Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Agova žena je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali dvigalo »dela« ali »deluje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je beseda »bombon« (oz. »bombon«) nadomestljiva s »sladkorček«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je besedna zveza »izključno samo« smiselna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je »opominjaj« ločilo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je risanje »tehniško« ali »tehnično«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je sendvič lahko »topel« ali pa poznamo le »topli sendvič«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je "Vi" starinsko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali kemični svinčnik prižgemo, vklopimo, vključimo ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali kratico SE sklanjamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali naziv spada k imenu ali priimku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali obstaja beseda »terarist«? (iz besede terarij)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali obstajajo tudi neštevni dvojinski samostalniki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali pokličemo na številko ali na telefon?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali se dan, imenovan po godu svetnika (npr. »lucijino«), piše z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na moru« in »Filip i Jakov«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali so imena abonmajev lastna ali občna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali so imena družabnih omrežij lastna imena ali ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali so »vilice« še vedno le množinski samostalnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Avtor ženskega spola

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Babica« in »Dedek« kot lastni imeni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Baby formula« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Beseda »android« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Beseda »dokumentalist«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Beseda »gej« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Beseda »sčasoma« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besede na »f«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besede »plesnost« ne najdem v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna analiza povedi: »Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna družina s korenom »dež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna družina »tretirati« v terminologiji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna igra v oglasu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna zveza »črnobela fotografija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna zveza »drug drugemu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna zveza »drzna odgovornost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna zveza »križem rok« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni red: »bi bila lahko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni red in vprašalni naklon

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni red v samostalniških besednih zvezah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni red v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besednovrstna umestitev besede »natanko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Bilijon ali milijarda

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Bivši ali nekdanji?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Branje decimalnih številk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Branje decimalnih zapisov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Cankar na maturi 2020: »dolina šentflorjanska« in raba začetnice pri dramskih likih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Cerkev Svetega duha v Javorci

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Chef, šef, kuharski mojster ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Citat kot premi govor ali samostojno?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Citatna imena skandinavskih ulic

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Če podjetje poimenuje svoje enote – mala ali velika začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Členki in pisanje vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Človek, ki dela tetovaže, je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Damaščansko jeklo – damast ali damask?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Darwinovi/darwinovi ščinkavci – velika ali mala začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Datoteka slovenskih besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Datum, vejica, pika ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Definicija besede »goba«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Definicija vrinjene povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deležnik na -č in glagolski morfem »se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deležniške oblike: »prenesen«, »prenešen« in sorodne zagate

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Delivec birme je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besede »Francija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besede »približno«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besede »razvneti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besede »refleksiven«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje besed z vezajem in nedeljivi vezaj

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Deljenje omrežnih naslovov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Digitalizacija priročnikov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Digitalni zapis ure oz. polnoči

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dilema brisačnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dilema pri vejicah ob zvezi »kaj šele«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Diplomska naloga ali diplomsko delo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Doberdobski ali doberdobski Kras?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dodajanje novih besed v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Do kakšne ali do katere mere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določanje prislovnega določila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določanje spola tujim imenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Domače ali prevzeto: »covid-19« ali »kovid 19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Domačenje indijskih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Donavska ali donavska regija

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dovršna oblika glagola »pogajati se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dovršni glagol pri prepovedih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dva priimka moške osebe: drugič

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dve piki na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojezična imena na Južnem Tirolskem

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojezičnost v elektronskem podpisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojina pri Lužiških Srbih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojina pri parnih poimenovanjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Dvojna dovršnost« glagola: »... do konca natiskanja ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojna imena in tvorba prebivalcev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojna imena poklicev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojna končna ločila na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojni značaj in zapis besede »kočna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojno zanikanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Džamal Hašokdži

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ednina ali množina pri pojmovnih samostalnikih: »življenje ljudi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Edninski ali množinski osebek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ekošola (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Elektronski poštni naslov kot naslov knjige

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Enakovredni ali neenakovredni sopomenki: »božjast« in »epilepsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Enobesedna imena ustanov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimologija besede »šukca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimologija imena »Planica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimologija predlogov »v« in »iz« ter »na« in »z« ob zemljepisnih imenih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Facebookov »všeček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Fakultativna raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Figa ali smokva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Figova ali figina marmelada?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Filozofska, biološka, kulturna in zgodovinska umestitev slovenščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Fraza »ne rabiš« v zvezi z glagolom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Frazem »biti za leseno žlico«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Frazem »rešiti si glavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Gasilski ali gasilni dom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Gimnastičarka ali telovadka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagol ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagoli s »se« in »si«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagolske zgradbe: »potrebno je + nedoločnik« nasproti »pomembno je + nedoločnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagolski čas v daljšem besedilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagolski način: »Vrata so se zaprla«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagol »spremeniti« in izbira predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glagol »začeti« in vezava z orodnikom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glasbeni instrument je ... inštrument?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Glavno mesto v Mjanmarju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Gorski kotar« – »kotar« z malo ali veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Govorjenje na fanta v gorenjščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Grad, hidroelektrarne – začetnice prvih sestavin

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Gruzinsko vino iz »kvevrija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Guava ali gvajava

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Hashtag, hešteg ali ključnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Hjoški akcijski načrt

