Abecedno razvrščanje imen s predimki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Agova žena je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali dvigalo »dela« ali »deluje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je beseda »bombon« (oz. »bombon«) nadomestljiva s »sladkorček«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je besedna zveza »izključno samo« smiselna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je »opominjaj« ločilo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je risanje »tehniško« ali »tehnično«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je sendvič lahko »topel« ali pa poznamo le »topli sendvič«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je "Vi" starinsko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali kemični svinčnik prižgemo, vklopimo, vključimo ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali kratico SE sklanjamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali naziv spada k imenu ali priimku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali obstaja beseda »terarist«? (iz besede terarij)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali obstajajo tudi neštevni dvojinski samostalniki?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali pokličemo na številko ali na telefon?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali se dan, imenovan po godu svetnika (npr. »lucijino«), piše z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali slovenimo ime krajev »Biograd na moru« in »Filip i Jakov«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali so imena abonmajev lastna ali občna?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali so imena družabnih omrežij lastna imena ali ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali so »vilice« še vedno le množinski samostalnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Avtor ženskega spola

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Babica« in »Dedek« kot lastni imeni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Baby formula« v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beseda »android« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beseda »dokumentalist«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beseda »gej« in SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Beseda »sčasoma« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besede na »f«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besede »plesnost« ne najdem v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna analiza povedi: »Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna družina s korenom »dež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna družina »tretirati« v terminologiji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna igra v oglasu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna zveza »črnobela fotografija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna zveza »drug drugemu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna zveza »drzna odgovornost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna zveza »križem rok« kot stavčni člen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni red: »bi bila lahko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni red in vprašalni naklon

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni red v samostalniških besednih zvezah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni red v slovenščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besednovrstna umestitev besede »natanko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bilijon ali milijarda

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Bivši ali nekdanji?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Branje decimalnih številk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Branje decimalnih zapisov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Cankar na maturi 2020: »dolina šentflorjanska« in raba začetnice pri dramskih likih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Cerkev Svetega duha v Javorci

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Chef, šef, kuharski mojster ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Citat kot premi govor ali samostojno?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Citatna imena skandinavskih ulic

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Če podjetje poimenuje svoje enote – mala ali velika začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Členki in pisanje vejice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Človek, ki dela tetovaže, je ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Damaščansko jeklo – damast ali damask?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Darwinovi/darwinovi ščinkavci – velika ali mala začetnica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Datoteka slovenskih besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Datum, vejica, pika ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Definicija besede »goba«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Definicija vrinjene povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deležnik na -č in glagolski morfem »se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deležniške oblike: »prenesen«, »prenešen« in sorodne zagate

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Delivec birme je ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besed

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besede »Francija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besede »približno«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besede »razvneti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besede »refleksiven«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje besed z vezajem in nedeljivi vezaj

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Deljenje omrežnih naslovov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Delni rodilnik: »imeti čas/časa«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Digitalizacija priročnikov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Digitalni zapis ure oz. polnoči

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dilema brisačnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dilema pri vejicah ob zvezi »kaj šele«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Diplomska naloga ali diplomsko delo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Doberdobski ali doberdobski Kras?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dodajanje novih besed v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Do kakšne ali do katere mere?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določanje prislovnega določila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določanje spola tujim imenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Domače ali prevzeto: »covid-19« ali »kovid 19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Domačenje indijskih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Donavska ali donavska regija

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dovršna oblika glagola »pogajati se«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dovršni glagol pri prepovedih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dva priimka moške osebe: drugič

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dve piki na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojezična imena na Južnem Tirolskem

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojezičnost v elektronskem podpisu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojina pri Lužiških Srbih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojina pri parnih poimenovanjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Dvojna dovršnost« glagola: »... do konca natiskanja ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojna imena in tvorba prebivalcev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojna imena poklicev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojna končna ločila na koncu povedi

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojni značaj in zapis besede »kočna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojno zanikanje

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Džamal Hašokdži

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ednina ali množina pri pojmovnih samostalnikih: »življenje ljudi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Edninski ali množinski osebek

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ekošola (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Elektronski poštni naslov kot naslov knjige

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Enakovredni ali neenakovredni sopomenki: »božjast« in »epilepsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Enobesedna imena ustanov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimologija besede »šukca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimologija imena »Planica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimologija predlogov »v« in »iz« ter »na« in »z« ob zemljepisnih imenih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Facebookov »všeček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Fakultativna raba predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Figa ali smokva?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Figova ali figina marmelada?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Filozofska, biološka, kulturna in zgodovinska umestitev slovenščine

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Fraza »ne rabiš« v zvezi z glagolom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Frazem »biti za leseno žlico«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Frazem »rešiti si glavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Gasilski ali gasilni dom?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Gimnastičarka ali telovadka?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagol ali pridevnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagoli s »se« in »si«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagolske besedotvorne in druge dvojnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagolske zgradbe: »potrebno je + nedoločnik« nasproti »pomembno je + nedoločnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagolski čas v daljšem besedilu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagolski način: »Vrata so se zaprla«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagol »spremeniti« in izbira predloga

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glagol »začeti« in vezava z orodnikom

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glasbeni instrument je ... inštrument?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glavni ali vrstilni števnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Glavno mesto v Mjanmarju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Gorski kotar« – »kotar« z malo ali veliko začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Govorjenje na fanta v gorenjščini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Grad, hidroelektrarne – začetnice prvih sestavin

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Gruzinsko vino iz »kvevrija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Guava ali gvajava

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Hashtag, hešteg ali ključnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Hjoški akcijski načrt

