Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
up to date -- -- -- cit. [áp tu dêjt] v prid. rabi (ȃ, ȇ)
ki je seznanjen z najnovejšimi dogajanji in smernicami na določenem področju: Zanj je značilno, da je zelo up to date s tehnologijo E agl. up to date 'najnovejši, nedaven' iz up 'navzgor, bliže', to 'k' in date 'datum, rok'
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
nasodobljen 2 1 Mejdun 13.11.2014 Prenesi v:
natekočen 2 2 Stjepan Jurčić 23.10.2015 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!