blôg -a in blóg -a m (ȏ; ọ̑)
spletno mesto, na katerem avtorji s pomočjo preprostega vmesnika objavljajo besedila, slike, posnetke, bralci pa imajo navadno možnost komentiranja; spletni dnevnik: pisanje bloga; Moral bo raziskovati otok, veliko plavati in se potapljati ter o vsem tem pisati v blogu E agl. blog, skrajšano iz weblog iz web 'mreža, splet' + log v pomenu 'dnevnik'

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2020.

blôgati -am in blógati -am nedov. (ȏ; ọ̑)
pisati blog: Županski kandidati imajo možnost blogati, se brezplačno predstaviti s svojim programom E blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2020.

blôger -ja in blóger -ja m, člov. (ó; ọ́)
pisec bloga: Menda naj bi v tujini nekaj blogerjev že izgubilo službo, ker njihovim delodajalcem ni bilo všeč, kar so prebrali E agl. blogger iz blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2020.

írcati -am nedov. (ȋ)
komunicirati prek programa IRC: Ko se je pojavil internet, sem najprej ircal, sodeloval na forumih in klepetalnicah, nato sem odkril blog, začel pisati, komentirati, kritizirati E ÍRC

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2020.

splétni -a -o prid. (ẹ̑)
ki je v zvezi s spletom: spletni brskalnik; spletni naslov; spletne storitve; Naš spletni strežnik je bil zasut z naročili, ki bi jih bilo verjetno še več, če se vmes ne bi sesul E splèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2020.

tehnikálija -e ž (á)
1. podatek, ki je zanimiv in razumljiv predvsem strokovnjakom in specialistom kake stroke: Podrobno poznavanje tehnikalij ni nujno, dobro pa je vsaj približno vedeti, kaj podpira vaš blog, da boste imeli pri nameščanju orodij manj težav
2. nebistvena, nepomembna podrobnost: Predlagam, da bi zadevo uredili v obliki amandmaja poslanske skupine, čeprav gre za čisto tehnikalijo, da ne bi bilo potem zapletov pred objavo v Uradnem listu
3. tehnični izdelek: Trenutno najbolj aktualna, se pravi modna, trendovska tehnikalija so GSM telefoni, ki bodo pa najbrž kmalu izgubili avro celo v deželah tranzicije in postali nekaj običajno koristnega E nem. Technikalie iz (↑)téhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 29. 5. 2020.

Število zadetkov: 6