Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
abọ̑rtus -a m ‛splav’ (20. stol.), abortȋrati.
 
Razlaga
 
Tujka, prevzeta iz lat. abortus ‛splav’, kar je izpeljanka iz glagola aborīrī ‛miniti, neugodno se roditi’, sestavljenega iz ab ‛od, stran’ in orīrī ‛nastati, izvirati, roditi se’ (He, 18). Iz istega lat. vira je še npr. nem. Abort, frc. avortement ‛splav, abortus’.
 
Slovenski etimološki slovar³