3 G -ega -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

4 C  m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

abalónska škóljka -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

abalónski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

abrazívni materiál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

absórpcija svetlôbe -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

absorpcíjska čŕta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

absorpcíjski pás -ega pasú m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

absorpcíjski spékter -ega -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

absorpcíjski spektroskóp -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

acetilén tetrabromíd -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adamánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adamantín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adamín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adelájdski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adulár -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adularescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

adularizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aerolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

afgánistanski turkíz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

áfriški smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

áfriški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

agalmatolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ahát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ahondrít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Ahrensonova prízma -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ahroít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akantoíd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akcesórni minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

åkermanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akermanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akroít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

àkromátska léča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aksiálni presèk -ega -éka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aksinít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aktinolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akvagém -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akvamarín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akvamarín Nerčínski -a - m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akvamarínovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

akvamarín Sánta Maríja -a -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alabandínski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alabáster -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alabástrski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alasmodónski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

albít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

albitizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

albítski dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksandrín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksandrít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksandrítni efékt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksandrítni granát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksandrítni pojàv -ega -áva m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksandrítovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aleksít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

álfa -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

álfa cirkón -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

álfa diamánt -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aljáški čŕni diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aljáški diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aljáški jántar -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aljáški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alkálni glinénec -ega -nca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

allanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

allemontít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

almandín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

almandínski spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

almandínski špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

almandít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alokémična metamorfóza -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alokromátska obárvanost -e -i ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alokromátski minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

álometamorfóza -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alomorfíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

álotriomórfni kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alotropíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

álpski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alstonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alumág -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alúmosilikát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

alúndum -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aluviálno nahajalíšče -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

áma -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amalgám -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amaríl -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amatít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amazónski žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ambligonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ambroíd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amêriški bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amêriški briljántni brús -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amêriški rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amêriški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amesít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ametíst -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ametístni krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ametrín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amfiból -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Amíci-Bêrtrandova léča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Amícijeva prízma -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

amórfna snôv -e snoví ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ampúla -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ámsterdamski briljántni brús -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ámsterdamski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

analcím -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

analcít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

analizátor -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

analkím -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

analkít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anatáz -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

andaluzít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

andamóški opál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Ándersonova tekočína -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

andezín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

andezínski žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

andradít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ángelska kóža -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

angléški briljántni brús -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

angléški brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anglezít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anhedrálni kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anhidrít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aniolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ànizodézmični kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ànizométrični kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ànizotropíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ànizotrópna snôv -e snoví ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ànizotrópni tŕdni vkljúček -ega -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ankerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ankónski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

annabergít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anomalíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anomálni dvójni lòm -ega -ega lôma m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

anortít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ànortokláz -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antíčni brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antíčno brúšena oblíka -- -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antigorít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antílski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antimoníd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antipertít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antofilít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

antwêrpenska róža -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

apatít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

apatítovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aplanátna léča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

apofilít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

áqua áura -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arábski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arábski mágični diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aragonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aragonítni bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arfvedsonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arizónski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arizónski spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arizónski špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arkánsaški diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arménski kámen -ega -mna m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arzenát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arzeníd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

arzénopirít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

àsimétrična vŕsta simetríje -e -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

asterízem -zma m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

astralít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

astralítno stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

astríl -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

astrolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

atacamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ataksít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

átlaški bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

atmofílna prvína -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avanturescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avanturín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avanturínski glinénec -ega -nca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avanturínski krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avanturínsko stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avanturizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aventurescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aventurín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aventurínski glinénec -ega -nca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aventurínski krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aventurínsko stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

aventurizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avgelít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avgít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avstralít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avstrálski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avstrálski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avstrálski turkíz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avstrálski žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ávški meteorít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avtokláv -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

avtomórfni kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

azbést -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ázijski krížni diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

azurít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

azurlít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

azúrni kalcedón -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

azúrni krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

baddeleyít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bagéta -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

báhijski topáz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bajkalít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

báker -kra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bakréni smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bákrov lápis -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bákrov lazúr -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bákrovo módra -- -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bákrovo zelêna  -- -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

baláški rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

báltski jántar -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bálzam -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

banalsít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Bannístrov diagrám -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárijev flogopít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárijev titanát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

barít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

barkevikít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

baróčni bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárva čŕte -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárva diamánta -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárva kámna -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárva minerála -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvanje -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvna impregnácija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvna léstvica brezbárvnih diamántov -e -e -- -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvna obdeláva -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvni cénter -ega -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvni diamánti -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvni fílter Chélsea -ega -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvni fíltri -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvni kámni -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvni opáli -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bárvno obdélani čŕni opál -- -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bastárd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bastárdni smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bastít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bavársko máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bavénski dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bayerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bayldonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bazáltna rogováča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bazanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bázični plagiokláz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

