absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ambientálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

androíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

asimptótični Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtonómni mobílni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtonómni mobílni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

avtonómno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bóbnasti merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bogáto vzbújanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezpilótni letálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

centrifugálni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cíljna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs rastí

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

délta robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

DFT

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferenciálni pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferenciálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálna izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni dvójček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétna Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétnodogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dodájanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dodeljevánje ojáčenj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

določljívostni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

D-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

drón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dušêno níhanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvokolésni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvósmérno dolóčanje spremenljívk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eksperimentálni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktrični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ênosmérno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtina stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtin pravokótni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska stopníčasta fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

estimátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Eulerjeva metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni potèk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fizikálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija izgúbe

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija kvalitéte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija napáke

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija uspéšnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fúnkcija ustréznosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

funkcíjski načŕt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

globálni máksimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gosénični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Hallova sónda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Hallov merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Hallov sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

heksapód

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

híperparámeter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hítra Fourierova transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hítra izdeláva prototípa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

implantabílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

implantibílni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 2. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.