Zadetki iskanja

Planinstvo
žíčnica -e ž
Planinstvo
žimár -ja m
Planinstvo
žimáriti -im nedov.
Planinstvo
žimárjenje -a s
Planinstvo
žíva skála -e -e ž
Planinstvo
žívi léd -ega ledú m
Planinstvo
žívi snég -ega snegá m
Planinstvo
življênjska zdrúžba -e -e ž
Planinstvo
žlámbor -a m
Planinstvo
žléb -a m
Planinstvo
žlébasti klín -ega -a m
Planinstvo
žlébasti pláz -ega plazú m
Planinstvo
žlebíč -a m
Planinstvo
žléd -a m
Planinstvo
žmúla -e ž
Planinstvo
žôlna -e ž
Planinstvo
žôlnica -e ž
Planinstvo
žrêlo -a s
Planinstvo
žúlj -a m
Število zadetkov: 3599