Slovar slovenskih frazemov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 30. 10. 2020.

á Frazemi s sestavino á:
če si rékel á, rêci šè b, naučíti se od á do ž [čésa, o čem], od á do ž
abecéda Frazemi s sestavino abecéda:
bojeváti se z abecédo čésa, boríti se z abecédo čésa, naučíti kóga abecéde čésa, naučíti se abecéde čésa, ne obvládati niti abecéde čésa, ne poznáti niti abecéde čésa, poznáti abecédo čésa, seznaníti se z abecédo čésa, seznánjati kóga z abecédo čésa, učíti kóga abecéde čésa, učíti se abecéde čésa, začéti z abecédo čésa
Ábraham Frazemi s sestavino Ábraham:
preselíti se k Ábrahamu, priblížati se Ábrahamu, spoznáti pri Ábrahamu, sréčati Ábrahama, srečeváti Ábrahama, vídeti Ábrahama
ábrahamka Frazemi s sestavino ábrahamka:
ábrahamka
Ábrahamov Frazemi s sestavino Ábrahamov:
Ábrahamov otròk, Ábrahamov ród, Ábrahamov sín, Ábrahamova hčí, Ábrahamova léta, Ábrahamovo naróčje, kot v Ábrahamovem naróčju
ábrahamovati Frazemi s sestavino ábrahamovati:
ábrahamovati
ábrahamovec Frazemi s sestavino ábrahamovec:
ábrahamovec
ad acta Frazemi s sestavino ad acta:
bíti ad acta, dáti kàj ad acta, správiti kàj ad acta
Ádam Frazemi s sestavino Ádam:
nág kot Ádam
ádamica Frazemi s sestavino ádamica:
ádamica
ádamka Frazemi s sestavino ádamka:
ádamka
Ádamov (ádamov) Frazemi s sestavino Ádamov (ádamov):
Ádamov otròk, Ádamov ród, Ádamov sín, Ádamova déca, Ádamova žêna, ádamovo jábolko, Ádamovo rébro, bíti Ádamov sín, bíti v Ádamovem kostímu, bíti v Ádamovi obléki, v Ádamovem kostímu, v Ádamovem kostúmu, v Ádamovi obléki
ádamovec Frazemi s sestavino ádamovec:
ádamovec
ádamovka Frazemi s sestavino ádamovka:
ádamovka
adíjo Frazemi s sestavino adíjo:
[in] potém adíjo kdó/kàj, íti kómu kàj adíjo, porêči kómu/čému adíjo, rêči kómu/čému adíjo
adút Frazemi s sestavino adút:
bíti glávni adút, bíti močán adút, držáti vsè adúte v rôkah, iméti močán adút [v rôkah], iméti svôje adúte, iméti vsè adúte v rôkah, izbíti kómu iz rôk zádnji adút, izgubíti zádnji adút, izigráti svôje adúte, izkorístiti [vsè] svôje adúte, [kot] glávni adút, močán adút, nàjmočnéjši adút, potégniti iz rokáva [šè] zádnji adút, razkríti [vsè] svôje adúte, skríti svôje adúte, skrívati svôje adúte, uporábiti [kàj] [kot] zádnji adút, vréči šè zádnji adút, zádnji adút, zaigráti svôje adúte
áfna Frazemi s sestavino áfna:
áfne gúncati, gúncanje áfen
afnánje Frazemi s sestavino afnánje:
afnánje
afnaríja Frazemi s sestavino afnaríja:
afnaríja
afnáti se Frazemi s sestavino afnáti se:
afnáti se
ahílov (Ahílov) Frazemi s sestavino ahílov (Ahílov):
ahílova (Ahílova) pêta kóga/čésa
akadémski Frazemi s sestavino akadémski:
akadémska četŕt
alea Frazemi s sestavino alea:
alea iacta est [álea jákta ést]
aleator Frazemi s sestavino aleator:
aleator
aleatóren Frazemi s sestavino aleatóren:
aleatóren
aleatóričen Frazemi s sestavino aleatóričen:
aleatóričen
aleatórika Frazemi s sestavino aleatórika:
aleatórika
álfa Frazemi s sestavino álfa:
álfa in ómega čésa
ámen Frazemi s sestavino ámen:
bíti kàkor ámen [v cérkvi], bíti kàkor ámen [v očenášu], bíti kot ámen [v cérkvi], bíti kot ámen [v očenášu], kàkor ámen [v očenášu]
Amêrika Frazemi s sestavino Amêrika:
ne odkríti Amerike, odkríti Amériko, stríc iz Amerike
ángel Frazemi s sestavino ángel:
ángel váruh, bdéti nad kóm/čím kot ángel váruh, bíti [právi] ángel, dóber kàkor ángel, dóber kot ángel, kot ángel váruh, [lép] kot ángel, módri ángel, pádli ángel, spáti kàkor ángel, sprémljati kóga kot ángel váruh, zaspáti kot ángel
ángelček Frazemi s sestavino ángelček:
ángelčki bi jédli kàj, ángelčki bi píli kàj, bíti med ángelčki, bíti [právi] ángelček, íti med ángelčke, [lép] kot ángelček, príti med ángelčke, spáti kot ángelček, zaspáti kot ángelček
apokalípsa Frazemi s sestavino apokalípsa:
[kot] jézdeci apokalípse
apokalíptičen Frazemi s sestavino apokalíptičen:
apokalíptični jézdeci
apríl Frazemi s sestavino apríl:
posláti kóga po apríl(a)
aprílski Frazemi s sestavino aprílski:
aprílska šála, bíti aprílski, kot aprílsko vrême
aréna Frazemi s sestavino aréna:
v aréni življênja
Ariádnin Frazemi s sestavino Ariádnin:
Ariádnina nìt
artileríja Frazemi s sestavino artileríja:
têžka artileríja
ás Frazemi s sestavino ás:
ás v rokávu, iméti ása v rokávu
asfálten Frazemi s sestavino asfálten:
asfáltna džúngla
Aténe Frazemi s sestavino Aténe:
nosíti sôve v Aténe
Ávgijev Frazemi s sestavino Ávgijev:
Ávgijev hlév, čístiti Ávgijev hlév, očístiti Ávgijev hlév, počístiti Ávgijev hlév
b Frazemi s sestavino b:
če si rékel á, rêci šè b
bábica Frazemi s sestavino bábica:
velíko bábic – kílav otròk, velíko bábic – kílavo déte
babilónski Frazemi s sestavino babilónski:
babilónska súžnost, babilónski stòlp
baháti se Frazemi s sestavino baháti se:
baháti se s pávjim pérjem
bájta Frazemi s sestavino bájta:
stára bájta
bákla Frazemi s sestavino bákla:
goréti kot bákla, zagoréti kot bákla, zgoréti kot bákla
balín Frazemi s sestavino balín:
bríti se na balín, obrít na balín, obríti kóga na balín, ostríči kóga na balín, ostrížen na balín
banána Frazemi s sestavino banána:
banána repúblika, dáti kómu banáno, dobíti banáno, prilépiti kómu banáno
banánski Frazemi s sestavino banánski:
banánska držáva, banánska držávica, banánska repúblika
bandéra Frazemi s sestavino bandéra:
nosíti bandéro čésa
bankrotírati Frazemi s sestavino bankrotírati:
bankrotírati
bárka Frazemi s sestavino bárka:
[kot] Nóetova bárka
bárva Frazemi s sestavino bárva:
boríti se za bárve kóga, braníti bárve kóga, dobíti zdrávo bárvo, igráti za bárve kóga, iméti zdrávo bárvo, nastópati za bárve kóga, nastopíti za bárve kóga, pokazáti [svôjo] právo bárvo, príti s právo bárvo na dán, slíkati kóga/kàj v čŕnih bárvah, spremeníti bárvo, spremínjati bárve, spremínjati bárve kot kameleón, tekmováti za bárve kóga, v čŕnih bárvah, v róžnatih bárvah, zaménjati bárve, zdráva bárva
bateríja Frazemi s sestavino bateríja:
napólniti si bateríje, polníti si bateríje
báti se Frazemi s sestavino báti se:
báti se koga/čésa kàkor kúge, báti se kóga/čésa kàkor žívega ôgnja, báti se kóga/čésa kàkor [žívega] vrága, báti se kóga/čésa kot hudíč kríža, báti se kóga/čésa kot hudíč žégnane vôde, báti se kóga/čésa kot kúge, báti se kóga/čésa kot vrág kríža, báti se kóga/čésa kot vrága, báti se kóga/čésa kot [žívega] vrága, báti se lástne sénce, báti se za stólček, báti se za svôjo glávo, báti se za svôjo kóžo, ne báti se ne biríča ne hudíča, ne báti se ne hudíča ne biríča, ne báti se ne hudíča ne smŕti, ne báti se ne smŕti ne vrága, ne báti se žívega vrága
báža Frazemi s sestavino báža:
vsáke bíre in báže
bdéti Frazemi s sestavino bdéti:
bdéti kot kóklja [nad kóm/čím], bdéti nad kóm/čím kot ángel váruh
béc Frazemi s sestavino béc:
ne iméti niti béca
béda Frazemi s sestavino béda:
blíšč in béda [čésa]
bél Frazemi s sestavino bél:
bél kàkor pŕt, bél kàkor répa, bél kot kréda, bél kot kŕpa, bél kot lílija, bél kot mléko, bél kot plátno, bél kot smŕt, bél kot snég, bél kot vósek, béla celína, béla kàkor nevésta, béla karavána, béla knjíga, béla kot nevésta, béla kúga, béla lísa, béla lísa na zemljevidu [čésa], béla odêja, béli ovrátniki, béla smŕt, béla súknja, béli církus, béli práh, béli slòn, béli slôni, bíti ták, da ga je tréba iskáti z lučjó [pri bélem dnévu, podnévi], čákati [na] prínca na bélem kônju, dóber kàkor béli krúh, iméti béla jétra, iskánje kóga/čésa z lučjó pri bélem dnévu, iskáti kóga/kàj z lučjó [pri bélem dnévu], izobésiti bélo zastávo, jásno kot béli dán, [kot] béla vrána, nosíti bélo súknjo, poglédati z bélim poglédom, preobjésti se [bélega] krúha, prínc na bélem kônju, trgovánje z bélim blágom, trgôvec z bélim blágom, trgovína z bélim blágom, v béli svét, vítez na bélem kônju, zaglédati béli dán
béli Frazemi s sestavino béli:
bogôvi v bélem, čŕno na bélem, ne čŕhniti ne béle ne čŕne, ne čŕno ne bélo, ne rêči ne béle ne čŕne, ne zíniti ne béle ne čŕne, poglédati z bélim
belìč Frazemi s sestavino belìč:
bíti brez belíča [v žêpu], bíti brez bóra in belíča, brez belíča [v žêpu], ne iméti niti belíča [v žêpu], ostáti brez belíča [v žêpu]
belíti si Frazemi s sestavino belíti si:
belíti si glávo [s čím], ne belíti si gláve [s čím]
Benétke Frazemi s sestavino Benétke:
posláti kóga v Benétke, vídeti Benétke
beráč Frazemi s sestavino beráč:
kàkor beráč mráza, kot beráč uší
bés Frazemi s sestavino bés:
bés te lópi, bés te pléntaj
beséda Frazemi s sestavino beséda:
beséd zmánjka [kómu], beséda gré kómu težkó iz úst, beséda gré kómu težkó z jezíka, beséda je dála besédo, beséda je mesó postála, beséda je pádla na kámen, beséda ni kònj, bíti krátkih beséd, bíti móž beséda, bíti rédkih beséd, částna beséda, dajáti částno besédo [kómu], dáti besédo [kómu], dáti částno besédo [kómu], do zádnje beséde, držáti besédo, držáti kóga za besédo, iméti besédo, iméti glávno besédo, iméti pólna ústa beséd, iméti zádnjo besédo, mójster beséde, ne čŕhniti niti beséde, ne iméti lépe beséde za kóga/kàj, ne izbírati beséd, ne nájti lépe beséde za kóga/kàj, ne rêči niti beséde, ne rêči šè zádnje beséde, ne spregovoríti niti beséde, niti beséde ne správiti iz sêbe, od pŕve do zádnje beséde, ognjemèt beséd, ostáti móž beséda, požréti besédo, prijéti kóga za besédo, sáme beséde so kóga, samó beséde so kóga, snésti besédo, škóda beséd, tó je beséda, vzéti kómu besédo, vzéti kómu besédo iz úst, vzéti kómu besédo z jezíka
besédica Frazemi s sestavino besédica:
ne čŕhniti niti besédice, ne rêči niti besédice, ne spregovoríti niti besédice, ne zíniti besédice
bêsen Frazemi s sestavino bêsen:
bêsen kot rís
bèt Frazemi s sestavino bèt:
bèt s cépom odbíjati, dánes z bètom, jútri s psòm, ênkrat z bètom, drúgič s psòm, jeséni z bètom, pozími s pesòm, píjan kot bèt, zdàj z bètom, zdàj s psòm
betónski Frazemi s sestavino betónski:
betónska džúngla
bév Frazemi s sestavino bév:
ne čŕhniti ne bév ne mév, ne rêči ne bév ne mév
bévskati Frazemi s sestavino bévskati:
bévskati
bežáti Frazemi s sestavino bežáti:
bežáti, kot bi kóga desét biričev gonílo, bežáti, kot bi kóga devét biričev podílo, bežáti, kot bi sršéni podíli kóga, bežáti, kot zájec
bìč Frazemi s sestavino bìč:
bìč bôžji
bìk Frazemi s sestavino bìk:
bôsti se z bíkom, glédati kot bìk v nôva vráta, glédati kot zabóden bìk, kot zabóden bìk, močán kot bìk, ne bôdi se z bíkom, rjovéti kot bìk, zagrábiti bíka za róge, zgrábiti bíka za róge, zijáti, kot bìk v nôva vráta
bílka Frazemi s sestavino bílka:
