cíkel cíkla; in cíklus samostalnik moškega spola [cíkəl] STALNE ZVEZE: celični cikel, citratni cikel, gorivni cikel, kombinirani cikel, Krebsov cikel, lunin cikel, Lunin cikel, menstruacijski cikel, menstrualni cikel, mesečni cikel, mešani cikel, ogljikov cikel, pojatveni cikel, sončni cikel
ETIMOLOGIJA: ciklus
emêritus -a m (ȇ)
knjiž., kot zapostavljeni pristavek k naslovu kdor kot upokojenec ohranja svoj naslov: biti dekan, profesor emeritus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Invalid
Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid , ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih. Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami , redkeje tudi ovirana oseba (ta izraz se na spletu sicer najpogosteje pojavlja v besedni zvezi gibalno ovirana oseba ), kot sprejemljiv se pojavlja tudi izraz hendikepirani oz. hendikepirana oseba . So ti izrazi jezikovnosistemsko uresničljivi? Kako bi ta izraz nadomestil termin invalid v besednih zvezah, kot so: invalidska pokojnina , invalidski upokojenec , invalidski voziček ? Vprašanje poslano: 29. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

invalídski invalídska invalídsko pridevnik [invalítski] ETIMOLOGIJA: invalid

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

invalídski -a -o prid.(ȋ)
nanašajoč se na invalide: invalidski prejemki / invalidski dom, sklad; invalidski upokojenec kdor je upokojen zaradi invalidnosti; preskrbeli so mu invalidski voziček; invalidska komisija komisija, ki ugotavlja invalidnost; invalidska pokojnina pokojnina invalidskega upokojenca; invalidsko zavarovanje zavarovanje za primer invalidnosti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Kako je ustrezneje: »doma za starejše« ali »dom za ostarele«?

Kako je pravilno: dom za starejše ali dom za ostarele?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ovdovèl -éla -o in ovdovél -a -o [-u̯] (ȅ ẹ́ ẹ́; ẹ̑ ẹ́ ẹ́) ~ upokojenec
ovdovélost -i ž, pojm. (ẹ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

pénzič samostalnik moškega spola

KRVINA, Domen, Sprotni slovar slovenskega jezika 2014?2017, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

penzionêr -ja m (ȇpog.
upokojenec: izlet penzionerjev; balinišče za penzionerje / skrbeti za penzionerje; zastopniki penzionerjev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

penzioníst -a m (ȋ)
pog. upokojenec: penzionisti so posedali po klopeh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

penzioníst -a [ijo] m, člov. (ȋ) knj. pog. upokojenec
penzionístka -e [ijo] ž, člov. (ȋ) knj. pog. upokojenka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

penzionistpẹnzėjọˈniːst -a in pizijọˈniːst -a m

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

pókoj pokọ́ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

pokojnína -e ž (ī)
mesečno plačilo, ki ga prejema upokojenec: dobivati, izplačevati pokojnino; povišanje pokojnin; pridobiti si pravico do pokojnine; preživljati se s pokojnino / invalidska pokojnina; polna pokojnina za katero so izpolnjeni vsi pogoji za največji dosegljivi znesek
 
pravn. družinska pokojnina ki jo dobiva družinski član po umrlem zavarovancu ali upokojencu; osebna pokojnina ki jo dobiva zavarovanec iz lastnega zavarovanja; starostna pokojnina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

pokojnína -e ž
mesečno plačilo, ki ga prejema upokojenecpojmovnik
SINONIMI:
pog. penzija, neknj. pog. penzion, ekspr. pokojninica

Sinonimni citat

rèaktivírati -am dov. in nedov. (ȅ-ȋ)
ponovno aktivirati: reaktivirati opuščeni kamnolom / reaktivirati oficirja; upokojenec se je reaktiviral

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

rèaktivírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; reaktivíranje (ȅȋ) koga/kaj ~ opuščeni kamnolom |ponovno ga začeti uporabljati|
rèaktivírati se -am se (ȅȋ) Upokojenec se je reaktiviral |ponovno zaposlil|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

