*morati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

A

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Sinonimni citat

á

Sinonimni citat

à

Sinonimni citat

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

A

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ā

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

IVANČIČ KUTIN, Barbara, Slovar bovškega govora, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a, b, c

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aa

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aa

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aalenij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aaltov stòl

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aamoriterski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aaronski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abačica

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abager

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábak

Sinonimni citat

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abakuk

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abalákovova metóda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalákovovo sidríšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalákovovo uhó

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalienacíjski

Sinonimni citat

abalónska škóljka

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abalónski bíser

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abarat

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abat

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abat

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abb.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abba

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abbé

Sinonimni citat

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abbe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abc

Sinonimni citat

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abcerung

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abcerunga

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abcigati

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abcigštajn

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdenago

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdicírati

Sinonimni citat

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abdíjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdikácija

Sinonimni citat

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdikacíjski

Sinonimni citat

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdómen

Sinonimni citat

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdominálni

Sinonimni citat

abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abduktórni

Sinonimni citat

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abece

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéda

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéda

Sinonimni citat

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abeceda

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abeceda

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédar

Sinonimni citat

abecedár

Sinonimni citat

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecẹ̑dar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedar

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédarček

Sinonimni citat

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedarium

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedarium

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecedírati

Sinonimni citat

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédni

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédni

Sinonimni citat

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédnica

Sinonimni citat

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédnik

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédnik

Sinonimni citat

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecẹ̑dnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecednik

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecednik

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédno

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecédno

Sinonimni citat

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abel

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abelnov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abelski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aberácija

Sinonimni citat

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abesínija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abesínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aberveznik

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abesínski

Sinonimni citat

Abházijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abházijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abházijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abib

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abiezer

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abigajil

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abimelek

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiogenéza

Sinonimni citat

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótični

Sinonimni citat

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski

Sinonimni citat

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abiron

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abisaj

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálni

Sinonimni citat

abisálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálni ekvivalènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálni pás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisálno mórje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abisík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abísni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abísopelagiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abjater

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablácija

Sinonimni citat

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjska razpóka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Abner

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnormalen

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbnormálni

Sinonimni citat

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnormalno

WEISS, Peter, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H), www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àbnormálnost

Sinonimni citat

ȁbnormȃlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnọ̑rmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abnórmni

Sinonimni citat

abnórmnost

Sinonimni citat

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicionístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aboníranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aborigin

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aboriginski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ABÓ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolícija

Sinonimni citat

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Á-bómba

Sinonimni citat

abominatio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abominatio desolationis

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonènt

Sinonimni citat

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonêntka

Sinonimni citat

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonêntski

Sinonimni citat

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aboníran

Sinonimni citat

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonírati se

Sinonimni citat

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmá

Sinonimni citat

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmájski

Sinonimni citat

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aborálna površína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aborálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aborídžin

Sinonimni citat

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aborígin

Sinonimni citat

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aboríginka

Sinonimni citat

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

aboríginja

Sinonimni citat

abortírati

Sinonimni citat

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortív

Sinonimni citat

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortívni

Sinonimni citat

abórtus

Sinonimni citat

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abortus

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábota

Sinonimni citat

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áboten

Sinonimni citat

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

áboten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnež

Sinonimni citat

ábotnež

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnik

Sinonimni citat

ábotnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábotno

Sinonimni citat

ábotnost

Sinonimni citat

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábrahamka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Ábrahamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábrahamovec

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábrahamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábrahamovka

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábrahamovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

ABS

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 31. 3. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 585893 zadetkov.