iskáti rešílno bílko, nájti rešílno bílko, okleníti se kóga/čésa kot rešílne bílke, oklépati se kóga/čésa kot rešílne bílke, oprijémati se kóga/čésa kot rešílne bílke, oprijéti se kóga/čésa kot rešílne bílke, rešílna bílka
bíra Frazemi s sestavino bíra:
bíti vsáke bíre, vsáke bíre, vsáke bíre in báže
birìč Frazemi s sestavino birìč:
bežáti, kot bi kóga desét biríčev gonílo, bežáti, kot bi kóga devét biríčev podílo, ne báti se ne biríča ne hudíča, ne báti se ne hudíča ne biríča
bíser Frazemi s sestavino bíser:
bíti [právi] bíser [čésa], metánje bíserov [svínjam], metáti bísere svínjam, postáti [právi] bíser [čésa]
bíti (bíjem) Frazemi s sestavino bíti (bíjem):
bíti kàkor kladívo, bíti plát zvóna, bíti v očí, poslédnja úra bíje kómu/čému, zádnja úra bíje kómu/čému
bíti (sem) Frazemi s sestavino bíti (sem):
bíti ad acta, bíti Ádamov sín, bíti aprílski, bíti blagoslovljêna, bíti bógu za hŕbtom, bíti bòlj pápeški kot pápež, bíti bòlj pápeški od pápeža, bíti [bòlj] počásne gláve, bíti bòlj počásne pámeti, bíti brez belíča [v žêpu], bíti brez bôra in belíča, bíti brez bôra in božjáka, bíti brez božjáka, bíti brez božjáka in bóra, bíti brez fícka [v žêpu], bíti brez gláve in répa, bíti brez hrbteníce, bíti brez prebíte páre, bíti brez répa in gláve, bíti brez sápe, bíti brez vestí, bíti cókla razvôja, bíti cókla za kóga/kàj, bíti copáta, bíti čésa kot tóče, bíti čésa na kôše, bíti čístih rôk, bíti člôvek s téga svetá, bíti čŕn kot nóč, bíti désna roka kóga, bíti do góbca v dréku, bíti do gŕla sìt kóga/čésa, bíti do kolén v dréku, bíti do úst v dréku, bíti do vratú v dréku, bíti do vratú v gódlji, bíti dôbra dúša, bíti dôbro zapísan [pri kóm, kjé], bíti dólg kot prékla, bíti drúga violína, bíti dúša čésa, bíti fíga móž, bíti glávni adút, bíti hítre jéze, bíti hláden do kóga, bíti hrbteníca čésa, bíti igráča [kóga/čésa], bíti igráča v rôkah kóga/čésa, bíti igráčka [kóga/čésa], bíti igráčka [kómu] kàj, bíti igráčka v rôkah kóga/čésa, bíti imenován s právim iménom, bíti iz drugáčnega testá, bíti iz ístega testá, bíti iz mesá in krví, bíti iz móde, bíti jeklénih žívcev, bíti jezíček na téhtnici, bíti junák dnéva, bíti kàj za pod zób, bíti kàj/kdó na kvadrát, bíti kàkor ámen [v cérkvi], bíti kàkor ámen [v očenášu], bíti kàkor húda úra, bíti kàkor iz cúkra, bíti kàkor iz másla, bíti kàkor iz svínca, bíti kàkor kladívo, bíti kàkor lesníka, bíti kàkor mrlíč, bíti kàkor na íglah, bíti [kàkor] na šivánkah, bíti [kàkor] na tŕnju, bíti [kàkor] v málih nebésih, bíti kàkor v meglì, bíti kàkor žívo srebró, bíti kákšen kólešček kjé, bíti kanónfuter, bíti kdó/kàj z dúšo in telésom, bíti kísel kàkor vrísk, bíti kóga/čésa kot kobílic, bíti kóga/čésa kot mrávelj, bíti kóga/čésa kot rúsov, bíti kómu máčeha, bíti kómu pri sŕcu, bíti kómu tŕn v očéh, bíti kómu tŕn v pêti, bíti kómu za pavlího, bíti kómu za petámi, bíti kómu za rítjo, bíti kós kómu/čému, bíti kóst v gŕlu kóga, bíti kot ámen [v cérkvi], bíti kot ámen [v očenášu], bíti kot dèž v prátiki, bíti [kot] dím [za kóga], bíti kot èn móž, biti [kot] igráča [kómu kàj], bíti kot iz másla, bíti [kot] iz stêkla, bíti kot iz škátlice, bíti [kot] iz tŕte izvít, bíti [kot] iz želéza, bíti [kot] lánski snég, bíti [kot] máli bóg, bíti kot mésečnica, bíti kot mésečnik, bíti kot míla jéra, bíti [kot] mílni mehúrček, bíti kot mrlìč, bíti kot na dláni, bíti [kot] na íglah, bíti [kot] na lúni, bíti [kot] na tŕnih, bíti [kot] na tŕnju, bíti [kot] na žerjávici, bíti kot naročèn [za kóga/kàj], bíti kot odpŕta knjíga, bíti kot okamenél, bíti [kot] ólje na ôgenj [čésa, čému], bíti kot osát, bíti kot pès in máčka, bíti kot rít in srájca, bíti kot sánje, bíti kot slépa kúra, bíti [kot] strašílo, bíti [kot] strašílo za v prosó, bíti kot ustvárjen za kóga/kàj, bíti kot v čebelnjáku, bíti [kot] v devêtih nebésih, bíti kot v fílmu, bíti kot v mravljíšču, bíti kot v nebésih, bíti kot v pánju, bíti kot v právljici, bíti [kot] v ráju, bíti kot v sánjah, bíti [kot] v sêdmih nebésih, bíti kot vróče žémlje, bíti [kot] vróče žémljice, bíti kot žívo srebró, bíti krátke pámeti, bíti krátkih beséd, bíti krváv pod kóžo, bíti kúhan in pečèn kjé/pri kóm, bíti kúrje pámeti, bíti [le] kolésce [kjé, kóga/čésa], bíti [málo] čez lés, bíti már kot [za] lánski snég, bíti máslo kóga, bíti med ángelčki, bíti med dvéma ôgnjema, bíti med kladívom in nakoválom, bíti med krilátci [bôžjimi], bíti med svôjimi štírimi sténami, bíti [mehek] kot máslo, bíti méhkega srcá, bíti močán adút, bíti módre krví, bíti mólzna kráva, bíti móž beséda, bíti na bóbnu, bíti na bôjni nôgi s kóm/čím, bíti na césti, bíti na césti kot kónjska fíga, bíti na čŕni lísti, bíti na désno rôko, bíti na dláni, bíti na dnù, bíti na dôbri póti, bíti na káhli, bíti na kócki, bíti na kôncu svetá, bíti na kôncu z žívci, bíti na kônju, bíti na lás podóben kómu/čému, bíti na mŕtvi tóčki, bíti na múhi [kóga], bíti na nàjbóljši póti, bíti na nítki, bíti na ónem svétu, bíti na píki, bíti na prágu čésa, bíti na prágu smŕti, bíti na prágu življênja, bíti na prestólu, bíti na psù, bíti na répu [čésa], bíti na rešêtu, bíti na róbu obúpa, bíti na róbu prepáda, bíti na slépem tíru, bíti na stráni, bíti na stráni kóga/čésa, bíti na stránskem tíru, bíti na tánkem lédu, bíti na tapéti, bíti na tí s kóm, bíti na zatóžni klópi, bíti nágle jéze, bíti napét kot maréla, bíti napét kot lók, bíti narejèn iz ístega testá, bíti nasmeján do ušés, bíti náše gôre líst, bíti ne od múh, bíti nepopísan líst [papírja], bíti ob dóber glás, bíti ob glávo, bíti ob pámet, bíti obút, bíti od dánes do jútri, bíti od hudíča, bíti [od] krúha pijàn, bíti od múh, bíti od rôk, bíti od vrága, bíti odrínjen na stránski tír, bíti odskóčna dèska [za kóga/kàj], bíti oródje [čésa, za kàj], bíti oródje [kóga/čésa], bíti oródje v rôkah kóga/čésa, bíti óstrega jezíka, bíti pávliha, bíti pijàn kot čebèr, bíti pijàn kot čèp, bíti po ênem kopítu, bíti po ístem kopítu, bíti po júsu, bíti pod copáto, bíti pod častjó kómu kàj, bíti pod drobnoglédom [kóga], bíti pod gásom, bíti pod krítiko, bíti pod lúpo kóga, bíti pod nesréčno zvézdo, bíti pod oróžjem, bíti pod pepélom, bíti pod rúšo, bíti podóben kàkor gróš gróšu, bíti pójem [kóga/čésa], bíti póln múh, bíti ponedéljkarski, bíti ponedéljkov, bíti potísnjen v kót, bíti [práva] cvétka, bíti práva enciklopedíja, bíti [právi] ángel, bíti [právi] ángelček, bíti [právi] bíser [čésa], bíti [právi] cvét čésa, bíti [právi] mójster za kàj, bíti právi sín kóga/čésa, bíti právi sín svôje dôbe, bíti právi sín svôjega očéta, bíti právo odkrítje, bíti prázen dím, bíti pred vráti, bíti predán kómu/čému z dúšo in telésom, bíti preizkusni kámen [čésa, za kàj], bíti pri korítu, bíti pri rôki, bíti pròst kot ptíček na vêji, bíti pŕva violína, bíti [razlíčen] kàkor nóč in dán, bíti [razlíčen] kot dán in nóč, bíti [razlíčen] kot nóč in dán, bíti rédkih beséd, bíti rojèn pod nesréčno zvézdo, bíti rojèn pod sréčno zvézdo, bíti [s kóm] na ísti valóvni dolžíni, bíti s téga svetá, bíti sám svój gospód, bíti [si] na nòž, bíti [si] podóben kàkor krájcar krájcarju, bíti [si] podóben kot jájce jájcu, bíti si s kóm kot bráta, bíti si v laséh, bíti slabó zapísan [pri kóm, kjé], bíti smétana [čésa], bíti sól zêmlje, bíti stárega kóva, bíti súh kot prékla, bíti svêtla tóčka, bíti šè móker pod nósom, bíti [šè] móker za ušési, bíti [šè] v povôjih, bíti [šè] v žívem spomínu, bíti šèle v povôjih, bíti šírši kot dáljši, bíti tábula ráza, bíti ták, da ga je tréba iskáti z lučjó [pri bélem dnévu, podnévi], bíti tàm, kjer ni múh, bíti [tàm] za devêtimi gorámi, bíti têmeljni kámen [čésa], bíti têžek kot cènt, bíti tího kot rìt, bíti tóliko za kàj, kólikor zájec za bóben, bíti topóvska hrána, bíti tŕd ôreh za kóga, bíti tŕdega srcá, bíti trínajsto práse, bíti v Ádamovem kostímu, bíti v Ádamovi obléki, bíti v blagoslovljênem stánju, bíti v cvétju, bíti v část svôjemu iménu, bíti v dôbri kóži, bíti v dréku, bíti v drúgem stánju, bíti v drúgem stánu, bíti v gódlji, bíti v káši, bíti v kóži kóga, bíti v Krístusovih létih, bíti v [lépem] móčniku, bíti v létih, bíti v nàjbóljših létih, bíti v oblákih, bíti v pólnem cvétu, bíti v pólnem razcvétu, bíti v povôjih, bíti v pŕvih vŕstah, bíti v rdéčih števílkah, bíti v ríti, bíti v róžicah, bíti v sítu in rešêtu, bíti v slábi kóži, bíti v slépi úlici, bíti v slonokoščénem stôlpu, bíti v [svôjem] elemêntu, bíti v škrípcih, bíti v škrípcu, bíti v [velíki] části, bíti v [velíkih] častéh, bíti v [vesélem] pričakovánju, bíti v začáranem krógu, bíti v zláti sredíni, bíti vážen kot maréla, bíti vèč díma kot ôgnja, bíti vêlik kalíber, bíti vêlik otròk, bíti [vès] mŕtev na kóga/kàj, bíti [vès] ponedéljkov, bíti [vès] ponedéljski, bíti vést kóga/čésa, bíti vklénjen v kládo, bíti vógelni kámen [čésa[, bíti vólk na kàj, bíti [vróče] kot v kôtlu, bíti vsáke bíre, bíti [vsèh] múh póln, bíti z êno nôgo kjé, bíti z êno nôgo v grôbu, bíti z êno nôgo žé na ónem svétu, bíti za dirigéntskim púltom, bíti za èn drèk, bíti za kríži, bíti za lúno, bíti za med stáro želézo, bíti za [na] odpàd, bíti za pečjó, bíti za pêto koló, bíti za rešêtkami, bíti za rítjo kómu, bíti za v kòš, bíti za v stáro želézo, bíti za vsákim gŕmom, bíti zapéčkar, bíti zapéčkarski, bíti zapísan smŕti, bíti zapísan v zvézdah, bíti zastavonóša kóga/čésa, bíti zavít v meglò, bíti zavít v temò, bíti zelèn od zavísti, bíti [zeló] v módi, bíti zláta dúša, bíti žé pri krúhu, bíti žé v létih, bíti želéznih žívcev, bíti žídane vólje, bíti žív in zdràv, bíti žíva enciklopedíja, bíti žívo srebró, bódi v cvétju, bodíte v cvétju, bôjna sekíra je zakopána, čez glávo je kjé čésa, čìč je nìč, gláva [kóga] je kot sód, hudíč ni takó čŕn, kot, iz té móke ne bo krúha, jè cél církus, je kóga/čésa kot kobílic, je kóga/čésa kot mrávelj, je kóga/čésa kot rúsov, káča [je] v žêpu, kàj je [kot] bòb ob sténo, kàj je [kot] bòb v sténo, kàj je kot na dláni, kàj je kot pribíto, kàj je [práva] zláta jáma za kóga, kàj je šála, kàj je [šè]v oblákih, kàj je za kóga/kómu špánska vás, kàj ni igráča [kómu], kàj ni šála, kdó/kàj ni on múh, kóga je kàj v hláčah, kóga je kóliko v hláčah, [kot da] je vsák dán nedélja [za kóga; kjé], krí ni vôda, kríž je [s kóm/čím], [lepó] po vŕsti, kàkor [so] híše v Tŕsti, [lepó] po vŕsti, kot [so] híše v Tŕsti, málo zrnja, pa mnógo sláme je v čém, med bráti [je kàj vrédno], možgáni kóga so kot rešêto, ne bíti dôbro zapísan [pri kóm, kjé], ne bíti igráča [kómu kàj], ne