Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

blagovnica
ESSJ: s.v. blȃg
Gradivo
blagovníca f ‘dedinja premoženja’ (Pleteršnik po Cafu), ‘edina hči v hiši, ki ji pripada vse imetje’, npr. blagovníce imajo največ snubókov ‘b. imajo največ snubcev’ (Erjavec, LMS 1879, 134; po njem Pleteršnik, ki navaja, da je leksem znan tudi v Litiji), goriš. blaγońíca ‘hči edinka’ (Štrekelj 1887: 434), črnovr. błḁγunȋcḁ ‘hči, ki bo dobila grunt, ker nima bratov’ (Tominec 1964) < *blagovnica; tudi blágovica f ‘edina hči v hiši, ki bo po starših podedovala vso imovino’ (okolica Gorice – Štrekelj, LMS 1892, 5; po njem Pleteršnik).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. *blagou̯n-ȉca/blagou̯-ȉca f ‘tista, ki upravlja z imetjem/posestvom’.
Etimološka razlaga
Sinonimno s sln. dial. blagaríca (Istra), a zaradi zaporedja -ov- ni bilo izpeljano iz subst blagọ̑ n ‘stvar, dobrina, imetje (tj. posest)’ (tako Bezlaj ESSJ: I, 23), ampak iz drugače substantiviziranega adj blȃg < psl. *bȏlgъ, najbolj verjetno iz psl. *bolg-y f, g bolg-ъu̯e ‘bona’, ki se lahko ohranja v psl. abstr *bolgy-n’i f ‘blaginja’ in poimenovanjih za užitno, tj. dobro gobo tipa sln. pkm. blágev f, g -gvi ‘blagva (užitna goba)’ (Beltinci – Novak 1996), knjiž. blȃgva f ‘užitna goba z oranžnim klobukom in rumenkastim betom’ (SSKJ).
Sln. osnova *blagov- je ob izhodnem psl. *bolgy f sekundarna, analoška podobno kot npr. v adj *cьrkou̯-ьnъ > sln. cerkọ́ven, f -vna ‘cerkven’, hrv. cr̀kōvnī *cьrky f, g cьrkъu̯e (o analogiji Furlan, SC 3/1, 2010, 208s.).
Sln. blagovníca je torej s sufiksom -ica substantivizirano iz adj *blagoven (tip cerkọ́ven), v okolici Gorice izpričano blágovica (glej zgoraj) pa iz adj *blagov (tip hrv. čak. smȍkov ‘smokvin’). Prvotno torej *‘tista, ki upravlja z imetjem/posestvom’.
Povezave
blago
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika