Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

ajer
ESSJ s.v. zrȃk
Gradivo
ȃjer m, g -ja ‘zrak’ (dial.SSKJ), ȃjer ‘soparno ozračje, megla’, npr. od ajerja ne vidim morja (notr.Pleteršnik); primor. kraš. ájɛr m, g -ja ‘zrak’ (Štrekelj 1887: 406), ter. tu wäjerjь Lsg ‘v zraku’, tá po γájerjь Lsg ‘po zraku’, tié miz ā́jœ̆r Asg ‘tja v zrak’ (Spinozzi Monai 2009: 124, 182, 211), rez. áje̤r/jáje̤r, g jájarja ‘nebo’ (Steenwijk 1992), rovt. tolm. ájer ‘zrak, prepih’ (Tolminske Ravne – DTZ 1993: 187), ˈa:jǝr, g -jǝ ‘zrak’ (Čujec Stres 2010–2014), cerklj. ˈa:jer, g -je ‘veter’ (Kenda-Jež Diss. 2002: 2), ájer ‘isto’ (Razpet 2006), črnovr. ȃje̦r ‘zrak’ (Tominec 1964).
16. st.: ajer ‘Luft’ (Megiser 1592); 17. st.: aier ‘aere’ (Alasia 1607).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. *ˈa:i̯er m ‘zrak, veter’;
s kasnejšo uvrstitvijo v deklinativni tip kuhar m, g -ja.
furl. àer/àjar ‘zrak, veter’ (Skubic 1997: 178; Furlan, Annales 15/2, 2005, 408; Snoj v Bezlaj ESSJ: IV:425), npr. butâ par ajar ‘v zrak metati’, ajar di tramontane ‘tramontana’ (NP), kar je fonetično razvito iz lat. aer m, g aeris ‘zrak, veter, sapa’ in tako kot stcsl. aerъ ‘zrak’ izposojeno iz gr. ἀήρ f ‘zrak, megla’ (ESJS: 1:46) oz. bolje iz stranskosklonske osnove ἀέρ-, prim. Asg ἀέρα.
Etimološka razlaga
Gr. ἀήρ f je brez znane etimologije (Frisk 1973: I:27; Beekes 2010: 27).
Hrv. dial. ȁjer m ‘zrak’ se kot dalm. rom. prežitek iz lat. aer ohranja na hrv. obmorskem območju (Skok 1971–1974: I:17; Vinja 1998–2004: I:15; ERSJ: 1:80). O lat. aer v jslov. jezikih tudi Šega Diss. 2006: 26s.
Na sln. zahodnem območju je ta romanizem popolnoma izpodrinil domači leksem zrȃk in konkurira z n. izposojenko lȕft.
Diahrona besedna družina
Povezave
[Metka Furlan]
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika