Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
a1 vez. ‛vendar, pa’ = lat.‛sed, verum’ (10. stol.).
 
Razlaga
 
Enako je stcslovan. a ‛vendar, in’, hrv., srb. a, rus. a ‛a, pa, vendar’, češ. a ‛in’. Pslovan. *a ‛in, ali’ se je razvilo iz ide. *ō̃t, kar je otrdeli ablativ kazalnega zaimka *e- ‛ta’, iz katerega se je razvilo še npr. lit. õ ‛in, toda, a’ (Be I, 1, Po, 284). Prvotni pomen je torej ‛od tega (dalje)’.
 
Povezane iztočnice
 
Glej tudi ȁmpak, ȁli, ȁko, če, in.
Slovenski etimološki slovar³