ePravopis – Slovenski pravopis

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 5. 7. 2020.

á1 á-ja tudi á á samostalnik moškega spola
á2 á samostalnik ženskega spola
á3 á samostalnik moškega spola; simbol
Á1 Á-ja tudi Á Á samostalnik moškega spola
Á2 Á samostalnik moškega spola; simbol
Å Å [á] samostalnik moškega spola; simbol
Abbe Abbeja [ábe] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Abbejev Abbejeva Abbejevo [ábejev-] pridevnik
ZVEZE: Abbejevo število
Abdíja Abdíja in Abdíja Abdíje samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: prerok Abdija
Abdíjev Abdíjeva Abdíjevo pridevnik
Ábel1 Ábela samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ábel2 Ábela samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ábelov Ábelova Ábelovo pridevnik
ZVEZE: Abelova nagrada, Abelova grupa
abesínec abesínca samostalnik moškega spola
Abesínec Abesínca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Abesínija Abesínije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
abesínka abesínke samostalnik ženskega spola
Abesínka Abesínke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
abesínski abesínska abesínsko pridevnik
ZVEZE: abesinska vojna
Abházijec Abházijca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Abházijka Abházijke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
abházijski abházijska abházijsko tudi abháški abháška abháško pridevnik
ábraham ábrahama samostalnik moškega spola
Ábraham Ábrahama samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: srečati Abrahama/abrahama
Ábrahamov Ábrahamova Ábrahamovo pridevnik
ZVEZE: Abrahamov/abrahamov sin, Abrahamova/abrahamova hči, Abrahamovo/abrahamovo naročje, Abrahamova/abrahamova leta
abs. okrajšava
Ac Ac [ácə̀ tudi acə̀ in ácé tudi acé] samostalnik moškega spola; simbol
a. Chr. n. okrajšava
A. D. okrajšava
Ádam Ádama samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
adamít adamíta samostalnik moškega spola
adamítka adamítke samostalnik ženskega spola
adamítski adamítska adamítsko pridevnik
Ádamov Ádamova Ádamovo pridevnik
ZVEZE: Adamov/adamov kostum, Adamov/adamov sin, Adamovo/adamovo jabolko, Adamovo/adamovo rebro
Addison Addisona [êdison] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Addisonov Addisonova Addisonovo [êdisonov-] pridevnik
ZVEZE: Addisonova/addisonova bolezen
adm. okrajšava
admirál admirála samostalnik moškega spola
adv. okrajšava
advènt advênta samostalnik moškega spola
adventíst adventísta samostalnik moškega spola
adventístičen adventístična adventístično pridevnik
adventístka adventístke samostalnik ženskega spola
adventízem adventízma samostalnik moškega spola
Afár Afárja samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Afárka Afárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Afgánistan Afgánistana samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Afgánistančev Afgánistančeva Afgánistančevo pridevnik
afganistánec afganistánca samostalnik moškega spola
Afgánistanec Afgánistanca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Afgánistanka Afgánistanke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
afgánistanski afgánistanska afgánistansko pridevnik
áfna áfne samostalnik ženskega spola
afričán afričána samostalnik moškega spola
Afričán Afričána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Afričánka Afričánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Áfrika Áfrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
áfriški áfriška áfriško pridevnik
Áfroameričán Áfroameričána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
áfro-amêriški áfro-amêriška áfro-amêriško pridevnik
áfroázijski áfroázijska áfroázijsko pridevnik
áfro-ázijski áfro-ázijska áfro-ázijsko pridevnik
Afrodíta Afrodíte samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime
Ag Ag [ágə̀ tudi agə̀ in ágé tudi agé] samostalnik moškega spola; simbol
Agamémnon Agamémnona samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Agêj Agêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: prerok Agej
Agêjev Agêjeva Agêjevo pridevnik
agl. okrajšava
agnosticízem agnosticízma samostalnik moškega spola
agr. okrajšava
Ah Ah [áhə̀ tudi ahə̀ in áhá tudi ahá] samostalnik moškega spola; simbol
Ahác Aháca samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Aháčev Aháčeva Aháčevo pridevnik
Ahíl Ahíla samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ahíles Ahíla samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ahílov Ahílova Ahílovo pridevnik
