*morati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

à

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a, b, c

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aamoriterski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aaronski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ab

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ab.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abačica

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abager

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abakuk

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abarat

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abat

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abat

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abb.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abba

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abdenago

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abdija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abece

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedar

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedaria

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecedarium

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abel

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abelnov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abelski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abib

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abiezer

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abigajil

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abimelek

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abiron

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abisaj

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abjater

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abner

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abominatio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abominatio desolationis

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abortus

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ábraham

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abra(h)am

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ábrahamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abrahamov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abram

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abramov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃbranək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abranek

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábranka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abromek

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abronek

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ábrotica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolacija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolacja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Absolon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Absolonov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolucia

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolucija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolucijon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolucijona

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolūtən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutia

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutioni

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolutīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolviran

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolvirati

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

absolvirati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrākcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abstrāktən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbšalom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Àbšolonov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abtašica

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abtoh

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abulanari(us)

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abulensis

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Abundij

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abuon

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abuuku

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abuvko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abuvski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abvon

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

abvonov

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

accidenciae

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

accidens

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

acervus

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃčəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ad

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adalbert

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ádam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adam

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adamant

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adamaski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ádamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adamov

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aden

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adēnd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adiaforijski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adiaforist

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adini

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádjektivum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjūnkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjutānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adjutórium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adler

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administrācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

administratīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admirāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admirālski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

admirālstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adolfus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adomáš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adonid

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adonija(s)

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adplicatio

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adplicirati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adpuščen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adramitiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adramittiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adráš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrēsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adriánci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrianitiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adrianopel

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adrian(us)

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adriatiski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adriatisku morje

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adrija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Adrikomus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádrọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

adȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ádvenski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advènt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advent

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advent

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advent

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advę́ntən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokátiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokȃtski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

advokatūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ae

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aegiptov

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerodināmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aerodināmika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Aétius

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afekt

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afektācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinic

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áfinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinja

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinja

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afinjec

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aforīstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aforīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Áfrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Afrika

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Afrikanar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afrikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Afrikanski

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

afriski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Afrodizija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aftelj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aga

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agab

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agag

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agamemnon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Aganipe

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agape

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agapita

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agapitus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ágar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agarenar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agata

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agāva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

1. ága

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

2. ȃga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ageas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ageda

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agéjta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agelius

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agenda

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ageslaus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ageus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agilulf

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agleas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃgnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágnec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agnec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágnecov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágnečec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agnes

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ágneš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agostinus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agoštánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ágošton

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ágres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agrigencius

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agrikolaus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agripa

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agštajn

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agštajn

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

agštanj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Águstič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Agustinus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àh

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ah

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ah

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ah

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahà

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aha

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahačȗra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àhah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahaínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahája

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahaja

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahajoski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahajski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahan

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áhanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahat

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áhati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Aház

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahaz

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahed

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahet

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahias

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahiles

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahím

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahimaas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahimeleh

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahin

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahior

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃhker

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahker

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahker

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

áhkerəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahkerec

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahkerec

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃhla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahla

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahlȃnčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahlȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahláti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ahor

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahtanje

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahtati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahtati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahtati se

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ahtenga

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ai

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ain

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ainemmer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aj

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aj

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aj

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ajaks

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajbež

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajca

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajce

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjčkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àjd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajd

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajd

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajd

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajd

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajd

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajda

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajda

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdena

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdenja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àjdi

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjdica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjdina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdina

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdȋnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdinja

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdinja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdjoski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdjovski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdoski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdosko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovnik

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovski

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovsko

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovsko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovščina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovščina

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajdovščina

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ájdovščnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjdstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjer

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfer

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfer

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfranje

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfranje

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrar

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrarski

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrarski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrati

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajfrer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajgenšaft

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajhler

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajnajst

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajnemer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajnnemer

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajnžidelski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajratblago

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjsati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjsən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjskavəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃjsnati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ajsverus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajžel

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ajželjc

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ȃk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ak

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akab

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akadēmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akademȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akademȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akadēmik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akadēmiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akcidēncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akcidencija

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ákcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akcijonár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akcius

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akel

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akelc

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akèldama

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aklen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aklọ̀

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aklo

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àkọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àko

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akolih

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akolih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako ... lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akoprȃm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akoprẹ̑m

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akor

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akorávnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akōrd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akosta

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ako ... tako

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akóuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akȏv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akštajn

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ākt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akteon

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aktīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aktuālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aktuár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aku glih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aku ... glih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aku lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aku ... lih

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akunikar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aku nikar

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akunikar samuč

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akūstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akūstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

aku ... taku

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvapendens

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akvarēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Ákvila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvila.

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvilanus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akviléja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvilinus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvinas

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvinates

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvino

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvisgrana

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akvisgranensis

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Akvitanija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

akvitanski

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

al

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

al

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

àla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ala

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

ala

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

alabȃrda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

alabāstər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

alabaster

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

alabāstrov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

alabàštrom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Alanus

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

a latere

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Albanar

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Albánija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Albanija

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Alba Reale

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Alberik

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 4. 6. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 171920 zadetkov.