regrés -a m (ẹ̑)
1. znesek, ki ga dobi delavec, upokojenec kot prispevek za dopust: letošnji regres bo zadostoval za nekaj dni počitnic na morju; dobiti regres; minimalni regres; izplačilo regresa; višina, znesek regresa; plača, božičnica in regres
2. subvencija, ki jo komu da država, kaka organizacija, zlasti za prodajo, nakup česa po nižji ceni: izplačati kmetom, proizvajalcu, trgovini regres; dati, odobriti regres; pospeševati proizvodnjo z regresi in premijami; regres za nakup gnojil / regres za malico, vožnjo v šolo subvencija
3. pravn. pravica osebe, ki je izpolnila obveznost druge osebe, da od te zahteva povračilo: porok ima, je uveljavil regres / menični regres pravica izpolnitelja menične obveznosti, da od drugih obveznikov zahteva povračilo
// povračilo glede na to pravico: zahtevati regres / regres znaša tisoč evrov
● 
knjiž. na nekaterih kmetijah ni prišlo le do gospodarskega zastoja, ampak celo do regresa regresije, nazadovanja
♦ 
psih. regresija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

stároupokojênec in stároupokójenec -nca m (ȃ-é; ȃ-ọ́)
upokojenec, ki je upokojen po prejšnjih pokojninskih predpisih: povečati pokojnino staroupokojencem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

upokojèn -êna -o povdk.
izraža, da kdo po končani zahtevani delovni dobi ni več zaposlen
SINONIMI:
v pokoju, pog. upokojenec, pog. v penziji, pog. v penzionu

Sinonimni citat

upokojȅn – glej upokojénec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

upokojênec in upokójenec -nca m (é; ọ́)
kdor je upokojen: biti, postati upokojenec; društvo upokojencev / dom upokojencev
 
pravn. družinski kdor dobiva pokojnino kot član družine umrlega zavarovanca ali upokojenca, osebni kdor dobiva pokojnino iz lastnega zavarovanja, starostni upokojenec kdor dobiva pokojnino iz lastnega zavarovanja po izpolnitvi določene starosti in delovne dobe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

upokojênec -nca tudi upokójenec -nca m z -em člov. (é; ọ́) biti ~; invalidski ~
upokojênka -e tudi upokójenka -e ž, člov. (é; ọ́)
upokojênčev -a -o tudi upokójenčev -a -o (é; ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

upokojênec -nca m
kdor po končani zahtevani delovni dobi ni več zaposlenpojmovnik
SINONIMI:
neknj. pog. penzioner, pog. penzionist
GLEJ ŠE SINONIM: upokojen
GLEJ ŠE: dom, dom

Sinonimni citat

upokoję́nəc, -nca, m. der in den Ruhestand Versetzte, Jan. (H.).

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Upokojenec: kako je nastal ta genialni jezikovni zmazek?

Sem upokojenka, a se vsakic, ko izrecem to besedo, slabo pocutim. Izhaja namrec iz istega korena kot ‘pokoj’ in ‘pokojnik’, pa me zares zanima, zakaj. Kaksna je povezava med pokojem, ki naj bi bil cas po zakljucenem aktivnem obdobju zivljenja (sluzbovanju) in pokojnikom?! In ‘pokojnina’?! Ali ne zveni to kot nekaksen denarni nadomestek za pokojnika?! Kako to, da je bil izbran tako ponesrecen termin? Drugi jeziki imajo mnogo primernejse izraze (retired, kar pomeni, da si se na nek nacin umaknil, ali rentner, to je prejemnik rente), zakaj se nismo zgledovali? Upokojenec je zaljiv izraz, ki kar nekako namiguje, da bos kmalu pokojnik, in ni niti najmanj spostljiv do nas starejsih, ki smo se kako zivi in aktivni, vsaj vecina. Zato predlagam v razmislek, ali ne bi bilo vredno poiskati primernejsega termina?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

upokojénka – glej upokojénec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

žív Frazemi s sestavino žív:
báti se kóga/čésa kàkor žívega ôgnja, báti se kóga/čésa kàkor [žívega] vrága, báti se kóga/čésa kot vrága, báti se kóga/čésa kot [žívega] vrága, bíti kàkor žívo srebró, bíti [šè] v žívem spomínu, bíti žív in zdràv, kàkor žívo srebró, kot žíva legénda, kot [žívi] vrág, kot žívo srebró, ne báti se žívega vrága, ostáti [šè] v žívem spomínu, ostáti žív in zdràv, pazíti se kóga/čésa kàkor žívega ôgnja, svój žív(i) dán ne vídeti kóga/čésa, [vsè] svôje žíve dní, žív in zdràv, žív kŕst, žíva dúša, žíva enciklopedíja, žíva legénda, žíve hráste postávljati, žíve hráste stáviti, žívi hrást postáviti, žívi hrást stáviti, žívi vrág, žívo srebró se je dvígnilo, žívo srebró je pádlo, žívo srebró se je povzpélo, žívo srebró se je spustílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Število zadetkov: 28