absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 16. 7. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.