Terminološki slovar uporabne umetnosti

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 24. 10. 2020.

Aaltov stòl -ega stôla m
abúra -e ž
afrormózija -e ž
ágba -e ž
ailántus -a m
akacijevína -e ž
akél -a m
alkôva -e ž
alóne -a m
amaránt -a m
amarillo -a m
ambojnovína -e ž
analógna úra -e -e ž
angó -ja m
angón -a m
aníme -a m
anténski mèč -ega mêča m
aráhna -e ž
arhitéktska míza -e -e ž
arkádna skrínja -e -e ž
arkebúza -e ž
arkebuzír -ja m
armamentárij -a m
armárij -a m
armeríja -e ž
armét -a m
arnávtka -e ž
artileríjsko oróžje -ega -a s
arzenál -a m
asegáj -a m
astronómska úra -e -e ž
átiška čeláda -e -e ž
átlas -a m
átlatl -a m
ávba -e ž
avtomátsko oróžje -ega -a s
ázimutna sónčna úra -e -e -e ž
bajonét -a m
baldahín -a m
baldahínska póstelja -e -e ž
balisóng -a m
balísta -e ž
balúster -tra m
balústrska nôga -e -e ž
bambusovína -e ž
barbúta -e ž
barcelóna stòl -- stôla m
bardíša -e ž
bárski stòl -ega stôla m
basinét -a m
bastárd -a m
bazilárd -a m
benéška skléda -e -e ž
beótska čeláda -e -e ž
bêra -e ž
bergère -- m
bergère en gondole -- -- -- m
bifé -êja
biljárdna míza -e -e ž
bisellium -a m
blazíniti -im nedov.
blazinják -a m
blída -e ž
bóbnič -a m
bóčna oblóga -e -e ž
bodálo -a s
bôdna óst -e -í ž
bôdni oklèp -ega -épa m
bôdno kolésce -ega -a s
bôdno oróžje -ega -a s
bogoslúžni stòl -ega stôla m
bôjna kôsa -e -e ž
bôjna óst -e -í ž
bôjna sekíra -e -e ž
bôjne víle -ih víl ž
bôjni bàt -ega báta m
bôjni cépec -ega -pca m
bôjni kíj -ega -a m
bôjni mlàt -ega mláta m
bôjni nòž -ega nôža m
bôjni sŕp -ega -a m
bôjni vóz -ega -á m
bôjno kládivo -ega -a s
bólas -a m
bolníška póstelja -e -e ž
bólo -a m
bombárda -e ž
bonheur du jour -- -- -- m
borne -- m
borovína -e ž
boudeuse -- m
boulle -- m
brádni obróč -ega -a m
brádni ščítnik -ega -a m
braník -a m
brestovína -e ž
Breuerjev stòl -ega stôla m
brezovína -e ž
brigandína -e ž
brinjevína -e ž
brunírani kazálec -ega -lca m
bruníranje -a s
bŕzda -e ž
budílka -e ž
budílni mehanízem -ega -zma m
buffet à deux corps -- -- -- -- m
bukovína -e ž
buláva -e ž
búmerang -a m
bureau -- m
bureau de dame -- -- -- m
bureau mazarin -- -- m
bureau plat -- -- m
burgonét -a m
burgúndski šlém -ega -a m
búzdovan -a m
capitonné -ja m
caquetoire -- m
cassapanca -e ž
cassone -- m
causeuse -- m
cedrovína -e ž
céhovska skrínjica -e -e ž
celín -a m
cellaret -- m
celodnévna sónčna úra -e -e -e ž
cemprinovína -e ž
centrálna nôga -e -e ž
centúrija -e ž
cepetávka -e ž
ceremoniálni mèč -ega mêča m
cerkvéna klóp -e -í ž
cerkvéno pohíštvo -ega -a s
cerkvéno sédežno pohíštvo -ega -ega -a s
chaise à la capucine -- -- -- -- m
chaise longue -- -- m
châtelaine -- m
chauffeuse -- m
chayère -- m
chesterfield -a m
cilíndrski pisálnik -ega -a m
cíngulum -la m
cinquedea -e ž
cipresovína -e ž
cizelíranje -a s
claw and ball -- -- -- m
claymore -a m
confessionnal -a m
confident -a m
crapaud -a m
čájna mízica -e -e ž
čáka -e ž
čápka -e ž
časomér -a m
čebúlarica -e ž
čeláda -e ž
čêlna plôšča -e -e ž
česálna mízica -e -e ž
češnjevína -e ž
četvêrno ohíšje -ega -a s
čibúklija -e ž
člén oklépa -a -- m
čohálo -a s
čolníčasta póstelja -e -e ž
 -ja m
damascíranje -a s
dántejevski stòl -ega stôla m
dáo -a m
davenportski pisálnik -ega -a m
dèskasta nôga -e -e ž
dífros -a m
digitálna úra -e -e ž
dímeljski ščítnik -ega -a m
