Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

rajnki
ESSJ: s.v. rȃjni
Gradivo
rȃjnki adj, f -a ‘ki je umrl, pokojen’: dokler je živel rajnki oče, jim je bilo dobro; v zvezi rajnka Avstrija ‘bivša, nekdanja Avstrija’ (vse SSKJ z oznako, da raba peša), rajnki adj, f -a ‘verstorben’ (Pleteršnik s.v. rȃjnik), Erjavec, LMS 1882–1883, 233 (povzema Pleteršnik) navaja ljudsko, po njegovem mnenju "neokretno" sklanjanje rájnicega brata, rájnicemu bratu; rajnki ‘der Verstorbene’ (Cigale 1860 s.v. versterben).
16. st.: od raniciga Ceſſarie Carola (Trubar 1562) ‘od rajnkega cesarja Karla’, D. Martina Luthra raniciga (Znojilšek 1595) še z nereduciranim -i-, toda rainciga (Dalmatin 1576) ‘rajnkega’, rajnki adj (BSKJ); 18. st.: ranke, -a, -u ‘Weiland, ſelig; defunctus’, ranze, -a, -u ‘isto’ (Pohlin); 19. st.: ra̍jnki, rájnza, rájnko ‘selig, verstorben (defunctus)’, mój rájnki òzha, mòja rájnza máti, mòje rájnko deklè ‘mein seliger Vater, meine selige Mutter u. s. w.’ (Murko 18331: 465).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. rȃjnki adj, f -a ‘pokojni, umrli’;
pred redukcijo adj *rȃjnik-i subst rȃjnik m ‘pokojnik’;
tudi rȃjnca adj f ‘pokojna, umrla’ < pred redukcijo *rȃjnica subst rȃjnica f ‘pokojnica’, kasneje iz adj f rȃjnca tvorjen m *rajnci ‘pokojni, umrli’ (prim. Pohlinovo ranze z reduciranim izglasjem) in adj *rajnco n (prim. Pohlinovo ranze, -a, -u). Oba adj sta interno slovensko nastala iz subst rȃjnik ( adj v določni obliki *rȃjniki, po redukciji rȃjnki) in njegovega feminativa rȃjnica ( adj f *rȃjnica, po tvorbi ustreznih parov moškega in srednjega spola v določni obliki *rȃjnici m in *rȃjnico n, po redukciji *rȃjnci, f -a, n -o); nastanek homonimnih adj iz substantivov, ki v ESSJ: III, 146 še ni bil pojasnjen, je verjetno posledica predikativne rabe tipa on je rajnik (Furlan, MiklBicent 2013: 252) ali skladenjskih zvez z levim samostalniškim prilastkom rajnik oče. Čeprav so starejši avtorji ta sln. adjektiva ocenjevali kot jezikovno iztirjena (prim. zgoraj Erjavčevo oznako) in ju je Koštiál SEB, rkp. označil za pokvarjena iz rajnik (in rajnica), je nastajanje homonimnih adj iz substantivov znano tudi iz starejših razvojnih stopenj slovenščine, npr. brẹ̑za ‘ime beloprogaste krave ali koze’ (Pleteršnik) < psln. *brě̑zā < adj *brě̏zai̯a brẹ́za ‘Betula’, in širše (Furlan o.c.: 247ss.).
Povezave
rajnik
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika