nèspoštljív -a -o prid. (ȅ-ī ȅ-í) ki mu manjka spoštljivosti, vljudnosti: fant je precej nespoštljiv / nespoštljiv odnos do sodelavcev / nespoštljiva beseda, kritika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 24. 11. 2020.

Število zadetkov: 1