ZVEZE: Ahilova/ahilova peta, Ahilova/ahilova tetiva
ahmadíst ahmadísta samostalnik moškega spola
ahmadístka ahmadístke samostalnik ženskega spola
Ajánt Ajánta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ájas Ájasa samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ajmár Ajmára samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ajmárka Ajmárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
ajmárski ajmárska ajmársko pridevnik
akad. okrajšava
akadémik akadémika samostalnik moškega spola
akadémikinja akadémikinje samostalnik ženskega spola
Akvitánec Akvitánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Akvitánka Akvitánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
akvitánski akvitánska akvitánsko pridevnik
Al Al [álə̀ tudi alə̀ in áèl tudi aèl] samostalnik moškega spola; simbol
Áladin Áladina samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Álah Álaha samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
álahov álahova álahovo pridevnik
ZVEZE: alahov biser
Álahov Álahova Álahovo pridevnik
ZVEZE: Alahov/alahov sin
Alán Alána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Alánka Alánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
alánski alánska alánsko pridevnik
Albánčev Albánčeva Albánčevo pridevnik
Albánec Albánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Albánija Albánije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
albánka albánke samostalnik ženskega spola
Albánka Albánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
albánski albánska albánsko pridevnik
ZVEZE: albanski lek
Albêrti Albêrtija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Albêrtijev Albêrtijeva Albêrtijevo pridevnik
ZVEZE: Albertijev panj
Albêrti-Žníderšičev Albêrti-Žníderšičeva Albêrti-Žníderšičevo pridevnik
ZVEZE: Alberti-Žnideršičev panj
albižán albižána samostalnik moškega spola
albižánka albižánke samostalnik ženskega spola
albižánski albižánska albižánsko pridevnik
ZVEZE: albižanska vojna
aleksánder aleksándra samostalnik moškega spola
ZVEZE: zlati aleksander
Aleksánder Aleksándra samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Aleksánder Makedónski Aleksándra Makedónskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Aleksánder Névski Aleksándra Névskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Aleksánder Véliki Aleksándra Vélikega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Aleksándrov Aleksándrova samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Alemán Alemána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Alemánka Alemánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
alemánski alemánska alemánsko pridevnik
Alèš Alêša in Áleš Áleša samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Alêšev Alêševa Alêševo in Álešev Áleševa Áleševo pridevnik
álfa1 álfe samostalnik ženskega spola
ZVEZE: alfa samec, alfa delec, alfa žarek
Alfónz Módri Alfónza Módrega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
al Haitam al haitama [al hájtam] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
al Haitamov al Haitamova al Haitamovo [al hájtamov-] pridevnik
Aljáž1 Aljáža samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: Jakob Aljaž
Aljaž2 Aljáž samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Aljážev Aljáževa Aljáževo pridevnik
Aljóša1 Aljóše in Aljóša Aljóša samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Aljóša2 Aljóše samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Aljóšev Aljóševa Aljóševo pridevnik
Aljóšin Aljóšina Aljóšino pridevnik
Al Kaida Al Kaide [al kájda] samostalnik ženskega spola; stvarno ime
Al Kaidin Al Kaidina Al Kaidino [al kájdin] pridevnik
alkaidovec alkaidovca tudi alkájdovec alkájdovca [alkájdovəc] samostalnik moškega spola
alkaidovka alkaidovke tudi alkájdovka alkájdovke [alkájdou̯ka] samostalnik ženskega spola
alkaidovski alkaidovska alkaidovsko tudi alkájdovski alkájdovska alkájdovsko [alkájdou̯ski] pridevnik
Alobróg Alobróga samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Alobróginja Alobróginje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
alobróški alobróška alobróško pridevnik
Alójzij Alójzija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
alójzijev alójzijeva alójzijevo pridevnik
ZVEZE: alojzijeva lilija
Alójzijev Alójzijeva Alójzijevo pridevnik
alp. okrajšava
Alpína Alpíne samostalnik ženskega spola; stvarno ime
Alpínin Alpínina Alpínino pridevnik