bíti igráča v rôkah kóga/čésa, ne bíti igráčka [kómu kàj], ne bíti iz cúkra, ne bíti iz želéza, ne bíti kómu ne v pêto ne v šêsto [koléno], ne bíti már ne bogá ne hudíča kómu, ne bíti ne bogá ne hudíča za kóga, ne bíti ne pét ne šést s kóm/čím, ne bíti od múh, ne bíti po júsu, ne bíti pod častjó kómu kàj, ne bíti pri čísti, ne bíti s téga svetá, ne bíti [si] na čístem s kóm/čím, ne bíti [šè] za med stáro šáro, ne bíti šè za [na] odpàd, ne bíti [šè] za v kòš, ne bíti v dôbri kóži, ne bíti vréden píškavega oréha, ne bíti vréden póčenega gróša, nékaj gnílega je v dežêli Dánski, ni prostóra za kóga/kaj kjé, ni vsák dán nedélja [za kóga; kjé[, otròk je na póti, po tóči zvoníti je prepôzno, pokázati kómu, po čém je mást, pôsel je pôsel, pravíci je zadoščêno, sám góbec je kóga, sáma kóst in kóža je kóga, sáma ušésa so kóga, sáme beséde so kóga, sáme kostí so kóga, sáme očí so kóga, samó beséde so kóga, spánec je bóljši kot žgánec, sréča je míla kómu, stráh za stólček je kóga, škárje in plátno sta v rôkah kóga, tá je [pa] bôsa, tá je pa debéla, tá je [pa] dôbra, tá je [pa] jálova, tá je [pa] kosmáta, tá je [pa] lépa, [takó, da] bo vólk sìt in kôza céla, tí si [pa] búča, tí si práva búča, tó je [kot] hláden túš, tó je víšja matemátika, tó je za kóga/kómu špánska vás, tó mu je túrško, tó ni šála, tó ni víšja matemátika, tó níso máčje sólze, tó níso máčkine sólze, tó so búče, tó so záme špánski kráji, trébuh je kot sód, vèč želéz je v ôgnju, védeti, kdáj je čàs za spánec in žgánec, vêlik kríž je s kóm/čím, vrág je kjé, vsák dán je nedélja [za kóga; kjé], vsè je [kot] bòb ob sténo, vsè je [kot] bòb v sténo, vsè je na glávi, vsì kríži so dôl, življênje kóga je na nítki, žóga je bilà za hŕbtom kóga
bítka Frazemi s sestavino bítka:
bítka na nòž
blagó Frazemi s sestavino blagó:
trgovánje z bélim blágom, trgôvec z bélim blágom, trgovína z bélim blágom
blagoslovljên Frazemi s sestavino blagoslovljên:
bíti blagoslovljêna, bíti v blagoslovljênem stánju, v blagoslovljênem stánju
blátiti Frazemi s sestavino blátiti:
blátiti
bláto Frazemi s sestavino bláto:
iz bláta v lúžo, iz lúže v bláto, izvléči kóga/kàj iz bláta, izvléči se iz bláta, obmetávanje z blátom, obmetávati kóga z blátom, pogrézati se v bláto [čésa], potégniti kóga/kàj iz bláta, potégniti se iz bláta, vláčiti kóga/kaj po blátu, vléči kóga/kàj po blátu, zagáziti v bláto [čésa], znájti se v blátu
blážev Frazemi s sestavino blážev:
blážev žégen
bléd Frazemi s sestavino bléd:
bléd kàkor vósek, bléd kot kréda, bléd kot mrlìč, bléd kot plátno, bléd kot smŕt, bléd kot sténa, bléd kot zíd, bléd od jéze, postáti bléd kot zíd
blísk Frazemi s sestavino blísk:
híter kot blísk, hítro kot blísk
bliskovít Frazemi s sestavino bliskovít:
bliskovít
blíšč Frazemi s sestavino blíšč:
blíšč in béda [čésa]
blížati se Frazemi s sestavino blížati se:
blížati se s hítrimi koráki
blodíti Frazemi s sestavino blodíti:
blodíti kot mésečnik
bòb Frazemi s sestavino bòb:
bòb iz krópa pobírati, bòb ob sténo metáti, bòb v sténo metáti, íti bòb iz krópa pobírat, kàj je [kot] bòb ob sténo, kàj je [kot] bòb v sténo, rêči bôbu bòb, vsè je [kot] bòb ob sténo, vsè je [kot] bòb v sténo
bóben Frazemi s sestavino bóben:
bíti na bóbnu, bíti tóliko za kàj, kólikor zájec za bóben, bóben je zapél, dáti kóga/kàj na bóben, iméti trébuh kàkor bóben, íti na bóben, kàkor kráva na bóben, napét kot bóben, pognáti kóga/kàj na bóben, príti na bóben, razuméti se na kàj kot zájec na bóben, sìt kot bóben, soldáški bóben pôje, spoznáti se na kàj kot zájec na bóben, správiti kóga/kàj na bóben, zapél je vojáški bóben
bóg Frazemi s sestavino bóg:
bíti bógu za hŕbtom, bíti [kot] máli bóg, bóg je vzél kóga k sêbi, bogá za jájca držáti, bogá za jájca prijéti, bogôvi v bélem, bógu čàs krásti, bógu za hŕbtom, držáti se kot lípov bóg, hvála bógu, kjér bóg rôko vèn molí, ležáti bógu za hŕbtom, máli bóg, ne báti se ne bogá ne hudíča, ne bíti már ne bogá ne hudiča kómu, ne bíti ne bogá ne hudíča za kóga, počútiti se kot bóg, počútiti se kot máli bóg, pod mílim bógom, prizòr za bogôve, sedéti kot lípov bóg, státi kot lípov bóg, [ták], kot je bóg ustváril kóga, živéti bógu za hŕbtom, živéti kot máli bóg
bogàt Frazemi s sestavino bogàt:
bogàt kot kréz
bogatéti Frazemi s sestavino bogatéti:
bogatéti na túj račún
bòj Frazemi s sestavino bòj:
bòj do zádnjega díha, bòj na nòž, bòj na življênje in smŕt, bòj z mlíni na véter, bòj za prôstor pod sóncem, bòj za stólček, ne bòj, mesársko klánje
bôjen Frazemi s sestavino bôjen:
bíti na bôjni nôgi s kóm/čím, bôjna sekíra je izkopána, bôjna sekíra je zakopána, izkopáti bôjno sekíro, zakopáti bôjno sekíro
bojeváti se Frazemi s sestavino bojeváti se:
bojeváti se do zádnjega díha, bojeváti se kàkor levínja, bojeváti se na nòž, bojeváti se na življênje in smŕt, bojeváti se z abecédo čésa, bojeváti se z mlíni na véter, bojeváti se za [svój] prôstor pod sóncem
boléti Frazemi s sestavino boléti:
bóli me kúrac
bolézen Frazemi s sestavino bolézen:
francóska bolézen, otróška bolézen čésa, preboléti otróško bolézen
bòlj Frazemi s sestavino bòlj:
bíti bòlj pápeški kot pápež, bíti bòlj pápeški od pápeža, bíti bòlj počásne gláve, bíti [bòlj] počásne pámeti, mísliti bòlj s sŕcem kot z glávo, slíkati vrága bòlj čŕnega, kot je v resníci
bóljši Frazemi s sestavino bóljši:
bóljša polovíca, spánec je bóljši kot žgánec
bómba Frazemi s sestavino bómba:
delováti kot bómba, eksplodírati kàkor bómba, odjékniti kàkor bómba, odjékniti kot bómba, odmévati kàkor bómba, póčiti kot bómba, tréščiti kàkor bómba, učinkováti kot bómba, udáriti kot bómba
bòr Frazemi s sestavino bòr:
bíti brez bóra in belíča, bíti brez bôra in božjáka
boríti se Frazemi s sestavino boríti se:
boríti se do zádnjega díha, boríti se do zádnjega možá, boríti se kot lèv, boríti se kot levínja, boríti se na nòž, boríti se na žíve in mŕtve, boríti se na življênje in smŕt, boríti se z abecédo čésa, boríti se z mlíni na véter, boríti se za bárve kóga, boríti se za [svój] prôstor pod sóncem, boríti se za žíve in mŕtve
bôsi Frazemi s sestavino bôsi:
tá je [pa] bôsa
Bósna Frazemi s sestavino Bósna:
[in] mírna Bósna, [pa] mírna Bósna
bôsti Frazemi s sestavino bôsti:
bôsti se z bíkom, bôsti v očí, ne bôdi se z bíkom, resníca v očí bôde
bótra Frazemi s sestavino bótra:
pijàn, da je rékel máčki bótra, pijàn, da máčki bótra právi
božíčen Frazemi s sestavino božíčen:
božíčna nóč
božják Frazemi s sestavino božják:
bíti brez bôra in božjáka, bíti brez božjáka, bíti brez božjáka in bóra
bôžji Frazemi s sestavino bôžji:
bìč bôžji, bíti med krilátci [bôžjimi], bôžja mást, bôžja sódba, bôžji mlíni, bôžji mlíni méljejo počási, a gotôvo, bôžji pŕst, délati za bôžji lón, kríž bôžji, pijàn kàkor [bôžja] mávra, píti kàkor [bôžja] mávra, potrpežljív kàkor bôžja mást, pŕst bôžji, stopíti pred bôžjo sódbo, za bôžje plačílo, za bôžji lón, za bôžjo vóljo prosíti kóga, za pét rán [bôžjih], zvonôvi gredó na bôžjo pót
bráda Frazemi s sestavino bráda:
bráda zráste [kómu pri čém], brúndati v brádo, dajáti kàj na brádo, dáti kàj na brádo, gósti v brádo, hahljáti se v brádo, hihitáti se v brádo, iméti brádo, iméti [žé] brádo, kàj z brádo, kózja brada, kózja bráda, Matjáževa bráda, momljáti v brádo, mrmráti v brádo, prodájanje na brádo, prodáti na brádo, smehljáti se v brádo, viséti za brádo, zabrúndati v brádo, zamrmráti v brádo, zgódba z brádo
brádica Frazemi s sestavino brádica:
kózja brádica
braníti Frazemi s sestavino braníti:
braníti bárve kóga, braníti kóga kot levínja
braníti se Frazemi s sestavino braníti se:
braníti se do zádnjega možá, braníti se kàkor kméčka nevésta, braníti se kàkor lèv, braníti se kóga/čésa kot kúge, braníti se z rokámi in nogámi, braníti se z vsèmi štírimi
bràt Frazemi s sestavino bràt:
bíti si s kóm kot bráta, iméti kóga ràd kot bráta, kàkor bràt in sêstra, kot bràt in sêstra, med bráti [je kàj vrédno], spoštováti kóga kot bráta, tôpli bràt, vínski bràt
brátec Frazemi s sestavino brátec:
pívski brátec, tôpli brátec, vínski brátec
bráti Frazemi s sestavino bráti:
bráti kóga/kàj kot odpŕto knjígo, bráti kómu kózje molítvice, bráti kómu levíte
bratínstvo Frazemi s sestavino bratínstvo:
píti bratínstvo
brátiti se Frazemi s sestavino brátiti se:
brátiti se
brátovščina Frazemi s sestavino brátovščina:
píti brátovščino s kóm
brátstvo Frazemi s sestavino brátstvo:
tôplo brátstvo
bŕca Frazemi s sestavino bŕca:
dáti kómu bŕco [v rìt], dobíti bŕco [v rìt]
bŕcniti Frazemi s sestavino bŕcniti:
bŕcniti kóga v rìt, bŕcniti v temò, da bi te kúra bŕcnila, naj kóklja bŕcne kóga, naj kúra bŕcne kóga
brég Frazemi s sestavino brég:
iméti kàj za brégom
brénkati Frazemi s sestavino brénkati:
brénkati na drugáčne strúne, brénkati na drúge strúne
brénkniti Frazemi s sestavino brénkniti:
brénkniti na čústveno strúno
brezgláv Frazemi s sestavino brezgláv:
brezgláv
brezglávo Frazemi s sestavino brezglávo:
brezglávo
brézov Frazemi s sestavino brézov:
brézova káša, brézova mást, brézovo ólje, namázati kóga z brézovim óljem, namázati kóga z brézovo mástjo
brezzób Frazemi s sestavino brezzób:
brezzóbi tíger
brídek Frazemi s sestavino brídek:
pretákati brídke sólze, točíti brídke sólze
bridkóst Frazemi s sestavino bridkóst:
kélih bridkósti
bríga Frazemi s sestavino bríga:
devêta bríga, zádnja bríga
brítev Frazemi s sestavino brítev:
brez brítve obríti kóga, nabrúšen kot brítev, óster kot brítev
bríti Frazemi s sestavino bríti:
nôrce bríti iz kóga
bríti se Frazemi s sestavino bríti se:
bríti se na balín
brítof Frazemi s sestavino brítof:
kúrji brítof
bŕk Frazemi s sestavino bŕk:
iméti bŕke [postrížene] na dèž, povédati v bŕk kómu kàj, režáti se v bŕk kómu, smejáti se v bŕk kómu
brlòg Frazemi s sestavino brlòg:
lêvji brlòg, vólčji brlòg
brúhati Frazemi s sestavino brúhati:
brúhati kot vídra, brúhati na kóga ôgenj in žvêplo, brúhati žólč
brúhniti Frazemi s sestavino brúhniti:
brúhniti v sméh
brúsiti Frazemi s sestavino brúsiti:
brúsiti nôge, brúsiti pête
bŕzdati Frazemi s sestavino bŕzdati:
bŕzdati jêzik
búča Frazemi s sestavino búča:
búče prodájati, dobíti jíh po búči, tí si [pa] búča, tí si práva búča, tó je [pa] búča, tó so búče, zvíta búča
búčka Frazemi s sestavino búčka:
búčke prodájati
búhniti Frazemi s sestavino búhniti:
krí je búhnila kómu v glávo
búmerang Frazemi s sestavino búmerang:
udáriti [nazáj] kot búmerang, vráčati se kot búmerang kómu/kàj, vrníti se kot búmerang kómu/kàj
Cáhejev Frazemi s sestavino Cáhejev:
Cáhejeva nedélja
cáker Frazemi s sestavino cáker:
v cáker hodíti s kóm/čím
calendas graecas Frazemi s sestavino calendas graecas:
ad calendas graecas
Canóssa Frazemi s sestavino Canóssa:
hodíti kot v Canósso, íti v Canósso, odíti v Canósso, odpráviti se v Canósso, podáti se v Canósso, pót v Canósso, príti v Canosso
cárski Frazemi s sestavino cárski:
cárski réz
cedílo Frazemi s sestavino cedílo:
ostáti na cedílu, pustíti kóga na cedílu, púščati kóga na cedílu
cedíti se Frazemi s sestavino cedíti se:
méd in mléko se cedí(ta) kjé kómu, mléko se šè cedí iz úst kómu
cél Frazemi s sestavino cél:
cél církus, jè cél církus, na célem svétu, napraviti cél církus, narediti cél církus, nastál je cél církus, odnêsti célo glávo, odnêsti célo kóžo, po célem svétu, [takó, da] bo vólk sìt in kôza céla
celína Frazemi s sestavino celína:
béla celína, čŕna celína, nôva celína, oráti celíno, pêta celína, stára celína, zelêna celína
céna Frazemi s sestavino céna:
plačáti visôko céno [za kàj], popóprane céne, za nobêno céno, za vsáko céno, zasoljêna céna, zasoljêne céne
cènt Frazemi s sestavino cènt:
bíti têžek kot cènt, iméti nôge têžke kot cènt, têžek kot cènt
cép Frazemi s sestavino cép:
bèt s cépom odbíjati
cépati Frazemi s sestavino cépati:
cépati kot múhe
cepidláčiti Frazemi s sestavino cepidláčiti:
cepidláčiti
cépiti Frazemi s sestavino cépiti:
cépiti dláko, dláko cépiti
cérkev Frazemi s sestavino cérkev:
bíti kàkor ámen [v cérkvi], bíti kot ámen [v cérkvi], kot pès v cérkvi, tího kot v cérkvi, tišína kot v cérkvi
cerkvén Frazemi s sestavino cerkvén:
réven kot cerkvéna mìš, ubóg kot cerkvéna mìš
cêsar Frazemi s sestavino cêsar:
slúžiti cesárja
césta Frazemi s sestavino césta:
bíti na césti, bíti na césti kot kónjska fíga, mériti césto, ostáti na césti, pognáti kóga na césto, postáviti kóga na césto, premériti césto, vréči kóga na césto, znájti se na césti
cigàn Frazemi s sestavino cigàn:
čŕn kot cigàn, lagáti kot cigàn
církus Frazemi s sestavino církus:
béli církus, cél církus, délati církus, jè cél církus, napraviti cél církus, naredíti cél církus, nastál je cél církus, zgánjanje církusa, zgánjati církus
cmériti se Frazemi s sestavino cmériti se:
cmériti se kot mila jera
cmòk Frazemi s sestavino cmòk:
cmòk v gŕlu, cmòk v gŕlu se naredí kómu, cmòk v ústih, iméti cmòk v gŕlu
cókla Frazemi s sestavino cókla:
bíti cókla razvôja, bíti cókla za kóga/kàj, postáti cókla razvôja, postáti cókla za kóga/kàj
copáta Frazemi s sestavino copáta:
bíti copáta, bíti pod copáto, iméti kóga pod copáto, íti po copátah, postáti copáta
copátar Frazemi s sestavino copátar:
copátar
crédo Frazemi s sestavino crédo:
kot Pilát v crédo
cŕkniti Frazemi s sestavino cŕkniti:
cŕkniti od sméha
crkováti Frazemi s sestavino crkováti:
crkováti od sméha
cúcek Frazemi s sestavino cúcek:
kot polít cúcek
cühta Frazemi s sestavino cühta:
pijàn kák cühta
cúker Frazemi s sestavino cúker:
bíti kàkor iz cúkra, ne bíti iz cúkra, sládek kàkor cúker
cvét Frazemi s sestavino cvét:
bíti [právi] cvet čésa, bíti v pólnem cvétu, rdèč kàkor mákov cvét, rdèč kot mákov cvét, v cvétu lét, v cvétu mladósti, v cvétu življênja
cvetéti Frazemi s sestavino cvetéti:
pôsel cvetè [kómu], róžice cvetíjo [kómu]
cvétje Frazemi s sestavino cvétje:
bíti v cvétju, bódi v cvétju, bodíte v cvétju
cvétka Frazemi s sestavino cvétka:
bíti [práva] cvétka
čákanje Frazemi s sestavino čákanje:
čákanje na zelêno lúč
čákati Frazemi s sestavino čákati:
čákati [na] prínca na bélem kônju, čákati na svôjih pét minút [sláve], čákati na zelêno lúč za kàj
čaróvnica Frazemi s sestavino čaróvnica:
lòv na čarôvnice
čàs Frazemi s sestavino čàs:
bógu čàs krásti, čàs debélih kráv, čàs kíslih kúmaric, čàs súhih kráv, hodíti v korák s čásom, íti v korák s čásom, krásti kómu čàs, ogledálo čása, otròk svôjega čása, stópati v korák s čásom, stópiti v korák s čásom, ujéti korák s čásom, v ogledálu čása, védeti, kdáj je čàs za spánec in žgánec
čásnikarski Frazemi s sestavino čásnikarski:
[čásnikarska] ráca
část Frazemi s sestavino část:
bíti pod častjó kómu kàj, bíti v část svôjemu iménu, bíti v [velíki] části, bíti v [velíkih] častéh, délati část svôjemu iménu, iméti kóga/kàj v [velíki] části, iméti kóga/kàj v [velíkih] častéh, ne bíti pod častjó kómu kàj, ne zdéti se pod častjó kómu kàj, zdéti se pod častjó kómu kàj
částen Frazemi s sestavino částen:
částna beséda, dajáti částno besédo [kómu], dáti částno besédo [kómu]
častíti Frazemi s sestavino častíti:
častíti kóga kot mesíjo, častíti zláto têle
čaščênje Frazemi s sestavino čaščênje:
čaščênje zlátega teléta
čebéla Frazemi s sestavino čebéla:
délaven kot čebéla, marljív kot čebéla, príden kot čebéla
čebélica Frazemi s sestavino čebélica:
délaven kot čebélica, marljív kot čebélica, príden kot čebélica
čebelnják Frazemi s sestavino čebelnják:
bíti kot v čebelnjáku, šuméti kot v čebelnjáku, vréti kot v čebelnjáku
čebèr Frazemi s sestavino čebèr:
bíti pijàn kot čebèr, iméti glávo kot čebèr
čeljúst Frazemi s sestavino čeljúst:
čeljúst páde dôl kómu, čeljúst se pobési kómu
čèp Frazemi s sestavino čèp:
bíti pijàn kot čèp, nacedíti se kot čèp, opíti se kot čèp, pijàn kot čèp, tŕd kot čèp
čepéti Frazemi s sestavino čepéti:
čepéti kot kóklja [na jájcih], čepéti za pečjó
čéšnja Frazemi s sestavino čéšnja:
čéšnja na vŕhu tórte, ni dôbro čéšenj zóbati s kóm
čéšplja Frazemi s sestavino čéšplja:
pobráti svôjih pét čéšpelj, pobráti svôjih sédem čéšpelj
četŕt Frazemi s sestavino četŕt:
akadémska četŕt
čêvelj Frazemi s sestavino čêvelj:
čêvelj žúli kjé kóga, dáti kóga na čêvelj
čìč Frazemi s sestavino čìč:
čìč je nìč, čìč ne dá nìč, čìč níma nìč, čìč v nìč
Číč Frazemi s sestavino Číč:
glásen kot Číč, kričáti kàkor Číč, vpíti kot Číč
číst Frazemi s sestavino číst:
bíti čístih rôk, číst kàkor kristál, číst kàkor studénec, číst kot kristál, číst kot lílija, číst kot ríbje okó, číst kot sólza, čísta formálnost, číste rôke, čístih rôk, iméti číste rôke, iméti čísto vést, nalíti kómu čístega vína, natočíti kómu čístega vína, ne iméti čístih rôk
čísti Frazemi s sestavino čísti:
ne bíti pri čísti, ne bíti [si] na čístem s kóm/čím, ne iméti tréh čístih, ne iméti trí číste, príti [si] na čísto s kóm/čím
čístiti Frazemi s sestavino čístiti:
čístiti Ávgijev hlév
číški (číčki) Frazemi s sestavino číški (číčki):
kísel kàkor číški (číčki) vrísk
čívkati Frazemi s sestavino čívkati:
vrábci [na stréhi] žé čívkajo [o čém, da], žé ptíčki čívkajo [o čem, da]
člôvek Frazemi s sestavino člôvek:
bíti člôvek s téga svetá, člôvek brez hrbteníce, člôvek stárega kopíta
človéštvo Frazemi s sestavino človéštvo:
stàr kot človéštvo
črédnik Frazemi s sestavino črédnik:
kričáti kot črédnik, vpíti kot črédnik
črevó Frazemi s sestavino črevó:
pót se vléče kot kúrja čréva, vléči se kot kúrja čréva
čŕhniti Frazemi s sestavino čŕhniti:
ne čŕhniti ne béle ne čŕne, ne čŕhniti ne bév ne mév, ne čŕhniti niti beséde, ne čŕhniti niti besédice
čŕka Frazemi s sestavino čŕka:
od pŕve do zádnje čŕke
čŕn Frazemi s sestavino čŕn:
bíti čŕn kot nóč, bíti na čŕni lísti, čŕn dán, čŕn kot cigàn, čŕn kot hudíč, čŕn kot katrán, čŕn kot nóč, čŕn kot óglje, čŕn kot zamórec, čŕna celína, čŕna dúša, čŕna kúga, čŕna lísta, čŕna lúknja, čŕna nehvaléžnost, čŕna ôvca, čŕna píka, čŕna smŕt, čŕne mísli, čŕne srájce, čŕne števílke, čŕni dnévi, čŕni fónd, čŕni kontinènt, čŕni mádež, čŕni obláki se zbírajo nad kóm/čím, čŕni obláki se zgrínjajo nad kóm/čím, čŕni pétek, čŕno zlató, délati kot [čŕna] živína, dobíti čŕni mádež, dobíti čŕno píko, doživéti čŕn dán, hudíč ni takó čŕn, kot, iméti čŕni mádež, iméti čŕno dúšo, iméti čŕno píko, iméti [svój] čŕn dán, kàj ni takó čŕno, kot, odpráviti čŕni mádež, prislúžiti si čŕno píko, slíkati kóga/kàj v čŕnih bárvah, slíkati vrága bòlj čŕnega, kot je v resníci, v čŕnih bárvah, vdájati se čŕnim míslim, vrág ni takó čŕn, kot, zaslúžiti čŕno píko
čŕni Frazemi s sestavino čŕni:
čŕno na bélem, ne čŕhniti ne béle ne čŕne, ne čŕno ne bélo, ne rêči ne béle ne čŕne, ne zíniti ne béle ne čŕne, [tóliko] kàr je za nóhtom čŕnega, [tóliko] kólikor je za nóhti čŕnega, [tóliko] kólikor je za nóhtom čŕnega, [tóliko] kot je za nóhtom čŕnega, zadéti v čŕno
črnosrájčnik Frazemi s sestavino črnosrájčnik:
črnosrájčnik
čŕv Frazemi s sestavino čŕv:
godíti se kómu kot čŕvu v lóju
čúk Frazemi s sestavino čúk:
glédati kàkor čúk z visôkega kólca, glédati kot čúk, glédati kot čúk na pálici, gŕd kot čúk, sedéti kot čúk na pálici, stári čúk
čústven Frazemi s sestavino čústven:
brénkniti na čústveno strúno, igránje na čústvene strúne, zaigráti na čústvene strúne, zaigráti na čústveno strúno
čúvati Frazemi s sestavino čúvati:
čúvati kóga/kàj kot púnčico svôjega očésa
 Frazemi s sestavino :
dáhniti [véliki] dà, ne rêči ne dà ne nè, odgovárjati z dà ali nè, odgovoríti z dà ali nè, rêči dà [kómu/čému]
dáhniti Frazemi s sestavino dáhniti:
dáhniti [véliki] dà
dajáti Frazemi s sestavino dajáti:
dajáti [částno] besédo [kómu], dajáti kàj na brádo, dajáti kàj na svêtlo, dajáti na krédo, dajáti [právi] tón čému, dajáti svój pečát čému, dajáti v ísti kòš, dréti se, kot bi dajáli kóga iz kóže, kričáti, kot bi dajáli kóga iz kóže, vpíti, kot bi dajáli kóga iz kóže
dajáti se Frazemi s sestavino dajáti se:
dajáti se v zobé kómu
dálje Frazemi s sestavino dálje:
in karavána gré dálje, in takó dálje, vídeti dálje od svôjega nósa
dáljši Frazemi s sestavino dáljši:
bíti šírši kot dáljši
Dámoklejev (dámoklejev) Frazemi s sestavino Dámoklejev (dámoklejev):
Dámoklejev (dámoklejev) mèč
dán Frazemi s sestavino dán:
bíti junák dnéva, bíti [razlíčen] kàkor nóč in dán, bíti [razlíčen] kot dán in nóč, bíti [razlíčen] kot nóč in dán, bíti ták, da ga je tréba iskáti z lučjó [pri bélem dnévu, podnévi], čŕn dán, čŕni dnévi, dán in nóč, dán odpŕtih vrát, dnévi odpŕtih vrát, dnévi so štéti kómu/čému, dóber dán, doživéti čŕn dán, gospódov dán, govoríti tjà v èn dán, govoríti tjà v trí dní, govorjênje tjà v trí dní, iméti dóber dán, iméti slàb dán, iméti [svój] čŕn dán, iméti svój dán, iméti vsák dán nedéljo, iskánje kóga/čésa z lučjó pri bélem dnévu, iskáti kóga/kàj z lučjó [pri bélem dnévu], iz dnéva v dán, jásno kot béli dán, junák dnéva, kàkor dán in nóč, [kàr] v trí dní, [kot da] je vsák dán nedélja [za kóga; kjé], kózji dnévi, léto in dán, ni vsák dán nedélja [za kóga; kjé[, nóč in dán, postáti junák dnéva, preživéti iz dnéva v dán, príti na dán, príti s právo bárvo na dán, razlikováti se kot dán in nóč, razlikováti se kot nóč in dán, svój žív(i) dán ne vídeti kóga/čésa, štéti dnéve, tjà v trí dní, [vsè] svôje žíve dní, zaglédati béli dán, živéti iz dnéva v dán, živéti tjà v èn dán, življênje iz dnéva v dán
