absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.