alúmen alúmna samostalnik moškega spola
alzheimer alzheimerja [álchajmer] samostalnik moškega spola
Alzheimer Alzheimerja [álchajmer] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Alzheimerjev Alzheimerjeva Alzheimerjevo [álchajmerjev-] pridevnik
ZVEZE: Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen
Alžírčev Alžírčeva Alžírčevo pridevnik
Alžírec Alžírca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Alžírija Alžírije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Alžírka Alžírke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
alžírski alžírska alžírsko pridevnik
Am Am [ámə̀ tudi amə̀ in áèm tudi aèm] samostalnik moškega spola; simbol
am. okrajšava
Ambár Ambárja samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ambárka Ambárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
ambárski ambárska ambársko pridevnik
ambasádor ambasádorja samostalnik moškega spola
ZVEZE: ambasador znanosti, Unicefov ambasador
ambasádorka ambasádorke samostalnik ženskega spola
ZVEZE: ambasadorka znanosti, Unicefova ambasadorka
Ambróžič Ambróžiča samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ambróžičev Ambróžičeva Ambróžičevo pridevnik
amer. okrajšava
Američán Američána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Američánka Američánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Amêrika1 Amêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
ZVEZE: odkriti Ameriko, stric iz Amerike
Amêrika2 Amêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
amêriški amêriška amêriško pridevnik
ZVEZE: ameriški dolar
Amhárec Amhárca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Amhárka Amhárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
amhárski amhárska amhársko pridevnik
ámiš ámiša samostalnik moškega spola
ámišinja ámišinje samostalnik ženskega spola
ámiški ámiška ámiško pridevnik
Ámon Ámona samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Ámon-Rá Ámona-Rája samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
ámor ámorja samostalnik moškega spola
Ámor Ámorja samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Amorít Amoríta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Amorítinja Amorítinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
amorítski amorítska amorítsko pridevnik
Ámorjev Ámorjeva Ámorjevo pridevnik
ZVEZE: Amorjeva/amorjeva puščica
Ámos Ámosa samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: prerok Amos
ampêr ampêra in ampêr ampêrja samostalnik moškega spola
Ampère Ampèra in Ampère Ampèrja [ampêr ampêra in ampêrja, or. z ampêrom in z ampêrjem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ampèrov Ampèrova Ampèrovo in Ampèrjev Ampèrjeva Ampèrjevo [ampêrov- in ampêrjev-] pridevnik
ZVEZE: Ampèrov/Ampèrjev zakon
ampersand ampersanda [ampêrsênd] samostalnik moškega spola
Ána Áne samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveta Ana
Ána Avstríjska Áne Avstríjske samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, osebno ime
anabaptíst anabaptísta samostalnik moškega spola
anabaptístičen anabaptístična anabaptístično pridevnik
anabaptístka anabaptístke samostalnik ženskega spola
anabaptízem anabaptízma samostalnik moškega spola
Anamaríja Anamaríje samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Ána Maríja Áne Maríje samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Anamaríjin Anamaríjina Anamaríjino pridevnik
Ána Peréna Áne Peréne samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, religijsko ime
anarhíst anarhísta samostalnik moškega spola
anarhístičen anarhístična anarhístično pridevnik
anarhístka anarhístke samostalnik ženskega spola
anarhízem anarhízma samostalnik moškega spola
Ándersen Ándersena samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ándersenov Ándersenova Ándersenovo pridevnik
ZVEZE: Andersenova nagrada
Andóra Andóre samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Andórčev Andórčeva Andórčevo pridevnik
Andórec Andórca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Andórka Andórke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
andórski andórska andórsko pridevnik
Andráž Andráža samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Andrážev Andráževa Andráževo pridevnik
Andrêj Andrêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: apostol Andrej
Andrêjev Andrêjeva Andrêjevo pridevnik
ZVEZE: Andrejev križ
