Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 5. 10. 2022.

šuster sam. m ♦ P: 1 (TAr 1562)
Število zadetkov: 1