àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 6. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.