Andrêj iz Lóke Andrêja iz Lóke samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Andrêj s Kréte Andrêja s Kréte samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Andrómaha Andrómahe samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Andrómeda1 Andrómede samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Andy Andyja [êndi] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Andyjev Andyjeva Andyjevo [êndijev-] pridevnik
Anêj Anêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Anêjev Anêjeva Anêjevo pridevnik
ang. okrajšava
ángel ángela samostalnik moškega spola
ZVEZE: angel varuh, modri angel
ángelov ángelova ángelovo pridevnik
ZVEZE: angelovo češčenje/čaščenje
angl. okrajšava
anglikánec anglikánca samostalnik moškega spola
anglikanízem anglikanízma samostalnik moškega spola
anglikánka anglikánke samostalnik ženskega spola
anglikánski anglikánska anglikánsko pridevnik
anglikánstvo anglikánstva samostalnik srednjega spola
Ángloameričán Ángloameričána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ángloameričánka Ángloameričánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ángloamêrika Ángloamêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
ángloamêriški ángloamêriška ángloamêriško pridevnik
ánglo-amêriški ánglo-amêriška ánglo-amêriško pridevnik
Ánglosás Ánglosása samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ánglosásinja Ánglosásinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
ánglosáški ánglosáška ánglosáško pridevnik
angl.-slov. okrajšava
Angóla Angóle samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Angólčev Angólčeva Angólčevo pridevnik
Angólec Angólca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Angólka Angólke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
angólski angólska angólsko pridevnik
ángstrem ángstrema tudi ångström ångströma [ánkstrem] samostalnik moškega spola
Ångström Ångströma [ánkstrem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ánica Ánice samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Áničin Áničina Áničino pridevnik
animíst animísta samostalnik moškega spola
animístičen animístična animístično pridevnik
animístka animístke samostalnik ženskega spola
animízem animízma samostalnik moškega spola
Ánt Ánta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
antárktičen antárktična antárktično pridevnik
Antárktika Antárktike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Antêj Antêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Antêjev Antêjeva Antêjevo pridevnik
Antígona Antígone samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Antígovčev Antígovčeva Antígovčevo pridevnik
Antígovec Antígovca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Antígovka Antígovke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
antígovski antígovska antígovsko pridevnik
antígovsko-barbúdski antígovsko-barbúdska antígovsko-barbúdsko pridevnik
Antígva Antígve samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Antígva in Barbúda Antígve in Barbúde samostalniška zveza ženskega spola; zemljepisno ime
ántisemít ántisemíta samostalnik moškega spola
ántisemítinja ántisemítinje samostalnik ženskega spola
ántisemitízem ántisemitízma samostalnik moškega spola
ántisemítski ántisemítska ántisemítsko pridevnik
Ántka Ántke in Ántinja Ántinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Antón Padovánski Antóna Padovánskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Antón Puščávnik Antóna Puščávnika samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
ántski ántska ántsko pridevnik
Anzelm Canterburyjski Anzelma Canterburyjskega [anzélm kántərbərijski] samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
Anžè Anžéta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Anžétov Anžétova Anžétovo pridevnik
Apáč Apáča samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Apáčev Apáčeva Apáčevo pridevnik
Apáčinja Apáčinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
apáški apáška apáško pridevnik
ápgar ápgarja samostalnik moškega spola
ZVEZE: apgar lestvica
Ápgar1 Ápgar samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ápgar2 Ápgar samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Ápgarjev Ápgarjeva Ápgarjevo pridevnik
ZVEZE: Apgarjeva lestvica
Apollinairov Apollinairova Apollinairovo in Apollinairjev Apollinairjeva Apollinairjevo [apolinêrov- in apolinêrjev-] pridevnik
apólon apólona samostalnik moškega spola
Apólon Apólona samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Apolónij z Ródosa Apolónija z Ródosa samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
