Slovenski etimološki slovar³

pókoj
upokojȅn
upokojénka
Število zadetkov: 3