Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Tiskanje
 
Slovensko gradivo
 
gȍzd gózda m, tudi gọ̑zd, lat.‛silva’ (16. stol.), gozdȉč, gozdȋček, gozdár, pogozdīti, prȃgȍzd.
 
Razlaga
 
Enako ali sorodno je stcslovan. gvozdь ‛žebelj, zatič’, star. in nar. hrv., srb. gvȍzd, gvȏzd ‛železo’ (danes gvȏžđe), rus. gvózdь ‛žebelj’, češ. hvozd ‛gozd, hosta’. Pslovan. *gvȍzdь, *gvozdъ̏ je verjetno pomenilo *‛vejica, zatič, klin’, iz česar se je na eni strani razvil pomen ‛žebelj’ (in dalje ‛železo’), na drugi pa (prek *‛mnogo vejic’) ‛gozd, hosta’. Beseda se je razvila iz ide. *gu̯os-d-o- (kolektiv *gu̯os-d-i-), od koder je še alb. gjeth ‛list’, stvnem. questa ‛metla’, nem. Quaste ‛čop’, z drugimi priponami ali determinativi še gr. bóstrykhos ‛koder’, lat. vespicēs ‛gosto grmičevje’ (Be I, 166, ES VII, 185 s., Po, 480).
 
Povezana iztočnica
 
Pomen ‛zatič, klin’ se v sloven. odraža v zagozdīti.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 23. 5. 2019.