apóstol apóstola samostalnik moškega spola
ZVEZE: apostol Peter
apostróf apostrófa samostalnik moškega spola
apr. okrajšava
apríl apríla samostalnik moškega spola
ZVEZE: prvi april
Ar Ar [árə̀ tudi arə̀ in áêr tudi aêr] samostalnik moškega spola; simbol
arab. okrajšava
arábski arábska arábsko pridevnik
aréna aréne samostalnik ženskega spola
ZVEZE: zlata arena
Áres Áresa samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Argentína Argentíne samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Argentínčev Argentínčeva Argentínčevo pridevnik
Argentínec Argentínca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Argentínka Argentínke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
argentínski argentínska argentínsko pridevnik
arh. okrajšava
Árhar Árharja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Árharjev Árharjeva Árharjevo pridevnik
Arhimédov Arhimédova Arhimédovo pridevnik
ZVEZE: Arhimedov zakon, Arhimedova nagrada, Arhimedova vijačnica, Arhimedova/arhimedova točka
Ariadna Ariadne [arijádna] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Ariadnin Ariadnina Ariadnino [arijádnin] pridevnik
ZVEZE: Ariadnina/ariadnina nit
Arij Árija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
arijánstvo arijánstva samostalnik srednjega spola
árijec árijca samostalnik moškega spola
Árijec Árijca samostalnik moškega spola; prebivalsko ime, ime bitja
árijka árijke samostalnik ženskega spola
árijski árijska árijsko pridevnik
árktičen árktična árktično pridevnik
Árktika Árktike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Arménčev Arménčeva Arménčevo pridevnik
Arménec Arménca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Arménija Arménije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Arménka Arménke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
arménski arménska arménsko pridevnik
ZVEZE: armenska pisava
Artaud Artauda [artó artója, or. z artójem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Artaudov Artaudova Artaudovo in Artaudev Artaudeva Artaudevo [artójev-] pridevnik
ZVEZE: Artaudova/Artaudeva nagrada
Artémida Artémide samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime
Artémis Artémide samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime
artêriovénski artêriovénska artêriovénsko pridevnik
Ártur Árturja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: kralj Artur
Árturjev Árturjeva Árturjevo pridevnik
As As [ásə̀ tudi asə̀ in áès tudi aès] samostalnik moškega spola; simbol
Asád Asáda in al Asád al Asáda samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Asádov Asádova Asádovo in al Asádov al Asádova al Asádovo pridevnik
Asámec Asámca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Asámka Asámke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
asámski asámska asámsko pridevnik
asasín asasína samostalnik moškega spola
asist. okrajšava
asistênt asistênta samostalnik moškega spola
asistêntka asistêntke samostalnik ženskega spola
Ásperger Áspergerja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Áspergerjev Áspergerjeva Áspergerjevo pridevnik
ZVEZE: Aspergerjev/aspergerjev sindrom
Astaire1 Astaira tudi Astaire Astairja [astêr astêra tudi astêrja, or. z astêrom tudi z astêrjem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: Fred Astaire
Astaire2 Astaire [astêr] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Astairov Astairova Astairovo tudi Astairjev Astairjeva Astairjevo [astêrov- tudi astêrjev-] pridevnik
astr. okrajšava
Ašánt Ašánta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ašántka Ašántke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
ašántski ašántska ašántsko pridevnik
aškenáški aškenáška aškenáško pridevnik
Aškenáz Aškenáza samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Aškenázinja Aškenázinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
ášura ášure samostalnik ženskega spola
At At [átə̀ tudi atə̀ in áté tudi até] samostalnik moškega spola; simbol
AT AT [átə̀ tudi atə̀ in áté tudi até] samostalnik moškega spola; simbol
.at okrajšava
ateízem ateízma samostalnik moškega spola
Aténa Aténe samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime
Atkins Atkinsa [êtkins] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Atkinson Atkinsona [êtkinson] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Atkinsonov Atkinsonova Atkinsonovo [êtkinsonov-] pridevnik
