āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acetílholín-esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ácidorezisténtna oblóga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenilát-cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ADI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alanín-amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alkín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

alumínijeve protimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ambulántna porába zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ambulántno predpísano zdravílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza finánčnih učínkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ànizogamíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AOR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

API

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Apo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Apo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arílus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aséptika

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aspartát-amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atést

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ATP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

atraktánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

a. u.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

AUC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

a. u. p.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

auric.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avídnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avrikulárna uporába

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtakoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtoantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtoapotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtogamíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtoimúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtokláv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtoklavíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtokríno signalizíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtomátska obdeláva recéptov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtomátska pipéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtomátski vzorčeválnik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtomedikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtoprótiteló

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

ávtorecéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

avtotrofíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azaspírodekandiónski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

azulén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bachova cvétna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bachove kápljice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bacíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bac. vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

baktericíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

baktêrija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bakteriofág

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bakteriostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bakulovírus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bakulovírusni véktor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balástna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bálneoterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

baln. vap.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bals.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bálzam

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

balzamárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

BÁN

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bancroftovo pravílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barbituráti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

barvílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

báza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

bazidiospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

B-célični antigénski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

BCR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

BCS

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béla glína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béla kŕvna slíka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béla pálica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béla signatúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

béli čáj

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5679 zadetkov.