dánes Frazemi s sestavino dánes:
bíti od dánes do jútri, dánes z bètom, jútri s psòm, od dánes do jútri, živéti od dánes do jútri, življênje od dánes do jútri, životárjenje od dánes do jútri
Dánska Frazemi s sestavino Dánska:
nékaj gnílega je v dežêli Dánski
dáti Frazemi s sestavino dáti:
beséda je dála besédo, čìč ne dá nìč, dáti besédo [kómu], dáti [částno] besédo [kómu], dáti ga na zób, dáti [jíh] kómu na góbec, dáti [jíh] kómu po góbcu, dáti [jíh] kómu po ríti, dáti kàj ad acta, dáti kàj na brádo, dáti kàj na strán, dáti kàj na svêtlo, dáti kóga na čêvelj, dáti kóga na pránger, dáti kóga na rešêto, dáti kóga v kládo, dáti kóga v kòš, dáti kóga v lúknjo, dáti kóga/kàj na bóben, dáti kóga/kàj na tapéto, dáti kóga/kàj na stránski tír, dáti kóga/kàj pod drobnoglèd, dáti kóga pod kòš, dáti kóga/kàj pod lúpo, dáti kóga/kàj v žéhto, dáti kómu banáno, dáti kómu bŕco [v rìt], dáti kómu êno na góbec, dáti kómu êno po góbcu, dáti kómu êno po ríti, dáti kómu kájlo, dáti kómu oróžje v rôke, dáti kómu pêlin, dáti kómu po nósu, dáti kómu po pŕstih, dáti kómu pópra, dáti kríla kómu, dáti na krédo, dáti nôge pod pázduho, dáti [právi] tón čému, dáti rôko v ôgenj za kóga/kàj, dáti svój pečát čému, dáti v èn lônec, dáti v ísti kòš, dáti vsè od sêbe, dáti zelêno lúč za kàj, ne dáti glasú od sêbe, ne dáti níti fícka, ne dáti [niti] póčenega gróša za kóga/kàj, ne dáti [níti] prebíte páre, ne iméti čésa dáti v lônec, ne iméti kàj dáti v lônec
dáti se Frazemi s sestavino dáti se:
dáti se dôl [s kóm], dáti se kómu speljáti na léd, dáti se v zobé kómu
dávek Frazemi s sestavino dávek:
kŕvni dávek, plačáti dávek čému/na kàj, za kàj, plačáti kŕvni dávek, pobírati kŕvni davek, zmánjšati kŕvni dávek
dêbel Frazemi s sestavino dêbel:
čàs debélih kráv, dêbel je za ušési, dêbel kot pólh, dêbel kot sód, debéla láž, debéla léta, iméti [dêbel] krompír, iméti debélo kóžo, iméti kóžo debélo kot slón, léta debélih kráv, obdóbje debélih kráv, sédem debélih kráv, sédem debélih lét, tóča, debéla kàkor kúrja jájca
debéli Frazemi s sestavino debéli:
iméti za óstrim debélo, tá je pa debéla
debélo Frazemi s sestavino debélo:
debélo lagáti, debélo se zlagáti
déci Frazemi s sestavino déci:
íti na mínus dvá déci, odíti na mínus dvá déci
deklè Frazemi s sestavino deklè:
deklè môjih sánj, deklè svôjih sánj
déklica Frazemi s sestavino déklica:
déklica za vsè
délati Frazemi s sestavino délati:
délati církus, délati část svôjemu iménu, délati iz komárja slóna, délati iz múhe slóna, délati iz mušíce kônja, délati kàj z lévo rôko, délati kàkor vòl, délati kómu medvédjo uslúgo, délati kot [čŕna] živína, délati kot kònj, délati kot navít, délati kot obséden, délati kot stròj, délati kot zamórec, délati na lástno pést, délati ôsla iz kóga, délati račún brez krčmárja, délati s kóm/čím kot svínja z méhom, délati s kóm kot z živíno, délati síve lasé kómu, délati špágo, délati za bôžji lón, délati za svój žèp, délati za štíri, délati za trí, désna rôka ne vé, kaj déla léva, desníca ne vé, kaj déla levíca, léva rôka ne vé, kaj déla désna, levica ne vé, kaj déla desníca, ne délati sívih lás kómu
délati se Frazemi s sestavino délati se:
délati se Francóza, délati se lépega, délati se nôrca iz kóga/čésa, láčen, da se déla kómu pajčevína po želódcu, temà se déla kómu pred očmí
délavec Frazemi s sestavino délavec:
délavec je hlebovec
délaven Frazemi s sestavino délaven:
délaven kot čebéla, délaven kot čebélica, délaven kot mrávlja, délaven kot mrávljica
délavski Frazemi s sestavino délavski:
délavski práznik
délež Frazemi s sestavino délež:
lêvji délež
delíti Frazemi s sestavino delíti:
delíti pêlin, delíti pléve od zŕna
délo Frazemi s sestavino délo:
iméti pólne rôke déla, ne pretegniti se [pri délu], ne pretégniti se [z délom], práznik déla, Sízifovo (sízifovo) délo, užívati sadôve svôjega déla, žéti sadôve svôjega déla
delováti Frazemi s sestavino delováti:
delováti kot bómba, delováti kot èn móž, delováti kot hládna pŕha, delováti [s kóm] na ísti valôvni dolžíni, delováti za svój žèp
denár Frazemi s sestavino denár:
iméti denárja kot vrág tóče, iméti póln žèp denárja, iméti pólne žêpe [denárja], íti [v denár] kot méd, íti [v denár] za méd
desét Frazemi s sestavino desét:
bežáti, kot bi kóga desét biričev gonílo, iméti kóga na vsák pŕst (po) desét, ne znáti štéti do desét, zgórnjih desét tísoč, znáti štéti do desét
dèska Frazemi s sestavino dèska:
bíti odskóčna dèska [za kóga/kàj], kot odskóčna dèska [za kóga/kàj], postáti odskóčna dèska [za kóga/kàj]
désni Frazemi s sestavino désni:
bíti désna rôka kóga, désna rôka, désna rôka ne vé, kaj déla léva, désni razbójnik, íti z lévo rôko v désni žèp, kot désna rôka, léva rôka ne vé, káj déla désna, postáti désna rôka kóga
désni Frazemi s sestavino désni:
ne ozírati se ne na lévo ne na désno, ne ozréti se ne na lévo ne na désno, ne vídeti ne na lévo ne na désno
desníca Frazemi s sestavino desníca:
desníca ne vé, kaj déla levíca
déte Frazemi s sestavino déte:
Ádamova déca, velíko bábic – kílavo déte
devét Frazemi s sestavino devét:
bežáti, kot bi kóga devét biričev podílo, bíti [tám] za devêtimi gorámi
devêti Frazemi s sestavino devêti:
bíti [kot] v devêtih nebésih, devêta bríga, devêta dežêla, devêta skŕb, devêta vás, dóber glás séže v devêto vás, [kot] v devêtih nebésih, kováti v devêto nebó, počútiti se [kot] v devêtih nebésih, [tàm] za devêtimi gorámi [in vodámi], za devêto goró, živéti [kot] v devêtih nebésih
dèž Frazemi s sestavino dèž:
bíti kot dèž v prátiki, držáti se kot dèž v prátiki, govoríti kot dèž, iméti bŕke [postrížene] na dèž, iméti lasé [počesáne, postrížene] na dèž, jokáti kot dèž, kot puščáva dežjà, množíti se kot góbe po dežjù, nastájati kot góbe po dežjù, nastáti kot góbe po dežjù, pogánjati kot góbe po dežjù, pojávljati se kot góbe po dežjù, potrebováti kàj kot puščáva dèž, príti z dežja pod káp, rásti kot góbe po dežjù, vzníkati kot góbe po dežjù, vzníkniti kot góbe po dežjù, z dežjà pod káp
dežêla Frazemi s sestavino dežêla:
devêta dežêla, dežêla tisočérih jézer, dežêla vzhajajóčega sónca, íti v kŕtovo dežêlo, nékaj gnílega je v dežêli Dánski, obljúbljena dežêla, odíti v kŕtovo dežêlo, správiti kóga v kŕtovo dežêlo
deževáti Frazemi s sestavino deževáti:
deževáti kot iz škáfa
díh Frazemi s sestavino díh:
bòj do zádnjega díha, bojeváti se do zádnjega díha, boríti se do zádnjega díha, do zádnjega díha
dihúr Frazemi s sestavino dihúr:
smrdéti kot dihúr, zaudárjati kot dihúr
dím Frazemi s sestavino dím:
bíti [kot] dím [za kóga], bíti prázen dím, bíti vèč díma kot ôgnja, íti v dím, iz díma v ôgenj, izgíniti kot dím, izpuhtéti kot dím, ní díma brez ôgnja, odíti v dím, prázen dím, razblíniti se kot dím
dímnik Frazemi s sestavino dímnik:
zapisáti kàj s krédo v dímnik
dirigéntski Frazemi s sestavino dirigéntski:
bíti za dirigéntskim púltom, státi za dirigéntskim púltom
dírjati Frazemi s sestavino dírjati:
dírjati kot véter
distánca Frazemi s sestavino distánca:
držáti kóga na distánci, držáti se na distánci, glédati na kóga/kàj z distánco, poglédati na kóga/kàj z distánco
dišáti Frazemi s sestavino dišáti:
šè dišáti po mléku
divjáti Frazemi s sestavino divjáti:
divjáti kot snéta sekíra
dívji Frazemi s sestavino dívji:
Dívji zahòd, dívji zákon, kàkor dívja zvér, živéti v dívjem zakónu
dláka Frazemi s sestavino dláka:
brez dláke na jezíku, cépiti dláko, dláko cépiti, dláko cépiti, iskáti dláko v jájcu, ne iméti dláke na jezíku, niti za míšjo dláko, posláti kóga po žábje dláke, za míšjo dláko
dlakocépiti Frazemi s sestavino dlakocépiti:
dlakocépiti
dlán Frazemi s sestavino dlán:
bíti kot na dláni, bíti na dláni, dlaní srbíjo kóga, dlaní zasrbíjo kóga, iméti srcé na dláni, kàj je kot na dláni, nosíti srcé na dláni, vêlik kot dlán, vêlik za dlán
dljé Frazemi s sestavino dljé:
ne vídeti dljé od svôjega nósa, vídeti dljé od svôjega nósa
dnò Frazemi s sestavino dnò:
bíti na dnù, íti čému do dnà, izbíti sódu dnò, (kàkor) sód brez dnà, metáti kàj v sód brez dnà, natákati v sód brez dnà, polníti sód(e) brez dnà, poznáti kóga v dnò dúše, príti čému do dnà, v dnò dúše, vídeti kóga v dnò dúše
dôba Frazemi s sestavino dôba:
bíti [právi] sín svôje dôbe, ledéna dôba
dóber Frazemi s sestavino dóber:
bíti dôbra dúša, bíti na dôbri póti, bíti na nàjbóljši póti, bíti ob dóber glás, bíti v dôbri kóži, dóber dán, dóber glás, dóber glás gré o kóm/čém, dóber glás se [hítro] šíri, dóber glás séže v devêto vás, dóber kàkor ángel, dóber kàkor béli krùh, dóber kàkor dúša, dóber kàkor krùh, dóber kot ángel, dóber kot krùh, dôbra dúša, iméti dóber dán, iméti dóber nós [za kàj], iméti dóber želódec, iméti dôbre žívce, iméti dôbro dúšo, izgubíti dóber glás, ne bíti v dôbri kóži, správiti kóga ob dóber glás, šíriti dóber glás o kóm/čém
dobíti Frazemi s sestavino dobíti:
dobíti banáno, dobíti bŕco [v rìt], dobíti čŕni mádež, dobíti čŕno píko, dobíti êno na góbec, dobíti jásno slíko [čésa; o čém], dobíti jíh na góbec, dobíti jíh po glávi, dobíti jíh po góbcu, dobíti jíh po gŕbi, dobíti jíh po hŕbtu, dobíti jíh po nósu, dobíti jih po pŕstih, dobíti jíh po ríti, dobíti jíh po zádnji pláti, dobíti kàj kot na pládnju, dobíti kàj za zelêno mízo, dobíti kóga na láži, dobíti kóga na lím, dobíti kóga na límanice, dobíti kóga na múho, dobíti kóga v pást, dobíti kóga v pést, dobiti kóga/kàj v svôje krémplje, dobíti košárico, dobíti kríla, dobíti króglo v glávo, dobíti kúrjo kóžo, dobíti lovoríko, dobíti manévrski prôstor, dobíti mêhka koléna, dobíti na krédo, dobíti óšpice, dobíti pêlin, dobíti píko na jezíku, dobíti poléna pod nôge, dobíti [svój] prôstor pod sóncem, dobíti svôjih pét minút [sláve], dobíti zdrávo bárvo, dobíti zelêno lúč za kàj, dobíti žúlje na ríti, dobíti žúlje na zádnjici, ne dobíti níti fícka, ne dobíti níti prebíte páre
dobívati Frazemi s sestavino dobívati:
dobívati jíh po gŕbi, dobívati jíh po hŕbtu, dobívati jíh po pŕstih, dobívati kàj kot na pládnju, dobívati óšpice, dobívati poléna pod nôge, dobívati žúlje na zádnjici
dôbri Frazemi s sestavino dôbri:
tá je [pa] dôbra
dôbro Frazemi s sestavino dôbro:
bíti dôbro zapísan [pri kóm, kjé], dôbro se počútiti v svôji kóži, iméti [dôbro] namázan jêzik, ne bíti dôbro zapísan [pri kóm, kjé], ne počútiti se dôbro v svôji kóži, ni dôbro čéšenj zóbati s kóm