ZVEZE: Atkinsonov cikel
Atkinsov Atkinsova Atkinsovo [êtkinsov-] pridevnik
ZVEZE: Atkinsonova dieta
atlánt atlánta samostalnik moškega spola
Atlánt Atlánta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Atlantída Atlantíde samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
atlantídski atlantídska atlantídsko pridevnik
Atrebát Atrebáta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Atrebátka Atrebátke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
atrebátski atrebátska atrbátsko pridevnik
Au Au [áú tudi aú] samostalnik moškega spola; simbol
AUD AUD [áúdə̀ tudi audə̀ in áúdé tudi audé] samostalnik moškega spola; simbol
Audrey Audrey [ódri] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Audreyjin Audreyjina Audreyjino [ódrijin] pridevnik
Austen1 Austena [óstin] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Austen2 Austen [óstin] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: Jane Austen
Áva Áve samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Avár Avára samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Avárka Avárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
avárski avárska avársko pridevnik
ávdiovídeo ávdiovídeo ávdiovídeo pridevnik
ávdiovizuálni ávdiovizuálna ávdiovizuálno pridevnik
avg. okrajšava
Ávgij Ávgija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Ávgijev Ávgijeva Ávgijevo pridevnik
ZVEZE: Avgijev/avgijev hlev
avgúst avgústa samostalnik moškega spola
Avguštín Avguštína samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti Avguštin
Avogádro Avogádra samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Avogádrov Avogádrova Avogádrovo pridevnik
ZVEZE: Avogadrova konstanta, Avogadrovo število
Avróra Avróre samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime
Ávsenik1 Ávsenika samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Avstrálčev Avstrálčeva Avstrálčevo pridevnik
Avstrálec Avstrálca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Avstrálija Avstrálije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Avstrálka Avstrálke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
avstrálski avstrálska avstrálsko pridevnik
ZVEZE: avstralski dolar
Ávstrija Ávstrije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Avstríjčev Avstríjčeva Avstríjčevo pridevnik
Avstríjec Avstríjca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Avstríjka Avstríjke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
avstríjski avstríjska avstríjsko pridevnik
ZVEZE: avstrijski šiling
Avstríjsko cesárstvo Avstríjskega cesárstva samostalniška zveza srednjega spola; zemljepisno ime
ávstroázijski ávstroázijska ávstroázijsko pridevnik
ávstrofašíst ávstrofašísta samostalnik moškega spola
ávstrofašízem ávstrofašízma samostalnik moškega spola
ávstromarksíst ávstromarksísta samostalnik moškega spola
ávstromarksístičen ávstromarksístična ávstromarksístično pridevnik
ávstromarksízem ávstromarksízma samostalnik moškega spola
avstronézijski avstronézijska avstronézijsko pridevnik
Ávstro-Ógrska Ávstro-Ógrske samostalniška zveza ženskega spola; zemljepisno ime
ávstro-ógrski ávstro-ógrska ávstro-ógrsko pridevnik
ávstroslavízem ávstroslavízma samostalnik moškega spola
Azerbajdžán Azerbajdžána samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Azerbajdžánčev Azerbajdžánčeva Azerbajdžánčevo pridevnik
Azerbajdžánec Azerbajdžánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Azerbajdžánka Azerbajdžánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
azerbajdžánski azerbajdžánska azerbajdžánsko pridevnik
Ázi Ázov množinski samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Ázija Ázije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Ázijčev Ázijčeva Ázijčevo pridevnik
ázijec ázijca samostalnik moškega spola
Ázijec Ázijca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Ázijka Ázijke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
ázijski ázijska ázijsko pridevnik
ZVEZE: mali azijski tiger
Azték Aztéka samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Aztékinja Aztékinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
aztéški aztéška aztéško pridevnik
b1 b-ja tudi b b [bə̀ bə̀ja in bé bêja] samostalnik moškega spola
b2 b [bə̀ in bé] samostalnik ženskega spola
B1 B-ja tudi B B [bə̀ bə̀ja in bé bêja] samostalnik moškega spola
B2 B [bə̀ in bé] samostalnik moškega spola; simbol
Ba Ba [bə̀á tudi bəá in béá tudi beá] samostalnik moškega spola; simbol
.ba okrajšava
