àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.