nakljȗčje – glej nakljúčiti se

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 15. 7. 2020.

Število zadetkov: 1