Zadetki iskanja

Gledališče
akústične gôvorne prvíne -ih -ih prvín ž
Gledališče
akústični efékt -ega -a m
Gledališče
akústični refléktor -ega -ja m
Gledališče
alegórična ígra -e -e ž
Gledališče
alegórična oséba -e -e ž
Gledališče
alegórični prizòr -ega -ôra m
Gledališče
alegoríja -e ž
Gledališče
aleksandrínec -nca m
Gledališče
àlógični akcènt -ega -ênta m
Gledališče
àlógični poudárek -ega -rka m
Gledališče
àlógični premík -ega -a m
Gledališče
alónža -e ž
Gledališče
álpska ganljívka -e -e ž
Gledališče
alternácija -e ž
Gledališče
alternacíjska zasédba -e -e ž
Gledališče
alternatívno gledalíšče -ega -a s
Gledališče
alternírati -am nedov.
Gledališče
amatêr -ja m
Gledališče
amatêrka -e ž
Gledališče
amatêrska gledalíška skupína -e -e -e ž
Število zadetkov: 2967