Baal Baala [bál] samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
bába bábe samostalnik ženskega spola
ZVEZE: jaga baba
Bábič Bábiča samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Bábičev Bábičeva Bábičevo pridevnik
Badjúra Badjúre tudi Badjúra Badjúra samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Badjúrov Badjúrova Badjúrovo pridevnik
ZVEZE: Badjurova nagrada
báfta báfte samostalnik ženskega spola
bahájec bahájca samostalnik moškega spola
bahájka bahájke samostalnik ženskega spola
bahájski bahájska bahájsko pridevnik
Bahámčev Bahámčeva Bahámčevo pridevnik
Bahámec Bahámca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Bahámi Bahámov množinski samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Bahámka Bahámke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
bahámski bahámska bahámsko pridevnik
ZVEZE: bahamski dolar
Bahrájn Bahrájna samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Bahrájnčan Bahrájnčana samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Bahrájnčanka Bahrájnčanke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
bahrájnski bahrájnska bahrájnsko pridevnik
Bahrein Bahreina [bahrájn] samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Bájc Bájca samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Bájčev Bájčeva Bájčevo pridevnik
Bájec Bájca samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
bájram bájrama samostalnik moškega spola
ZVEZE: kurban bajram, ramadanski bajram
Bákh Bákha samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Bákhos Bákha samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Bákhus Bákha samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
Bálint Bálinta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Bálintov Bálintova Bálintovo pridevnik
ZVEZE: Balintova skupina
Bált Bálta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Báltinja Báltinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
báltski báltska báltsko pridevnik
BAM BAM [bám] samostalnik moškega spola; simbol
Bambár Bambára samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Bambára Bambára množinski samostalnik moškega spola; prebivalsko ime
Bambárka Bambárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
bambárski bambárska bambársko pridevnik
bámbi bámbija samostalnik moškega spola
Bámbi Bámbija samostalnik moškega spola; ime bitja, živalsko ime
Bámbijev Bámbijeva Bámbijevo pridevnik
Bángladeš Bángladeša samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Bángladeševčev Bángladeševčeva Bángladeševčevo pridevnik
Bángladeševec Bángladeševca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Bángladeševka Bángladeševke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
bángladeški bángladeška bángladeško pridevnik
Bantú Bantú samostalnik moškega spola; prebivalsko ime
Bantújec Bantújca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Bantújka Bantújke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
bantújski bantújska bantújsko pridevnik
baptíst baptísta samostalnik moškega spola
baptístičen baptístična baptístično pridevnik
baptístka baptístke samostalnik ženskega spola
bár bára samostalnik moškega spola
Barába Barábe in Barába Barába samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Barábov Barábov Barábovo pridevnik
Barbádos Barbádosa samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
Barbádošan Barbádošana samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Barbádošanka Barbádošanke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
barbádoški barbádoška barbádoško pridevnik
ZVEZE: barbadoški dolar
Bárbara Cêljska Bárbare Cêljske samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, osebno ime
Barbarossa Barbarosse tudi Barbarossa Barbarossa [barbarósa] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Barbarossov Barbarossova Barbarossovo [barbarósov-] pridevnik
Barbúda Barbúde samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
Barbúdčev Barbúdčeva Barbúdčevo pridevnik
Barbúdec Barbúdca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime
Barbúdka Barbúdke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime
barbúdski barbúdska barbúdsko pridevnik
Barilla1 Barille in Barilla Barilla [baríla] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
Barilla2 Barille [baríla] samostalnik ženskega spola; stvarno ime
Barillin Barillina Barillino [barílin] pridevnik
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5642 zadetkov.