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agoštánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ágošton

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ágres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agrigencius

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agrikolaus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agripa

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agštajn

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agštajn

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

agštanj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Águstič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Agustinus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àh

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ah

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ah

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ah

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahà

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aha

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahačȗra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àhah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahaínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahája

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahaja

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahajoski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahajski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahan

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áhanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahat

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áhati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aház

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahaz

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahed

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahet

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahias

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahiles

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahím

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahimaas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahimeleh

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahin

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahior

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃhker

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahker

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahker

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áhkerəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahkerec

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahkerec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃhla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahla

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahlȃnčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahlȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahláti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ahor

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahtanje

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahtati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahtati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahtati se

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ahtenga

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ai

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ain

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ainemmer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aj

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aj

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ajaks

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajbež

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajca

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajce

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjčkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àjd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajd

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajd

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajd

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajd

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajd

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajda

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajda

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdena

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdenja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àjdi

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjdica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjdina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdina

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdȋnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdinja

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdinja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdjoski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdjovski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdoski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdosko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovnik

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovski

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovsko

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovsko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovščina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovščina

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajdovščina

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ájdovščnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjdstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjer

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfer

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfer

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfranje

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfranje

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrar

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrarski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrarski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrati

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajfrer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajgenšaft

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajhler

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajnajst

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajnemer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajnnemer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajnžidelski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajratblago

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjsati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjsən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjskavəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃjsnati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ajsverus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajžel

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ajželjc

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȃk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ak

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akadēmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akademȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akademȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akadēmik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akadēmiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akcidēncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akcidencija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ákcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akcijonár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akcius

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akel

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akelc

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akèldama

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aklen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aklọ̀

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aklo

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àkọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àko

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akolih

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akolih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako ... lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akoprȃm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akoprẹ̑m

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akor

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akorávnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akōrd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akosta

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ako ... tako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akóuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akȏv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akštajn

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ākt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akteon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aktīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aktuālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aktuár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aku glih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aku ... glih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aku lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aku ... lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akunikar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aku nikar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akunikar samuč

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akūstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akūstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aku ... taku

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvapendens

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akvarēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ákvila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvila.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvilanus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akviléja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvilinus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvinas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvinates

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvino

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvisgrana

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akvisgranensis

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Akvitanija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

akvitanski

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

al

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

al

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ala

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ala

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

alabȃrda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

alabāstər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

alabaster

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

alabāstrov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

alabàštrom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Alanus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a latere

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Albanar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Albánija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Albanija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Alba Reale

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Alberik

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 171920 zadetkov.