BC-žád -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Béckejeva čŕta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Béckejeva metóda -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béla korála -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béla svetlôba -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béli opál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béli žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béljenje -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

belomorít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bengálski ametíst -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

benitoít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

berigém -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

beríl -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

berílijevo stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

berilít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

berilonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

berílovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

berílovo stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bernát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bernít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béta -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béta cirkón -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

béta diamánt -- -a ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bezoár -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

BGÓ BGÓ-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Bíg Hóle -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

binokulárna lúpa -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

binokulárni óptični mikroskóp -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

biogéni minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

biotít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

biotitizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bípiramída -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bírefleksíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

birgerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser akója -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser ángelo -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser anodónta -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser avábi -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Bíva -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser blíster -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser bourgignón -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser burginjón -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser celít -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser císt -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser de la már -a -- -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser délta -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Dóbo -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser dugóng -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser elándra -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser élko -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser fénsi -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser girasól -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser haliótis -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser hánkei -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíseri I -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíseri iz korál -ov -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíseri mikími -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíseri osménda -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíseri róyal gém -ov -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíseri slug -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Kasumíga -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser kéši -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser kíro -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser kónč -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser kóro -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser mábe -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Majórka -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Mikimóto -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser mikómo -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserna esénca -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserna imitácija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserna mática -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Nássau -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserni níz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserni níz na iztèk -ega -a -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserni práh -ega prahú m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíserni sijáj -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

biserovína -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser paragón -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser pína -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser pípi -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser pompadour -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser šéba -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser šikót -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser Táj -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser takára -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bíser tékla -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bistrênje -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bístveni minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bixbít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bixbyít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

blazínasta oblíka brúsa -e -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

blazínasti brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

boárt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

boehmít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

boksít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

boracít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

borát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bornít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bórt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bórza za diamánte -e -- -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

boulangerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

boulder opál -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bowenít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brabánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bráda -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bradavíčasti bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Braggova enáčba -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Braggov zákon -ega zakóna m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Bravaisova mréža -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bravoít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazilianít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski akvamarín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski óniks -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski peridót -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski safír -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brazílski smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brezbárvna impregnácija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brezbárvna zapolnítev razpók in votlín -e -tve -- -- -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brezbárvni diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

briançónski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brightonski smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

briljánca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

briljánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

briljánt kolíbri -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

briljántni brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

briolétni brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bromlít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bromofórm -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

broncít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bronzít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brookít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

browns -- m neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brucít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús cínija -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús dálija -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brusílec diamántov -lca -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brusílna napráva -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brusílni materiál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brusílni stròj -ega strôja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brusílo -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brúsna gravírna napráva -e -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brúsna plôšča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brúsna trdôta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brúsni propórc briljánta -ega -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brúsno razmérje briljánta -ega -a -- s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús ognjéna vŕtnica -a -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús ognjíč -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús prákse -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús sónčnica -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brús Tolkôwskega -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

brúšenje kámna -a -- s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

buddingtonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Bultfontein -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bürgerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

búrmanska škóljka -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

búrmanski jántar -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

búrmanski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

búrmanski safír -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

burmít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bustamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

bytownít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

calderít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cancrinít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cape -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cejlonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski hrizolít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski krizolít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski opál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski safír -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêjlonski žargón -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

celadonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

celestín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

celestít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

célsian -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cenítveno izvédensko mnênje za diamánte -ega -ega -a -- -- s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cénter invêrzije -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cénter rastí -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cénter simetríje -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

centrálna projékcija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Céntral Sélling Organisation -- -- -- ž neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêrijev allanít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêrijev fergusonít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêrijev gadolinít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêrijev monacít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cêrijev parisít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ceruleít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cerulén -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cerusít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ceylanit -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ceylonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cézijev ahát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

chíps -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cianít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

CÍBJO -A m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cíklični dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ciklográfska projékcija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cíklosilikát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ciklotrón -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

címetov kámen -ega -mna m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cimofán -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cinabarít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cinabarítni mátriks -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cinkít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cínkov spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cínkov špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cinóber -bra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cirkolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cirkón -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cirkónija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cirkónov spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cirkónov špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cirolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

citrín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cleavage -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Clerícijeva raztopína -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

close goods  -- -- m neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

coesít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

colemanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

conárna obárvanost -e -i ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

conárna rást -e rastí ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

conárna zgrádba -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

conárni postópek -ega -pka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

conárnost -i ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cóque de pêrle -- -- -- m neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cordierít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cordierítovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cornwallít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

covellín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

covellít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

creedít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cristobalít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

crystál -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

CSO CSO-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

ct ct-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Cullinan -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Cullinan I -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

cvétni ahát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

CZ CZ-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Czochrálskijev postópek -ega -pka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

čádavec -vca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

čádavi diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

čarôbni mávrični diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

čaroít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

čéški diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

čéški granát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3025 zadetkov.