Zadetki iskanja

Botanika
adúltni stádij -ega -a m
Botanika
adventívna embrioníja -e -e ž
Botanika
adventívna korenína -e -e ž
Botanika
adventívna kŕpica -e -e ž
Botanika
adventívna organogenéza -e -e ž
Botanika
adventívna vŕsta -e -e ž
Botanika
adventívni bŕst -ega -a m
Botanika
aerenhím -a m
Botanika
aêrobiologíja -e ž
Botanika
aeróbne glíve -ih -ív ž
Botanika
aêrodinámična upórnost -e -i ž
Botanika
aerofítske álge -ih álg ž
Botanika
aêropalinologíja -e ž
Botanika
aêroplánkton -a m
Botanika
aêrotaksíja -e ž
Botanika
aerotóp -a m
Botanika
aêrotropízem -zma m
Botanika
afánoplazmódij -a m
Botanika
afílni kserofít -ega -a m
Botanika
aflatoksín -a m
Število zadetkov: 6728