grúdən, -dna, adj. voll Klumpen, holprig, Z.; če so božične kvatre lužne, to so velikonočne grudne (voll gefrorener Erd-, Schnee- und Eisklumpen), Erj. (Torb.).

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 10. 2022.

kvarte gl. kvatre* ♦ P: 2 (TA 1550, TA 1555)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 2. 10. 2022.

kvátre, f. pl. die Vierzeiten, der Quatember; vsake kvatre, jedes Vierteljahr.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 10. 2022.

kvatre [kvátre] množinski samostalnik ženskega spola

kvatre, tj. vsak od štirih tednov z določenimi postnimi dnevi, porazdeljenimi na celotno cerkveno leto

Slovar Pohlinovega jezika, spletna izdaja, www.fran.si, dostop 2. 10. 2022.

kvátri, m. pl. = kvatre, Cig., M., Vrt., Levst. (Rok.), Notr.-Navr. (Let.).

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 10. 2022.

Število zadetkov: 5