Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Tiskanje
prmejduš
ESSJ: Ø
Gradivo
prmȅjdūš interj za izražanje močne podkrepitve trditve, tudi prmejdūš, npr. ne boš šel z nami, prmejduš; obljubil je za prmejduš, da pride ‘obljubil je, da zagotovo pride’, v enaki funkciji tudi primȍjdūš ob primojdūš in primȍjdúši ob primojdúši (vse SSKJ); v narečjih: kor. obir. pǝr mé:jdù:š in pǝrmò:jduš, pǝrmojdù:š, pǝr mó:j dù:š (Karničar 1990: 287, 291, 311, 315, 333), primor. briš. parmiduš ‘zagotovo’ /pǝrmiˈduš/ ob parmiviar ‘isto’ (Korenjak 2012) /pǝrmiviˈǝr/, dobesedno ‘pri moji veri’, rovt. tolm. pǝr ˈmej ˈđuš (Čujec Stres 2014 s.v. pridušati se), črnovr. pḁr mȅ̹i̯ dȗš (Tominec 1964 s.v. duša), dol. pǝrmèj dù:š (Smole Diss. 1994: 164, 244), v Čabru prmˈojduš (Malnar 2008).
V kor. obir. besedni zvezi pǝrmó:jdù:šu wtrɔ̀q v O:, pǝrmó:jdù:šu wtrɔ̀q, a tε naj wstrεlí:m (Karničar 1990: 291) ‘O, prekleti otrok, ali naj te ustrelim’ je adj pǝrmó:jdù:šu izvorno ptc na -al delokutiva *prmojdušati ‘kleti’ *‘prmojduš izgovarjati’, prim. enako iz interj prmejduš je prmejdušati v Z Lahoni smo se začeli po gostilnah na Vrhniki, prmejdušali smo, oni pa porkamadonali (Miško KranjecKartoteka SSKJ).
18. st.: per mojei duſhi ‘Bey meiner Seele oder Treue’ (Gutsman) z izglasjem -ei po adjektivni deklinaciji, prim. DLsg f (per) ſvetei ‘(pri) sveti’ (Gutsman 1777: 21).
Iz prmojduš v Ravni Gori onimizirano Prmajduš ‘vzdevek za Kranjca (in Slovenca) v smislu trdosrčnega, trmastega človeka’ (Erjavec 2014).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. *pri měji (< *moi̯ei̯i) duši *‘pri moji duši’ (Ramovš 1952: 93; Furlan, ŠM II: 171 op. 6), po redukciji sklopljeno prmejduš; posodobljeno s pos pron moj v *pri moji duši, po redukciji sklopljeno prmojduš (Furlan, JZ 24/1, 2018, 133 op. 6).
srvn. prisežni formuli krščanske terminologije bî der sêle mîn ‘bei meiner Seele = pri moji duši’, npr. ich wil dir râten bî der sêle mîn ‘želim ti svetovati pri moji duši’ (Lexer: II, 864), npr. srvn. bî sêl und triuwe swern ‘pri duši in veri priseči’ (Pfeifer5: 1268).
Ni verjetno, da bi bila interj domačega izvora in z edinim sln. izhodiščem pri moji (krščeni) duši, kot sklepa Snoj 2016: 604.
Kalki z drugačno rekcijo *na moi̯ǫ dušǫ se odražajo v hrv. čak. nã dušu mojȕ ‘bei meiner Seele’, npr. Nã dušu mojȕ, vȉdi san ga kal je pasȏ (Dračevica na BračuČDL) ob srb. Dȍboga i do moje dȗšē ‘resnično’ (Elezović: I, 162 s.v. dȗša), ukr. karp. na mọ́ju dúšu ‘resnično, zares’ (Nikolaev – Tolstaja 2001: 80), p. na mą duszę ‘isto’, dial. Na moj dusiu! ‘zares, pri moji veri’ (Karłowicz SGP: I, 396), stč. bráti čso na svú dušu ‘prisegati pri svoji duši’, nč. na mou duši ‘resnično’, kot vzklik tudi ‘prisegati, obljubljati’ (Machek 1968: 135), slš. gemer. Na moj dušu, že som to nepódal (Orlovský 1982: 74).
Etimološka razlaga
Sln. sklop prmejduš kot kalk po srvn. predlogi bî der sêle mîn se je po izstopu iz nevtralne krščanske terminologije skupaj s posodobljeno varianto prmojduš začel uporabljati kot močnejša kletvica in bil prav zato evfemiziran ali z zamenjavo subst dúša kot enega temeljnih sestavin krščanske terminologije z nevtralnim, nebogokletnim Dúnaj ( prmejdun) ali kokọ̑š ( prmejkokoš) ali z izločitvijo zadnje sestavine dúša ( prmej), prve ( mejduš) ali pa prvih dveh ( duš). Po križanju s kletvico ȁrdigȃta ( ardigata) je nastala ȁrdūš ( arduš), iz evfemizirane variante prmejdun pa ȁrdȗn ( ardun).
Diahrona besedna družina
Povezave
duša
moj
prmejš

FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017, www.fran.si, dostop 7. 2. 2023.