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime »La Salette« in njegove izpeljanke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime lige »SNL – vzhod«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime logične naloge: »futošiki«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena avtomobilov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena cerkva in pravopis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena glasbenikov instrumentalistov glede na igrani instrument

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena izdelkov in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena krajev z besedno zvezo »Sveti trije kralji« in velike začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena mejnih prehodov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena molitev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena molitev in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena »paketov« oziroma trgovskih ponudb

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena poklicev in raba vezaja: »knjižničar vnašalec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena praznikov: sveti trije kralji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena prireditev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena prireditev: »olimpijada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena prireditev: »Pisateljski oder« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena skupin otrok v vrtcu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena spletnih portalov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena srednješolskih izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena svetnikov in pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena študijskih smeri, programov, predmetov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena vinskih cest – začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena vinskih okolišev (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime praznika: »dan Zemlje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime romunske valute

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime sklona: rodilnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime sklopa prireditev: »Magični Koper« ali »Magičen Koper«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime španskega kralja Felipeja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime tekmovanja v judu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imeti metuljčke v trebuhu ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Imeti zveze ali veze z nekom ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime tkanine »organza«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Ime za deklico »Renee«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

IPA (fonetična transkripcija) in ločila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Iskanje primernega izraza za »spajanje« vina s hrano

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Istodobnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira kazalnih zaimkov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ločila pri alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira med »eden« in »en«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira pravega predloga: »oglas za« ali »oglas o«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira predloga: »prihodki iz«, »od« ali »iz naslova«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira predloga: »proti doplačilu«, »za doplačilo« ali »ob doplačilu« ... nudimo

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira predloga: »v« ali »na destinaciji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira predloga pred kratico, ki se izgovori na dva načina

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira predlogov: »z« ali »ob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira sklona

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega »ogovora« za župana

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega predloga: »z« ali »iz šole«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega veznika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustreznega veznika: »da« ali »ker«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izbor mlade kmetice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izginjanje predpreteklika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovarjava besede »manj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovarjava besede »upravitelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovarjava črke h

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovarjava kratice »covid-19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovarjava matematičnega znaka % – promile ali promil?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovarjava vasi »Kalce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovor besede »skedenj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovor besede »Wi-Fi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovor besed »kolk« in »aneks«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovor in zapis besede »vekanje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izgovorjava imenskih različic: »Marijan« in »Marjan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izjeme pri domačenju krajevnih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izpadanje samoglasnikov pri pregibanju: »skrajnost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izpust ponavljajočega se samostalniškega jedra v besedni zvezi s priredno povezanimi števniki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izpust vezaja v zemljepisnem imenu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izrazi s področja geodezije v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izrazi za sorodstvena razmerja: Ima »mrzla teta« »mrzlega nečaka«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izrazna prekrivnost in pridevnik »račji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izražanje mesecev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izražanje ponovitve: »enkrat več« ali »dvakrat več«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izražanje svojine oseb z dvema imenoma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »bebavost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »Betanja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »buler«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »difuzija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »dobrobit«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »Goričko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »hobotnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »koronavirus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »menstruacija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »naključje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »pameten«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »piskrovez«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »plavolaska«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »pumpež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »stol«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »stres«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »ščavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »špica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »trafika«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »vistar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »zanovetka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor besede »žlikrofi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor domačega imena »Pr Cuderman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor domačega imena »Pr Mrčún«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor domačega imena »Pr Naurnu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor frazema »preč priti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor glagola »opetnajstiti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor gorenjskega izraza »pokravčana potica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor hišnega imena »Mežnarček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor imena »Gozd Martuljek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor imena »Mengore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor imena »Sadija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in izgovarjava besede »grunge«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in izgovarjava besede »sonce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »kramola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »nekogaršnji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »odisejada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Čonč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Korelc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Merše«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Podgoršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Prepeluh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Zrimšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in pomen zveze »babje poletje« oz. »babje leto«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in raba besede »čaga«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor in raba besede »dobrodošli«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor izraza »intervencija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor izraza »mirodilnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Kališče«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Klečet«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Mota«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Radizel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor narečne besede »pozre«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor oz. pomen priimka »Barlič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor prekmurske besede »posolanka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Ančimer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Androjna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Arh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Baloh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Bardorfer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Berdajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Besednjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Blaž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Bone«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Brilej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Brinšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Budal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Bulovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Cigale«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Cvetrežnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka Cvikl

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Čadež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Čadež« – (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Čahuk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Češornja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Čofati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Črtalič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Dajčman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Daljević«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Delčnjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Dobrina«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Doltar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Dominko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Dragman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Erbus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Ferlež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Fifolt«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Fijavž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Flajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Florjanc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Furlan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Gantar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Gerželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Golhleb«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Grmek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Habič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Hostar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Istenič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Jambrovič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Jelovšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Jeromel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Jevševar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kartuš«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kimovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Klasinc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Klovar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Koželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kretič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kroflič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kropušek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kupec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Kuzma«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Legnar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Letonja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Lisec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Lunar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Merčnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Milok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Mrljak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Mrvar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Muc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Nograšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Izvor priimka »Obštetar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 27. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2682 zadetkov.