á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 10. 4. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.