dočákati Frazemi s sestavino dočákati:
dočákati hládno pŕho, dočákati ognjéni kŕst, dočákati svôjih pét minút [sláve], dočákati zelêno lúč za kàj
dodáti Frazemi s sestavino dodáti:
dodáti svój pečát čému
dogájati se Frazemi s sestavino dogájati se:
dogájati se kot v fílmu
dogôvor Frazemi s sestavino dogôvor:
dogôvor na štíri očí
dóhtar Frazemi s sestavino dóhtar:
govoríti kot raztŕgan dóhtar, govoríti kot stŕgan dóhtar
dojênček Frazemi s sestavino dojênček:
spáti kot dojênček, zaspáti kot dojênček
dól Frazemi s sestavino dól:
čez hríb in dól
dôl Frazemi s sestavino dôl:
čeljúst páde dôl kómu, dáti se dôl [s kóm], glédati kóga od zgôraj dôl, kápo dôl, klobúk dôl, kúfre gôr, kúfre dôl, poglédati kóga od zgôraj dôl, vsì kríži so dôl
dólg Frazemi s sestavino dólg:
biti dólg kot prékla, dólg do strôpa, dólg jêzik, dólg kot jára káča, dólg kot žŕd, iméti dólg jêzik, iméti [dólg, ták] jêzik kot kráva rép, iméti dólge pŕste, iméti dólgo lájtengo, kàkor je dólg in širòk, kàkor si dólg in širòk, odíti z dólgim nósom, ostáti z dólgim nósom, pásti, kàkor je dólg in širòk, z dólgim nósom
dólgčas Frazemi s sestavino dólgčas:
pásti dólgčas, pregánjati dólgčas, pregnáti dólgčas, prodájati dólgčas
dolína Frazemi s sestavino dolína:
čez hríbe in dolíne, dolína sólz, sólzna dolína, zapustíti dolíno sólz
dolíti Frazemi s sestavino dolíti:
dolíti ólja na ôgenj [čésa, čému], dolíti ólje na ôgenj [čésa, čému]
dolívanje Frazemi s sestavino dolívanje:
dolívanje ólja na ôgenj [čésa, čému]
dolívati Frazemi s sestavino dolívati:
dolívati ólja na ôgenj [čésa, čému], dolívati ólje na ôgenj [čésa, čému]
dolžína Frazemi s sestavino dolžína:
bíti [s kóm] na ísti valóvni dolžíni, delováti [s kóm] na ísti valôvni dolžíni, znájti se [s kóm] na ísti valóvni dolžíni
dómina Frazemi s sestavino dómina:
pádati kot dómine, podírati se kot dómine, podréti se kot dómine, popádati kot dómine, teoríja dómin
dón Frazemi s sestavino dón:
kot dón Kihót, počútiti se kot dón Kihót
dopúščati Frazemi s sestavino dopúščati:
dopúščati manévrski prôstor
doséči Frazemi s sestavino doséči:
doséči ledíšče
dovòlj Frazemi s sestavino dovòlj:
ne iméti [dovòlj, niti tróhice] solí v glávi
doživéti Frazemi s sestavino doživéti:
doživéti čŕn dán, doživéti hláden túš, doživéti hládno pŕho, doživéti kàj kot v fílmu, doživéti kàj na lástni kóži, doživéti ognjéni kŕst, doživéti svôjih pét minút [sláve]
drági Frazemi s sestavino drági:
vrníti kómu mílo za drágo
dragó Frazemi s sestavino dragó:
dragó prodáti svôjo kóžo
drégniti Frazemi s sestavino drégniti:
drégniti v kúrje okó, drégniti v osír, drégniti v ósje gnézdo, drégniti v sršénje gnézdo, drégniti v sršénovo gnézdo
drèk Frazemi s sestavino drèk:
bíti do góbca v dréku, bíti do kolén v dréku, bíti do úst v dréku, bíti do vratú v dréku, bíti v dréku, bíti za èn drèk, ísti drèk, pustíti kóga v dréku, státi v dréku, za èn drèk, znájti se v dréku, živéti v dréku
drèn Frazemi s sestavino drèn:
tŕden kot drèn, zdràv kot drèn
dréta Frazemi s sestavino dréta:
vléči dréto
dréti Frazemi s sestavino dréti:
dréti kàkor hudoúrnik
dréti Frazemi s sestavino dréti:
dréti kóga na méh, krávo s svédrom dréti, píko dréti, vpíti, kàkor bi kdó kóga [žívega] dŕl, vpíti, kot bi kóga na méh dŕli
dréti se Frazemi s sestavino dréti se:
dréti se, kot bi dajáli kóga iz kóže, dréti se kot jésihar, dréti se kot sráka, dréti se kot šója, dréti se na vsè gŕlo, dréti se za žíve in mŕtve
drevó Frazemi s sestavino drevó:
drevó spoznánja, jésti z drevésa spoznánja, tŕgati jábolko z drevésa spoznánja, utŕgati jábolko z drevésa spoznánja, zarádi drevés ne vídeti gózda
drézati Frazemi s sestavino drézati:
drézati v osír, drézati v ósje gnézdo, drézati v sršénje gnézdo
dŕgniti Frazemi s sestavino dŕgniti:
dŕgniti šólske klopí
drobnoglèd Frazemi s sestavino drobnoglèd:
bíti pod drobnoglédom [kóga], dáti kóga/kàj pod drobnoglèd, jemáti kóga/kàj pod drobnoglèd, postáviti kóga/kàj pod drobnoglèd, postávljati kóga/kàj pod drobnoglèd, vzéti kóga/kàj pod drobnoglèd, znájti se pod drobnoglédom [kóga]
drúg Frazemi s sestavino drúg:
bíti v drúgem stánju, bíti v drúgem stánu, brénkati na drúge strúne, drúga pésem, napéti drúge strúne, prestòp v drúg tábor, prestopíti v drúg tábor, ubírati drúge strúne, ubráti drúge strúne, v drúgem stánju, v drúgem stánu, za drúge pobírati kôstanj iz žerjávice
drugáčen Frazemi s sestavino drugáčen:
bíti iz drugáčnega testá, brénkati na drugáčne strúne, drugáčna pésem, ubráti drugáčne strúne, zabrénkati na drugáčne strúne
drúgi Frazemi s sestavino drúgi:
bíti drúga violína, drúga strán medálje, igráti drúgo violíno, iz drúge rôke, kupíti iz drúge rôke
drúgič Frazemi s sestavino drúgič:
ênkrat z bètom, drúgič s psòm
dŕva Frazemi s sestavino dŕva:
spáti kot dŕva
drvéti Frazemi s sestavino drvéti:
drvéti kàkor hudoúrnik, drvéti kot snéta sekíra
držáti Frazemi s sestavino držáti:
bogá za jájca držáti, držáti besédo, držáti fíge v žêpu, držáti fíge za kóga, držáti fígo v žêpu, držáti fígo za kóga, držáti góbec, držáti jêzik za zobmí, držáti kóga na distánci, držáti kóga na krátko, držáti kóga na špági, držáti kóga na vŕvici, držáti kóga/kàj pod pálcem, držáti kóga/kàj v [svôjih] krémpljih, držáti kóga v šáhu [s čím], držáti kóga za besédo, držáti kómu štángo, držáti korák s kóm/čím, držáti múlo, držáti nòž na gŕlu kóga, držáti ogledálo kómu/čému, držáti pestí za kóga/kàj, držáti rôke krížem, držáti rôke v žêpih, držáti škárje in plátno v rôkah, držáti vsè adúte v rôkah, držáti vsè níti v svôjih rôkah, držáti vsè v svôjih rôkah, drží kot pribíto, ne držáti rôk krížem
držáti se Frazemi s sestavino držáti se:
držáti se kàkor kméčka nevésta, držáti se kàkor žábja podóbica, držáti se [kóga/čésa] kot klòp [kóže], držáti se kóga/čésa kot pijàn plóta, držáti se kóga/čésa kot pijánec plóta, držáti se kóga kot pijavka, držáti se kot dèž v prátiki, držáti se kot Kúrent v prátiki, držáti se kot limóna, držáti se kot lípov bóg, držáti se kot míla jéra, držáti se kot Púst v prátiki, držáti se kot vrísk, držáti se na distánci, držáti se za trébuh [od sméha], držáti se zláte sredíne, drží se, kot da ne bi znál štéti do pét, mléko se šè drží kóga, ne védeti, kjé se drží gláva kóga
držáva Frazemi s sestavino držáva:
banána držáva, banánska držáva, držáva tisočérih jézer
držávica Frazemi s sestavino držávica:
banánska držávica
dúcat Frazemi s sestavino dúcat:
fànt, kákršnih gré dvanájst na dúcat
dúh Frazemi s sestavino dúh:
dúh čása, dúh je volján, a mesó je slábo, izgíniti brez dúha in slúha, ne dúha ne slúha, ubóg na dúhu
dúnst Frazemi s sestavino dúnst:
ne iméti dúnsta o čém
dúša Frazemi s sestavino dúša:
bíti dôbra dúša, bíti dúša čésa, bíti kdó/kàj z dúšo in telésom, bíti predán kómu/čému z dúšo in telésom, bíti zláta dúša, čŕna dúša, dóber kàkor dúša, dôbra dúša, iméti čŕno dúšo, iméti dôbro dúšo, iméti kàj na dúši, iméti zláto dúšo, izdíhniti [svôjo] dúšo, izpustíti dúšo, ležáti kómu kàj na dúši, mírne dúše, obležáti kómu kàj na dúši, pásja dúša, píhanje na dúšo, píhati kómu na dúšo, píhniti kómu na dúšo, podpréti si dúšo, popíhati kómu na dúšo, poznáti kóga v dno dúše, predáti se kómu/čému z dúšo in telésom, privezáti si dúšo, spustíti dúšo, v dnò dúše, vídeti kóga v dnò dúše, z dúšo in telésom, zapisáti se kómu/čému z dúšo in telésom, zláta dúša, žíva dúša
dvá Frazemi s sestavino dvá:
bíti med dvéma ôgnjema, iméti dvé lévi rôki, iméti dvé želézi v ôgnju, íti na mínus dvá déci, obsedéti med dvéma stôloma, preštéti kóga/kàj na pŕste dvéh rôk, sedênje na dvéh stôlih, sedéti med dvéma stôloma, sedéti na dvéh stôlih, ubíti dvé múhi na èn máh, z dvéma obrázoma
dvanájst Frazemi s sestavino dvanájst:
fànt, kákršnih gré dvanájst na dúcat
dvanájsti Frazemi s sestavino dvanájsti:
pét minút pred dvanájsto, storíti kàj pét minút pred dvanájsto
dvígati Frazemi s sestavino dvígati:
dvígati mnógo prahú, dvígati velíko prahú, [visôko] dvígati nós
dvígniti Frazemi s sestavino dvígniti:
dvígniti kóga/kàj do nebá, dvígniti kóga/kàj kot perésce, dvígniti mnógo prahú, dvígniti oblák prahú, dvígniti pŕst, dvígniti rôko náse, dvígniti velíko prahú, dvígniti vík in krík, [visôko] dvígniti nós
dvígniti se Frazemi s sestavino dvígniti se:
dvígnilo se je mnógo prahú, dvígnilo se je velíko prahú, dvígniti se kàkor féniks iz pepéla, dvígniti se kot féniks iz pepéla, dvígniti se kot ptìč féniks iz pepéla, žívo srebró se je dvígnilo
dvigováti Frazemi s sestavino dvigováti:
dvígováti velíko prahú, [visôko] dvigováti nós
dvóbòj Frazemi s sestavino dvóbòj:
dvóboj iz očí v očí
dvójen Frazemi s sestavino dvójen:
dvójna ígra, igráti dvójno ígro
dvórézen Frazemi s sestavino dvórézen:
dvórézen meč
džúngla Frazemi s sestavino džúngla:
asfáltna džúngla, betónska džúngla, zákon džúngle
edín Frazemi s sestavino edín:
bíti edína svêtla tóčka, edína svêtla tóčka, [edíni] svêtli trenútek
eksplodírati Frazemi s sestavino eksplodírati:
eksplodírati kàkor bómba
elemènt Frazemi s sestavino elemènt:
bíti v [svôjem] elemêntu
Elíja Frazemi s sestavino Elíja:
íti kot Elíja
Elíjev Frazemi s sestavino Elíjev:
Elíjev ôgenj, Elíjev vóz
eminénca Frazemi s sestavino eminénca:
síva eminénca
èn Frazemi s sestavino èn:
bíti po ênem kopítu, bíti z êno nôgo kjé, bíti z êno nôgo v grôbu, bíti z êno nôgo žé na ónem svétu, bíti za èn drèk, dáti v èn lônec, delováti kot èn móž, [èn sám] Téksas, ena lástovka, êna lástovka šè ne naredí pomládi, êna lástovka šè ne prináša pomládi, êna lástovka šè ne prinêse pomládi, [êno] kolésce [v glávi] mánjka kómu, govoríti tjà v èn dán, iméti šè êno želézo v ôgnju, jók in sméh [v ênem méhu], [kàkor] pét kráv za èn gróš, kot èn móž, metáti [vsè] na èn kùp, metáti vsè v èn kòš, metáti [vsè] v èn lônec, mižánje na êno okó, mižáti na êno okó, obrníti šè êno strán čésa/v čém, po ênem in ístem kopítu, po ênem kopítu, preštéti kóga/kàj na pŕste êne rôke, sméh in jók [v ênem méhu], ubíti dvé múhi na èn máh, v èn róg tróbiti [s kóm], v èn róg túliti, v êni sápi, vréči vsè v èn kòš, [vsè] êna fíga, [êno] fígo, za èn drèk, [za] èn màk [vréden], zamižáti na êno okó
enciklopedíja Frazemi s sestavino enciklopedíja:
bíti prava enciklopedíja, bíti žíva enciklopedíja, postáti žíva enciklopedíja, práva enciklopedíja, žíva enciklopedija
èn êna êno Frazemi s sestavino èn êna êno:
dáti kómu êno na góbec, dáti kómu êno po góbcu, dáti kómu êno po ríti, zaslúžiti si êno na góbec, zvrníti ênega