dívan -a m
dôlgi lók -ega -a m
dôlgi mèč -ega mêča m
dopoldánska sónčna úra -e -e -e ž
dorsále -a m
dragónec -nca m
dragónski šlém -ega -a m
drevó življênja -ésa -- s
duchesse -- m
duchesse brisée -- -- m
dúnajski regulátor -ega -ja m
dvížni nalíčnik -ega -a m
dvóbojeválska pištóla -e -e ž
dvócévka -e ž
dvódélna omára -e -e ž
dvójno ohíšje -ega -a s
dvókápna skrínja -e -e ž
dvókrílna vráta -ih vrát s
dvórézni mèč -ega mêča m
dvórézno rezílo -ega -a s
dvóróčnik -a m
dvóróčni mèč -ega mêča m
dvórôgeljnik -a m
dvóséd -a m
dvósédežni naslanjáč -ega -a m
džámbija -e ž
džefêrdar -ja m
džílit -a m
Eamesov stòl -ega stôla m
ébauche -a m
ebenovína -e ž
éksedra -e ž
ekvatoriálna sónčna úra -e -e -e ž
eléktrična úra -e -e ž
elektrónska úra -e -e ž
encoignure -a m
ênocévka -e ž
ênoinpôlrôčni mèč -ega mêča m
ênorézni mèč -ega mêča m
ênorôčno ognjéno strélno oróžje -ega -ega -ega -a s
ênostrélno ognjéno oróžje -ega -ega -a s
èsasti braník -ega -a m
etažêra -e ž
falánga -e ž
faldistórij -a m
falkonét -a m
fasádna omára -e -e ž
fizilír -ja m
flámberg -a m
florét -a m
fotélj -a m
fráča -e ž
francíska -e ž
francóska póstelja -e -e ž
fratína -e ž
frígijska čeláda -e -e ž
fríz -a m
furlánska súlica -e -e ž
furnír -ja m
gambezón -a m
garderóbna omára -e -e ž
gibljívo kolésce -ega -a s
gigogne -- m
gisárma -e ž
gládij -a m
gláva búzdovana -e -- ž
glavìč -íča m
gléfa -e ž
gnómon -a m
gnomónika -e ž
goleníca -e ž
golók -a m
gósji trébuh -ega -úha m
gravíranje -a s
grebén -a m
grenadír -ja m
guaréa -e ž
guéridon -a m
guérite -a m
gugálna saníca -e -e ž
gugálnik -a m
gugálni stòl -ega stôla m
halkídska čeláda -e -e ž
hándžar -ja m
harpúna -e ž
hávbica -e ž
helebárda -e ž
helebardír -ja m
hemisfêra úre -e -- ž
historístična úra -e -e ž
híšna úra -e -e ž
hládno oróžje -ega -a s
hlébčasta nôga -e -e ž
hoplít -a m
hóplon -a m
horizontálna sónčna úra -e -e -e ž
horologíja -e ž
hrastovína -e ž
hŕbet mêča -bta -- m
hŕbet míze -bta -- m
hrbtíšče -a s
hŕbtna plôšča -e -e ž
hŕbtni naslòn -ega -ôna m
hruškovína -e ž
huzár -ja m
idígbo -a m
igrálna míza -e -e ž
ilírska čeláda -e -e ž
índijski krúhovec -ega -vca m
industríjsko oblikovánje -ega -a s
inkrustácija -e ž
intárzija -e ž
intarzírana skrínja -e -e ž
inženírec -rca m
inženírska sáblja -e -e ž
izžlébljena nôga -e -e ž
játagan -a m
jávna úra -e -e ž
jávna úra s tolkáči -e -e -- -- ž
javorovína -e ž
jedílniška míza -e -e ž
jedílniški stòl -ega stôla m
jekvitíba -e ž
jélman -a m
jelovína -e ž
jelševína -e ž
jesenovína -e ž
jézdni kònj -ega kônja m
jezíčastoročájni mèč -ega mêča m
jián -a m
jožefínka -e ž
júrišna ávba -e -e ž
jútranja sónčna úra -e -e -e ž
jútranja zvézda -e -e ž
kabinétna omárica -e -e ž
káča -e ž
káčji lés -ega -á m
kalamánder -dra m
kalíber -bra m
kalíbrsko merílo -ega -a s
kalóta -e ž
káma -e ž
kamínska úra -e -e ž
kamnomèt -éta m
kanapé -êja m
karabéla -e ž
karabín -a m
karabínka -e ž
karanfílka -e ž
kariljón -a m
kartélna úra -e -e ž
kaséta -e ž
katafrákt -a m
katána -e ž
katapúlt -a m
katár -ja m
kátedra -e ž
kavárniška míza -e -e ž
kávč -a m
kávljasta púška -e -e ž
képi -ja m
kílidž -a m
kindžál -a m
kirás -a m
kirasír -ja m
klavírski stòl -ega stôla m
klečálnica -e ž
klečálnik -a m
klečálni stòl -ega stôla m
klepsídra -e ž
klibanárij -a m
klínij -a m
klízmos -a m
