Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
offshore -- in off-shore -- cit. [ôfšór] v prid. rabi (ȏ-ọ̑)
1. ki se nanaša na državo ali del države, kjer pravni red predpisuje nizke ali ničelne davke za dejavnosti: offshore območje in območje offshore; Mednarodni denarni sklad Kajmanske otoke uvršča med offshore države
2. ki se nahaja ali poteka v tuji državi, kjer pravni red predpisuje nizke ali ničelne davke za dejavnosti: offshore podjetje in podjetje offshore; Offshore družbe so trgovinske ali storitvene družbe, ki izkoriščajo posebne davčne in carinske olajšave, olajšave trgovinskega in deviznega nadzora ter druge olajšave E agl. offshore 'inozemski', prvotno 'oddaljen od obale', iz off 'stran, proč' + shore 'obala'
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
brezdavčno 0 1 ladicek 3.11.2016 Prenesi v:
odzemski 1 0 okram 24.3.2017 Prenesi v:
brezdavčen 0 0 Zvezdoslovec 21.8.2017 Prenesi v:
davčnoizogibalni 0 0 Mejdun 14.11.2017 Prenesi v:
davčnozmuzni 0 0 Mejdun 14.11.2017 Prenesi v:
ničelnodavčen 0 0 Zvezdoslovec 23.1.2018 Prenesi v:
izvenobalen 0 0 Zvezdoslovec 23.1.2018 Prenesi v:
oddavčno 0 0 jože 1.2.2018 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!