ênkrat Frazemi s sestavino ênkrat:
ênkrat z bètom, drúgič s psòm
enodnévnica Frazemi s sestavino enodnévnica:
múha enodnévnica
Éridin Frazemi s sestavino Éridin:
Éridino jábolko
Évin Frazemi s sestavino Évin:
Évina hčí, v Évinem kostímu, v Évinem kostúmu
évro Frazemi s sestavino évro:
glédati na vsák évro, pazíti na vsák évro
fána Frazemi s sestavino fána:
izmúčen kot túrška fána, razbít kàkor túrška zastáva, zbít kot túrška fána, zmáhan kot túrška fána
fànt Frazemi s sestavino fànt:
fànt, kákršnih gré dvanájst na dúcat, fànt od fáre
fára Frazemi s sestavino fára:
fànt od fáre
féniks Frazemi s sestavino féniks:
dvígniti se kàkor féniks iz pepéla, dvígniti se kot féniks iz pepéla, dvígniti se kot ptìč féniks iz pepéla, vstáti kot féniks iz pepéla, vstáti kot ptìč féniks iz pepéla
fícek Frazemi s sestavino fícek:
bíti brez fícka [v žêpu], do zádnjega fícka, ne dáti niti fícka, ne dobíti niti fícka, ne iméti niti fícka, ostáti brez fícka [v žepu]
fíga Frazemi s sestavino fíga:
bíti na césti kot kónjska fíga, držáti fíge v žêpu, držáti fíge za kóga, držáti fígo v žêpu, držáti fígo za kóga, kázati fíge kómu, pásja fíga, pokazáti fíge kómu, pomolíti fíge kómu, postáti fíga móž, práva fíga, stískati fígo (fíge) v žêpu, stískati fígo (fíge) za kóga, tiščáti fígo (fíge) v žêpu, tiščáti fígo (fíge) za kóga, [vsè] êna fíga, [êno] fígo, za vsáko [nàjmánjšo] fígo
fígamóž (fíga móž) Frazemi s sestavino fígamóž (fíga móž):
bíti fíga móž, postáti fígamóž
fígar Frazemi s sestavino fígar:
fígar
fígarski Frazemi s sestavino fígarski:
fígarski
fígarstvo Frazemi s sestavino fígarstvo:
fígarstvo
fígast Frazemi s sestavino fígast:
fígast
fígav Frazemi s sestavino fígav:
fígav
fígov Frazemi s sestavino fígov:
fígov list
fígovec Frazemi s sestavino fígovec:
fígovec
fílm Frazemi s sestavino fílm:
bíti kot v fílmu, dogájati se kot v filmu, doživéti kàj kot v fílmu, fílm je póčil kómu, fílm se je stŕgal kómu, kàkor v počásnem fílmu, odvíjati se kot v fílmu, têči kot v fílmu, živéti kot v fílmu
fílmski Frazemi s sestavino fílmski:
s fílmsko náglico
fínta Frazemi s sestavino fínta:
metáti kóga na fínto, nasésti na fínto, pásti na fínto, vréči kóga na fínto
fónd Frazemi s sestavino fónd:
čŕni fónd
formálnost Frazemi s sestavino formálnost:
čísta formálnost, gôla formálnost
formát Frazemi s sestavino formát:
velíkega formáta
francóski Frazemi s sestavino francóski:
francóska bolézen
francósko Frazemi s sestavino francósko:
izgíniti po francósko, odíti po francósko, poslovíti se po francósko
Francóz Frazemi s sestavino Francóz:
délati se Francóza, íti se Francóza, naredíti se Francóza
fránža Frazemi s sestavino fránža:
íti v fránže
fúks Frazemi s sestavino fúks:
lén kot fúks
ga Frazemi s sestavino ga:
iméti ga pod strého, kdó ga [pa, rés] píhne, zvrníti ga
gàd Frazemi s sestavino gàd:
gojíti gáda na pŕsih, kàkor da je gàd píčil kóga, píhati kàkor gàd, síkati kàkor gàd, skrívati kàj kot gàd nôge, zasíkati kàkor gàd
gádji Frazemi s sestavino gádji:
gádje gnézdo
Gájzerjev Frazemi s sestavino Gájzerjev:
Gájzerjeva Lénčka
gálski Frazemi s sestavino gálski:
gálski petêlin, gálski petelíni
garáti Frazemi s sestavino garáti:
garáti kot [čŕna] živína, garáti kot kònj, garáti kot vòl, garáti kot zamórec
gárjav Frazemi s sestavino gárjav:
gárjava ôvca, kot gárjava ôvca
gás Frazemi s sestavino gás:
bíti pod gásom
gasíti Frazemi s sestavino gasíti:
gasíti požár, z óljem ôgenj gasíti
gašênje Frazemi s sestavino gašênje:
gašênje požára
gládek Frazemi s sestavino gládek:
gládek kàkor léd, gládek kàkor stêklo, gládek kot ólje, gládek kot stêklo
glás Frazemi s sestavino glás:
bíti ob dóber glás, dóber glás, dóber glás gré o kóm/čém, dóber glás se [hítro] šíri, dóber glás séže v devêto vás, [glás] kot iz sóda, glás vpijóčega v puščávi, izgubíti dóber glás, na vès glás, ne dáti glasú od sêbe, povzdígniti glás, príti na slàb glás, slàb glás, slàb glás se šíri o kóm/čém, správiti kóga/kaj na slàb glás, správiti kóga ob dóber glás, šíriti dóber glás
glásen Frazemi s sestavino glásen:
glásen kot Číč
glásno Frazemi s sestavino glásno:
jásno in glásno
glasoválen Frazemi s sestavino glasoválen:
glasoválna mašína, glasoválna mašineríja, glasoválni stròj
gláva Frazemi s sestavino gláva:
báti se za svôjo glávo, belíti si glávo [s čím], bíti [bòlj] počásne gláve, bíti brez gláve in répa, bíti brez répa in gláve, bíti ob glávo, brez gláve in répa, brez répa in gláve, čez glávo je kjé čésa, čez glávo zrásti kómu, délo je zráslo kómu čez glávo, dobíti jíh po glávi, dobíti króglo v glávo, [êno] kolésce [v glávi] mánjka kómu, gláva [kóga] je kot sód, gláve bódo letéle, glávo za glávo, iméti čésa čez glávo, iméti čésa prek gláve, iméti glávo in rèp, iméti glávo kot čebèr, iméti glávo kot sód, iméti glávo na právem kôncu, iméti glávo na právem méstu, iméti glávo za kàj, iméti kàj na glávi, iméti kàj [vèč] solí v glávi, iméti máslo na glávi, iméti pólno glávo čésa, iméti prázno glávo, iméti rèp in glávo, iméti slámo v glávi, iméti sršéne v glávi, in če se [vsì] na glávo postávijo, íti z glávo skozi zíd, izgubíti glávo, kàj je ráslo kómu čez glávo, kàj je zráslo kómu čez glávo, kàj (vsè) je obŕnjeno na glávo, kàj (vsè) je postávljeno na glávo, kákšen koléšček [v glávi] mánjka kómu, kómu se je posvetílo v glávi, kot kúra brez gláve, krí je búhnila kómu v glávo, krí je gnálo kómu v glávo, krí je pognálo kómu v glávo, krí je sílila kómu v glávo, krí je šínila kómu v glávo, krí je šlà kómu v glávo, krí je udárila kómu v glávo, króna ne bo pádla kómu z gláve, krónana gláva, mísliti bòlj s sŕcem kot z glávo, nakopáti kómu kàj na glávo, nakopáti kómu [právega] vrága na glávo, nakopáti si kàj na glávo, ne belíti si gláve [s čím], ne iméti [dovòlj, niti tróhice] solí v glávi, ne iméti ne gláve ne répa, ne iméti ne répa ne gláve, ne razbíjati si gláve [s čím], ne védeti, kjé se drží gláva kóga, [nójevsko] skrívanje gláve v pések, [nójevsko] skrívati glávo v pések, [nójevsko] tiščánje gláve v pések, [nójevsko] tiščáti glávo v pések, nosíti glávo napródaj, nosíti glávo v tórbi, nosíti kàj na glávi, obŕzdati vróče gláve, od gláve do nôg, od gláve do pêt, od pêt do gláve, odnêsti célo glávo, ohladíti vróče gláve, opráti kómu glávo, pámetna gláva, plačáti z glávo, pognáti kómu króglo v glávo, pognáti si króglo v glávo, pomáhana gláva, posípati si glávo s pepélom, postáviti kàj na glávo, postáviti se na glávo, postáviti vsè na glávo, potrésti si glávo s pepélom, prázna gláva, rásti kómu čez glávo, razbíjati si glávo [s čím], ríniti z glávo skozi zíd, rínjenje z glávo skozi zíd, sedéti kómu na glávi, síliti z glávo skozi zíd, skríti glávo v pések kot nój, tiščáti glávo v pések kot nój, vróča gláva, vsè je na glávi, z glávo skozi zíd, zahtévati glávo kóga, zméšati kómu glávo, zrásti kómu čez glávo
glavíca Frazemi s sestavino glavíca:
zadéti žebljíco na glavíco
glávni Frazemi s sestavino glávni:
bíti glávni adút, igráti glávno vlógo, iméti glávno besédo, iméti glávno vlógo, [kot] glávni adút, odigráti glávno vlógo
glédanje Frazemi s sestavino glédanje:
glédanje [kómu] pod pŕste, glédanje [kómu] skozi pŕste, glédanje [kómu] v lônec, glédanje skózi róžnata očála
glédati Frazemi s sestavino glédati:
[da] pri ušésih vèn gléda kómu, glédati iz očí v očí, glédati kàj v róžnati lúči, glédati kàkor čúk z visôkega kólca, glédati kàkor húda úra, glédati kàkor lévi razbójnik [na krížu], glédati kàkor mìš iz móke, glédati kàkor rís, glédati kàkor skozi stêklo, glédati kàkor sôva, glédati kóga kot žába jájce, glédati kóga od zgôraj dôl, glédati kómu na pŕste, glédati kómu pod pŕste, glédati kómu v lônec, glédati kot bìk v nôva vráta, glédati kot čúk, glédati kot čúk na pálici, glédati kot mìš iz móke, glédati kot rís, glédati kot têle v nôva vráta, glédati kot vrág iz vŕča, glédati [na kàj] skózi róžnata očála, glédati na kóga/kàj z distánco, glédati na vsák évro, glédati répo od spôdaj, glédati [samó] na svój žèp, glédati [samó] za svój žèp, glédati smŕti v obràz, glédati smŕti v očí, glédati v prázno, klínc te gléda, kúrc te gléda, ne glédati v zobé čému, pri ušésih kómu kàj vèn gléda
glédati se Frazemi s sestavino glédati se:
glédati se iz očí v očí, glédati se kot pès in máčka
gléženj Frazemi s sestavino gléženj:
ne séči kómu niti do gléžnja, ne séči kómu niti do gléžnjev
globòk Frazemi s sestavino globòk:
globôko gŕlo
globôko Frazemi s sestavino globôko:
[globôko] poglédati v kozárec, [globôko] poséči v žèp, [globôko] séči v žèp
glúh Frazemi s sestavino glúh:
glúh kot kámen, govoríti glúhim ušésom, naletéti na glúha ušésa
gnáti Frazemi s sestavino gnáti:
krí je gnálo kómu v glávo
gnáti se Frazemi s sestavino gnáti se:
gnáti se kot [čŕna] živína
gnáti si Frazemi s sestavino gnáti si:
gnáti si [kàj] k sŕcu
gnézdo Frazemi s sestavino gnézdo:
drégniti v ósje gnézdo, drégniti v sršénje gnézdo, drégniti v sršénovo gnézdo, drézati v ósje gnézdo, drézati v sršénje gnézdo, gádje gnézdo, ósje gnézdo, sráčje gnézdo, sršénje gnézdo, v sršénovo gnézdo séči
gníli Frazemi s sestavino gníli:
nékaj gnílega je v dežêli Dánski
gnój Frazemi s sestavino gnój:
kot petêlin na gnóju
gnójnica Frazemi s sestavino gnójnica:
polívati kóga z gnójnico, zlívati gnójnico na kóga
góba Frazemi s sestavino góba:
íti po góbe, množíti se kot góbe po dežjù, napíti se kot góba, nastájati kot góbe po dežjù, nastáti kot góbe po dežjù, píti kot góba, pogánjati kot góbe po dežjù, pojávljati se kot góbe po dežjù, rásti kot góbe [po dežjù], vzníkati kot góbe po dežjù, vzníkniti kot góbe po dežjù, zrásti kot góbe po dežjù, žéjen kot góba
gobcáti Frazemi s sestavino gobcáti:
gobcáti
góbec Frazemi s sestavino góbec:
bíti do góbca v dréku, dáti [jíh] kómu na góbec, dáti [jíh] kómu po góbcu, dáti kómu êno na góbec, dobíti êno na góbec, dobíti êno po góbcu, dobíti jíh na góbec, dobíti jíh po góbcu, držáti góbec, iméti góbec, iméti góbec kot kráva rép, naložíti [jíh] kómu na góbec, naložíti [jíh] kómu po góbcu, sám góbec je kóga, zamašíti kómu góbec, zapréti góbec, zaslúžiti si êno na góbec
gódba Frazemi s sestavino gódba:
máčja gódba, priredíti kómu máčjo gódbo
godíti se Frazemi s sestavino godíti se:
godíti se kómu kot čŕvu v lóju
gódlja Frazemi s sestavino gódlja:
bíti do vratú v gódlji, bíti v gódlji, izvléči se iz gódlje, [lépo] gódljo skúhati kómu, pomágati kómu iz gódlje, potegníti kóga iz gódlje, rešíti se iz [velíke] gódlje, znájti se v gódlji