kljúnasti čévelj -ega -vlja m
kljúnasti šlém -ega -a m
klóp  ž
klúbska mízica -e -e ž
klúbski stôl -ega stôla m
kméčki bôjni nòž -ega -ega nôža m
kóa -e ž
kočijáška úra -e -e ž
kohórta -e ž
kóko -a m
kolénski ščítnik -ega -a m
kolésje úre -a -- s
kolésni celín -ega -a m
kolésni netílni mehanízem -ega -ega -zma m
kolésni vžigálni mehanízem -ega -ega -zma m
kolútasto bodálo -ega -a s
kombinírano oróžje -ega -a s
komóda -e ž
komôlčni ščítnik -ega -a m
kompozítni lók -ega -a m
končník -a m
kónusna nôga -e -e ž
konzólna míza -e -e ž
konzólna úra -e -e ž
konjeníca -e ž
konjeník -a m
konjeníška pištóla -e -e ž
konjeníški mèč -ega mêča m
konjeníški pŕsni oklèp -ega -ega -épa m
konjeníško kópje -ega -a m
kónjska oglávnica -e -e ž
kónjski bóčni oklèp -ega -ega -épa m
kónjski čêlnik -ega -a m
kónjski oklèp -ega -épa m
kónjski opŕsnik -ega -a m
kópis -a m
kopíto -a s
kópje -a s
kopjenósec -sca m
kopjíšče -a s
korálna palisandrovína -e -e ž
koríntska čeláda -e -e ž
kórna klóp -e -í ž
korzéka -e ž
kostanjevína -e ž
košárica -e ž
kôtlasta ávba -e -e ž
kôtlasti šlém -ega -a m
kótna mízica -e -e ž
kótna omára -e -e ž
kótni stòl -ega stôla m
kôza -e ž
kózja nôga -e -e ž
krák braníka -a -- m
kraljévski lés -ega -á m
krávji rèp -ega rêpa m
kredénca -e ž
kreménski celín -ega -a m
kremenjáča -e ž
krémpelj na krógli -plja -- -- m
krílce púščice -a -- s
krís -a m
krívljenje lesá -a -- s
krížna oblóga -e -e ž
krógelna sónčna úra -e -e -e ž
krógla -e ž
króglasta nôga -e -e ž
króna -e ž
kronologíja -e ž
kronométer -tra m
kúhinjska míza -e -e ž
kúhinjski stòl -ega stôla m
kúkavica na méh -e -- -- ž
kúkri -ja m
kulverína -e ž
kurúlski stòl -ega stôla m
kvadrátni sédež -ega -a m
kvárčna úra -e -e ž
laféta -e ž
láhka konjeníca -e -e ž
láhko oróžje -ega -a s
lamélni oklèp -ega -épa m
lándsknéht -a m
lándsknéški mèč -ega mêča m
lantérnska úra -e -e ž
laván -a m
lectus cubicularis -- -- m
ledvénka -e ž
légija -e ž
legionár -ja m
leopárdski lés -ega -á m
lés  m
lettuccio -- m
lêvja šápa -e -e ž
levorôčno bodálo -ega -a s
ležálnik -a m
ležálno pohíštvo -ega -a s
líčni ščítnik -ega -a m
limbovína -e ž
limonovína -e ž
limónski lés -ega -á m
lipovína -e ž
líst sekíre -a -- m
lit à enroulement -- -- -- m
lit à l'impériale -- -- -- m
lit à la duchesse -- -- -- -- m
lit à la française -- -- -- -- m
lit à la polonaise -- -- -- -- m
lobánjska čépica -e -e ž
lôcen ostróge -cna -- m
lók -a m
lokostrélec -lca m
lomílec mêča -lca -- m
lônčasti šlém -ega -a m
lônčni šlém -ega -a m
lôvec -vca m
lôvsko oróžje -ega -a s
lučálnik kópja -a -- m
lučálno oróžje -ega -a s
lunéta -e ž
lúnta -e ž
lúska -e ž
lúskasti oklèp -ega -épa m
macesnovína -e ž
mačéta -e ž
mahagóni -ja m
mahagonovína -e ž
mahaíra -e ž
makoré -êja m
mangonél -a m
manípel -pla m
mansónija -e ž
marketeríja -e ž
markíza -e ž
masívni lés -ega -á m
máska -e ž
mèč mêča m
mêčar -ja m
mečeválski ščít -ega -a m
mèdnóžna véz -e -í ž
mèdnóžni véznik -ega -a m
mèdôkenska míza -e -e ž
mehanízem za bítje -zma -- -- m
mehanízem za bujênje -zma -- -- m
mehanízem za repetíranje -zma -- -- m
mehánska úra -e -e ž
mêhki lés -ega -á m
ménza -e ž
ménzola -e ž
meránti -ja m
méridienne -- m
messer -ja m
metálec sénce -lca -- m
metálnik kópja -a -- m
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1200 zadetkov.