Zadetki iskanja

Celotno geslo Sprotni
áfnast 
  1. ekspresivno ki vzbuja pozornost z nenaravnim, izumetničenim, neresnim videzom, vedenjem 
   1.1 ekspresivno ki kaže, izraža tako nenaravnost, izumetničenost, neresnost videza, vedenja  
  2. pogovorno ki je v zvezi z opicami 
Celotno geslo Sprotni
agregátSSKJ2 
  1. iz avtomobilizma motor, zlasti avtomobilski, glede na svojo sestavo, zahteve po gorivu, zmogljivost 
  2. iz ekonomije količina, ki izraža stanje določenih sredstev, vrednosti, virov 
Celotno geslo Sprotni
agúti 
  iz zoologije morskemu prašičku z dolgimi nogami podoben brezrepi južno- in srednjeameriški glodalec; Dasyprocta 
Celotno geslo Sprotni
ambasádorSSKJ2 
  kdor s svojim ugledom, položajem v družbi skrbi, da se kaj uveljavlja, razvija 
Celotno geslo Sprotni
androíd 
  1. človeku podoben robot 
  2. slabšalno kdor ravna, dela po navodilih drugega brez sodelovanja volje, zavesti 
Celotno geslo Sprotni
androíden 
  1. ki je tak kot pri androidu, človeku podobnem robotu 
   1.1 v obliki za vrstni pridevnik androidni ki ima značilnosti takega robota  
Celotno geslo Sprotni
ankilozáver 
  iz paleontologije rastlinojedi dinozaver z oklepom iz koščenih plošč na hrbtu, navadno s kiju podobnim koncem repa za obrambo in štirinožno hojo, Ankylosaurus 
Celotno geslo Sprotni
anonimizíran 
  iz katerega zaradi zabrisa osebnih podatkov identitete posameznika ni (več) mogoče razbrati 
Celotno geslo Sprotni
anonimizírati 
  z zabrisom osebnih podatkov v kakem zapisu, dokumentu narediti, da identitete posameznika iz njega ni (več) mogoče razbrati 
Celotno geslo Sprotni
ántifeminístka 
  navadno ekspresivno ženska, ki se ne strinja z nazori feminizma, se bori proti njim 
Celotno geslo Sprotni
antropocén 
  iz geologije obdobje v zemeljski zgodovini, ko na okolje, podnebje, življenje bistveno vpliva človek s svojo dejavnostjo 
Celotno geslo Sprotni
antropogéni 
  ki je posledica človeške dejavnosti 
Celotno geslo Sprotni
apneíst 
  iz športa kdor se ukvarja s potapljanjem z zadrževanjem diha, brez dihalnega aparata 
Celotno geslo Sprotni
apnêjaSSKJ2 
  iz športa potapljanje, pri katerem se potapljač potaplja z zadrževanjem diha, brez dihalnega aparata SINONIMI: potapljanje na dahpotapljanje na vdihprosto potapljanje

STALNE ZVEZE: dinamična apnejadolžinska apneja statična apnejaapneja v mirovanju 
Celotno geslo Sprotni
arkádenSSKJ2 
  1. zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva v katerem prevladuje (preprosta) akcija, dinamično, vznemirljivo izogibanje oviram ali njihovo uničevanje 
   1.1 v obliki za vrstni pridevnik arkadnizlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva za katerega je značilna (preprosta) akcija, dinamično, vznemirljivo izogibanje oviram ali njihovo uničevanje  
Celotno geslo Sprotni
artičókin 
  1. ki je del artičoke 
   1.1 ki je iz artičoke ali vsebuje artičoko  
Celotno geslo Sprotni
artroskóp 
  iz medicine optična priprava za pregledovanje in operiranje notranjosti sklepa, zlasti kolena 
Celotno geslo Sprotni
artroskopíja 
  1. iz medicine pregled notranjosti sklepa, zlasti kolena, navadno z operacijo 
   1.1 iz medicine pregledovanje notranjosti sklepa, zlasti kolena, navadno z operacijo  
Celotno geslo Sprotni
aspartám 
  zelo sladko umetno sladilo, ki na toploti hitro razpade 
Celotno geslo Sprotni
asteroídni 
  1. ki je v zvezi z asteroidi 
   1.1 ki je sestavljen iz asteroidov ali njihovih delov  
Število zadetkov: 551