gojíti Frazemi s sestavino gojíti:
gojíti gáda na pŕsih, gojíti káčo na pŕsih
gòl Frazemi s sestavino gòl:
gôla formálnost
goníti Frazemi s sestavino goníti:
bežáti, kot bi kóga desét biríčev gonílo
gôr Frazemi s sestavino gôr:
íti gôr k Jánezu, kúfre gôr, kúfre dôl
gôra Frazemi s sestavino gôra:
bíti náše gôre líst, bíti [tàm] za devêtimi gorámi, da bi gôre premíkal, práva gôra, premíkati gôre, [samó, le] vŕh ledéne gôre, [tàm] za devêtimi gorámi [in vodámi], vêlik kot gôra, za devêto goró
goréti Frazemi s sestavino goréti:
goréti kot bákla, goréti kot sláma, kot da gorí pod petámi kómu, pod nogámi gorí kómu, pod petámi gorí kómu, [sàj] ne gorí vôda, srcé gorí [kómu] za kóga/kàj, tlà pod nogámi goríjo kómu, [vèndar] ne gorí vôda
gospód Frazemi s sestavino gospód:
bíti sám svój gospód, Gospód je poklícal kóga k sêbi, postáti sám svój gospód, spáti v Gospódu, zaspáti v Gospódu
gospodár Frazemi s sestavino gospodár:
Gospodár življênja je poklícal kóga k sêbi
gospódov Frazemi s sestavino gospódov:
gospódov dán
gósti Frazemi s sestavino gósti:
gósti v brádo, íti rákom žvížgat in ríbam góst, íti rákom žvížgat in žábam góst, íti žábam góst, plésati takó, kot kdó góde
govoríti Frazemi s sestavino govoríti:
govoríti glúhim ušésom, govoríti iz očí v očí, govoríti, kàkor bi róžice sadíl, govoríti kakor mlín, govoríti, kot bi róžice sadíl, govoríti, kot bi imél žgánce v ústih, govoríti kot dèž, govoríti kot raztŕgan dóhtar, govoríti kot stŕgan dóhtar, govoríti na pámet, govoríti tjà v èn dán, govoríti tjà v trí dní, govoríti v prázno, govoríti v véter, ne govoríti na pámet
govorjênje Frazemi s sestavino govorjênje:
govorjênje tjà v trí dní, govorjênje v véter
gózd Frazemi s sestavino gózd:
zarádi drevés ne vídeti gózda
grád Frazemi s sestavino grád:
gradíti gradôve v oblákih, obétati zláte gradôve, obljúbljati gradôve v oblákih, postávljati gradôve v oblákih, zídati gradôve v oblákih, zídati zláte gradove v obláke, zláte gráde si obétati, zláti gradôvi
gradíti Frazemi s sestavino gradíti:
gradíti gradôve v oblákih, gradíti zláte gradove v obláke
gŕba Frazemi s sestavino gŕba:
dobíti jíh po gŕbi, dobívati jíh po gŕbi
gŕd Frazemi s sestavino gŕd:
gŕd kàkor smŕtni gréh, gŕd kot čúk, gŕd kot hudíč, gŕd kot sám párkelj, gŕd kot smŕtni gréh, gŕd kot strašílo
grebén Frazemi s sestavino grebén:
grebén je zrásel kómu
gréh Frazemi s sestavino gréh:
gŕd kàkor smŕtni gréh, gŕd kot smŕtni gréh
grênek Frazemi s sestavino grênek:
grênek kot pêlin, grênka pílula, pogóltniti grênko pílulo, požréti grênko pílulo
grênki Frazemi s sestavino grênki:
požréti marsikatéro grênko
gréšen Frazemi s sestavino gréšen:
gréšni kôzel
gréti Frazemi s sestavino gréti:
gréti káčo na pŕsih
gréti se Frazemi s sestavino gréti se:
gréti se kàkor martínček
grísti Frazemi s sestavino grísti:
grísti koléna, vést gríze kóga
gŕlo Frazemi s sestavino gŕlo:
bíti do gŕla sìt kóga/čésa, bíti kóst v gŕlu kóga, cmòk v gŕlu, cmòk v gŕlu se naredí kómu, dréti se na vsè gŕlo, držáti nòž na gŕlu kóga, globôko gŕlo, imeti cmòk v gŕlu, iméti súho gŕlo, kóst se zatákne kómu v gŕlu, kóst se zatíka kómu v gŕlu, [kot] kóst v gŕlu, kričáti na vsè gŕlo, namočíti si [súho] gŕlo, nastáviti kómu nòž na gŕlo, na vsè gŕlo, nòž na gŕlu kóga, ózko gŕlo, pognáti po gŕlu, poplákniti si [súho] gŕlo, smejáti se na vsè gŕlo, správiti kàj po gŕlu, vôda têče kómu v gŕlo, vpíti na vse gŕlo, zasmejáti se na vsè gŕlo, zmočíti si [súho] gŕlo
gŕm Frazemi s sestavino gŕm:
bíti za vsákim gŕmom, ne rásti za vsákim gŕmom, rásti za vsákim gŕmom, v tém gŕmu tičí zájec, za vsákim gŕmom
gròb Frazemi s sestavino gròb:
bíti z êno nôgo v grôbu, kdó bi se v grôbu obráčal, če, kdó bi se v grôbu obŕnil, če, kopáti gròb kómu, kopáti gròb sám sêbi, kopáti si gròb, molčáti kot gròb, obráčati se v grôbu, obrníti se v grôbu, od zíbeli do grôba, od zíbelke do grôba, odnêsti kàj v gròb [s sebój], správiti kóga v gròb, tího kàkor v grôbu, tišína kot v grôbu, zvést do grôba, zvestôba do grôba
grôben Frazemi s sestavino grôben:
grôbna tišína
gròf Frazemi s sestavino gròf:
nosíti se kàkor gròf, živéti kot gròf
gròm Frazemi s sestavino gròm:
kàkor gròm, kot gròm z védrega nebá, odjékniti kot gròm, udáriti kot gròm, udárjati kàkor gròm
gróš Frazemi s sestavino gróš:
bíti podóben kàkor gróš gróšu, [kàkor] pét kráv za èn gróš, ne bíti vréden póčenega gróša, ne dáti [niti] póčenega gróša za kóga/kàj, ne iméti [niti] póčenega gróša
gúliti Frazemi s sestavino gúliti:
gúliti šólske klopí
gúncanje Frazemi s sestavino gúncanje:
gúncanje áfen
gúncati Frazemi s sestavino gúncati:
áfne gúncati
hahljáti se Frazemi s sestavino hahljáti se:
hahljáti se v brádo
hčí Frazemi s sestavino hčí:
Ábrahamova hčí, Évina hčí
hihitáti se Frazemi s sestavino hihitáti se:
hihitáti se v brádo
híša Frazemi s sestavino híša:
híša iz kárt, [lepó] po vŕsti, kàkor [so] híše v Tŕsti, [lepó] po vŕsti, kot [so] híše v Tŕsti
híšen Frazemi s sestavino híšen:
híšni prijátelj
híšica Frazemi s sestavino híšica:
híša iz kárt, híšica iz kárt, podírati se kot híšica iz kárt, podréti se kot híšica iz kárt, sesúti se kot híšica iz kárt, zrúšiti se kot híšica iz kárt
híter Frazemi s sestavino híter:
bíti hítre jéze, blížati se s hítrimi koráki, híter kot blísk, híter kot mísel, híter kot rakéta, híter kot stréla, s hítrimi koráki
hítlarica Frazemi s sestavino hítlarica:
hítlarica
hítro Frazemi s sestavino hítro:
dóber glás se [hítro] šíri, hítro kot blísk, hítro kot mísel, hítro kot stréla
hláče Frazemi s sestavino hláče:
hláče se trésejo kómu, iméti pólne hláče, izprašíti kómu hláče, kóga je kàj v hláčah, kóga je kóliko v hláčah, kot [da] bi imél pólne hláče, ménjati kóga/kàj kot spódnje hláče, menjávati kóga/kàj kot spódnje hláče, nosíti hláče, pès poméri kómu hláče, podélati se v hláče, pomériti kómu hláče, skočíti v hláče, srcé je pádlo v hláče kómu, strésati kóga iz hláč, strésti kóga iz hláč, tŕgati hláče po šólskih klopéh, uíti v hláče kómu, žêna hláče nósi, žénska hláče nósi
hláden Frazemi s sestavino hláden:
bíti hláden do kóga, delováti kot hládna pŕha, dočákati hládno pŕho, doživéti hláden túš, doživéti hládno pŕho, hláden kàkor léd, hláden kot léd, hláden kot smŕt, hládna krí, [kot] hláden túš, kot hládna pŕha, ohraníti hládno krí, ostáti hláden, ostáti hláden do kóga, pripráviti kómu hládno pŕho, tó je [kot] hláden túš, učinkováti kot hládna pŕha
hladnokŕven Frazemi s sestavino hladnokŕven:
hladnokŕven
hladnokŕvnež Frazemi s sestavino hladnokŕvnež:
hladnokŕvnež
hladnokŕvno Frazemi s sestavino hladnokŕvno:
hladnokŕvno
hladnokŕvnost Frazemi s sestavino hladnokŕvnost:
hladnokŕvnost
hlébavec Frazemi s sestavino hlébavec:
délavec je hlébavec
hlepéti Frazemi s sestavino hlepéti:
hlepéti po kŕvi kóga
hlév Frazemi s sestavino hlév:
Ávgijev hlév, čístiti Ávgijev hlév, očístiti Ávgijev hlév, počístiti Ávgijev hlév
hodíti Frazemi s sestavino hodíti:
hodíti kàkor mésečen, hodíti kód z odpŕtimi očmí, hodíti kómu v zélnik, hodíti kot máček okrog vréle káše, hodíti kot máček okrog vróče káše, hodíti kot máčka okrog vréle káše, hodíti kot mésečnik, hodíti kot páv, hodíti kot po jájcih, hodíti kot ráca, hodíti kot v Canósso, hodíti od Póncija do Piláta, hodíti okóli ríti v váržet, hodíti okóli ríti v žêp, hodíti po krívih pótih, hodíti po svétu z odpŕtimi očmí, hodíti prek(o) trúpel, hodíti s kúrami spát, hodíti svôja póta, hodíti v korák s čásom, hodíti v korák s kóm/čím, hodíti v Mížule, hodíti v Mížule Mážule, hodíti v vás h kómu, hodíti za kóga po kôstanj v žerjávico, v cáker hodíti s kóm/čím
hója Frazemi s sestavino hója:
hója v zélnik kóga
horizontála Frazemi s sestavino horizontála:
íti v horizontálo
hotéti Frazemi s sestavino hotéti:
hóčeš nóčeš
hráber Frazemi s sestavino hráber:
hráber kàkor lèv, hráber kot lèv
hrána Frazemi s sestavino hrána:
bíti topóvska hrána, [kot] topóvska hrána
hrást Frazemi s sestavino hrást:
iz lísta napráviti hrást, [močán] kàkor hrást, [tŕden] kàkor hrást, [tŕdno] kàkor hrást, vêlik kot hrást, visòk kot hrást, žíve hráste postávljati, žíve hráste stáviti, žívi hrást postáviti, žívi hrást stáviti
hŕbet Frazemi s sestavino hŕbet:
bíti bógu za hŕbtom, bógu za hŕbtom, dobíti jíh po hŕbtu, dobívati jíh po hŕbtu, kot nòž v hŕbet [kómu/čému], kríti kómu hŕbet, ležáti bógu za hŕbtom, lônec na hŕbtu nosíti, nòž v hŕbet [kómu/čému], obráčati kómu/čému hŕbet, obrníti kómu/čému hŕbet, pokazáti kómu hŕbet, zabôsti kómu nòž v hŕbet, zaríniti kómu nòž v hŕbet, zasadíti kómu nòž v hŕbet, živéti bógu za hŕbtom, žóga je bilà za hŕbtom kóga, žóga je končála za hŕbtom kóga, žóga se je znašlà za hŕbtom kóga
hrbteníca Frazemi s sestavino hrbteníca:
bíti brez hrbteníce, bíti hrbteníca čésa, člôvek brez hrbteníce, iméti hrbteníco, kdó brez hrbteníce, kdó/kàj s hrbteníco, krivíti hrbteníco [kómu], ne iméti hrbteníce, zlomíti hrbteníco kómu/čému
hríb Frazemi s sestavino hríb:
čez hríb in dól, čez hríbe in dolíne
hrôpsti Frazemi s sestavino hrôpsti:
hrôpsti kàkor méh
hrúška Frazemi s sestavino hrúška:
kot zréla hrúška, ne pásti s hrúške, pádati kot zréle hrúške, pásti kot zréla hrúška, znáti vèč kot hrúške pêči
hrváški Frazemi s sestavino hrváški:
ne vídeti kóga žé sédem hrváških lét, žé sédem hrváških lét
húd Frazemi s sestavino húd:
bíti kàkor húda úra, glédati kàkor húda úra, húd kot sršén, húda krí, kàkor húda úra
húdi Frazemi s sestavino húdi:
húda prêde kómu/čému, tá je [pa] húda
hudíč Frazemi s sestavino hudíč:
báti se kóga/čésa kot hudíč kríža, báti se kóga/čésa kot hudíč žégnane vôde, bíti od hudíča, čŕn kot hudíč, gŕd kot hudíč, hudíč ni takó čŕn, kot, iméti hudíča v sêbi, íti [hudíču] v rìt, íti k hudíču, izogibati se kóga/čésa kot hudíč kríža, izpúliti hudíču rép, málanje hudíča na sténo, málati hudíča na sténo, ne báti se ne biríča ne hudíča, ne báti se ne bogá ne hudíča, ne báti se ne hudíča ne biríča, ne báti se ne hudíča ne smŕti, ne bíti már ne bogá ne hudiča kómu, ne bíti ne bogá ne hudíča za kóga, od hudíča, pójdi [hudíču, vrágu] v rìt, posláti kóga/kàj k hudíču, pošíljati kóga/kàj k hudíču, trísto hudíčev, zapisáti se hudíču, zgrábiti hudíča za róge
hudíčev Frazemi s sestavino hudíčev:
hudíčevo kopíto, iméti hudíčevo sréčo
hudoúrnik Frazemi s sestavino hudoúrnik:
dréti kàkor hudoúrnik, drvéti kàkor hudoúrnik, privréti kàkor hudoúrnik, valíti se kàkor hudoúrnik, vréti kàkor hudoúrnik, vréti kot hudoúrnik
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.