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime »Kristjan« in njegove pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime »La Salette« in njegove izpeljanke

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime lige »SNL – vzhod«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime logične naloge: »futošiki«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena avtomobilov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena cerkva in pravopis

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena glasbenikov instrumentalistov glede na igrani instrument

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena izdelkov in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena krajev z besedno zvezo »Sveti trije kralji« in velike začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena mejnih prehodov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena molitev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena molitev in velika začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena »paketov« oziroma trgovskih ponudb

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena poklicev in raba vezaja: »knjižničar vnašalec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena praznikov: sveti trije kralji

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena prireditev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena prireditev: »olimpijada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena prireditev: »Pisateljski oder« ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena skupin otrok v vrtcu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena spletnih portalov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena srednješolskih izobraževalnih programov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena svetnikov in pisne različice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena študijskih smeri, programov, predmetov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena vinskih cest – začetnica

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena vinskih okolišev (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime praznika: »dan Zemlje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime romunske valute

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime sklona: rodilnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime sklopa prireditev: »Magični Koper« ali »Magičen Koper«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime španskega kralja Felipeja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime tekmovanja v judu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imeti metuljčke v trebuhu ...

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Imeti zveze ali veze z nekom ...?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime tkanine »organza«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Ime za deklico »Renee«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

IPA (fonetična transkripcija) in ločila

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Iskanje primernega izraza za »spajanje« vina s hrano

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Istodobnost

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira kazalnih zaimkov

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ločila pri alinejnem naštevanju

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira med »eden« in »en«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira pravega predloga: »oglas za« ali »oglas o«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira predloga: »prihodki iz«, »od« ali »iz naslova«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira predloga: »proti doplačilu«, »za doplačilo« ali »ob doplačilu« ... nudimo

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira predloga: »v« ali »na destinaciji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira predloga pred kratico, ki se izgovori na dva načina

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira predlogov: »z« ali »ob«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira sklona

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira sklona: tožilnik ali mestnik

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega »ogovora« za župana

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega predloga: »z« ali »iz šole«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega veznika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustreznega veznika: »da« ali »ker«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izbor mlade kmetice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izginjanje predpreteklika

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovarjava besede »manj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovarjava besede »upravitelj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovarjava črke h

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovarjava kratice »covid-19«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovarjava matematičnega znaka % – promile ali promil?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovarjava vasi »Kalce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovor besede »skedenj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovor besede »Wi-Fi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovor besed »kolk« in »aneks«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovor in zapis besede »vekanje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izgovorjava imenskih različic: »Marijan« in »Marjan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izjeme pri domačenju krajevnih imen

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izpadanje samoglasnikov pri pregibanju: »skrajnost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izpust ponavljajočega se samostalniškega jedra v besedni zvezi s priredno povezanimi števniki

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izpust vezaja v zemljepisnem imenu

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izrazi s področja geodezije v SSKJ

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izrazi za sorodstvena razmerja: Ima »mrzla teta« »mrzlega nečaka«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izrazna prekrivnost in pridevnik »račji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izražanje mesecev

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izražanje ponovitve: »enkrat več« ali »dvakrat več«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izražanje svojine oseb z dvema imenoma

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »bebavost«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »Betanja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »buler«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »difuzija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »dobrobit«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »Goričko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »hobotnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »koronavirus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »menstruacija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »naključje«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »pameten«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »piskrovez«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »plavolaska«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »pumpež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »stol«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »stres«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »ščavo«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »špica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »trafika«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »vistar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »zanovetka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor besede »žlikrofi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor domačega imena »Pr Cuderman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor domačega imena »Pr Mrčún«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor domačega imena »Pr Naurnu«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor frazema »preč priti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor glagola »opetnajstiti«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor gorenjskega izraza »pokravčana potica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor hišnega imena »Mežnarček«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor imena »Gozd Martuljek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor imena »Mengore«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor imena »Sadija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in izgovarjava besede »grunge«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in izgovarjava besede »sonce«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi'

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »kramola«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »nekogaršnji«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen besede »odisejada«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Čonč«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Korelc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Merše«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Podgoršič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Prepeluh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen priimka »Zrimšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in pomen zveze »babje poletje« oz. »babje leto«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in raba besede »čaga«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor in raba besede »dobrodošli«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor izraza »intervencija«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor izraza »mirodilnica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Kališče«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Klečet«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Mota«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor krajevnega imena »Radizel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor narečne besede »pozre«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor oz. pomen priimka »Barlič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor prekmurske besede »posolanka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Ančimer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Androjna«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Arh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Baloh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Bardorfer«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Berdajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Besednjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Blaž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Bone«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Brilej«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Brinšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Budal«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Bulovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Cigale«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Cvetrežnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka Cvikl

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Čadež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Čadež« – (2)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Čahuk«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Češornja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Čofati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Črtalič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Dajčman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Daljević«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Delčnjak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Dobrina«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Doltar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Dominko«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Dragman«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Erbus«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Ferlež«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Fifolt«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Fijavž«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Flajs«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Florjanc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Furlan«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Gantar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Gerželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Golhleb«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Grmek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Habič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Hostar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Istenič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Jambrovič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Jelovšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Jeromel«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Jevševar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kartuš«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kimovec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Klasinc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Klovar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Koželj«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kretič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kroflič«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kropušek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kupec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Kuzma«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Legnar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Letonja«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Lisec«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Lunar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Merčnik«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Milok«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Mrljak«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Mrvar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Muc«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Nograšek«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Izvor priimka »Obštetar«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 30. 5. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2694 zadetkov.