á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 3. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.