Zadetki iskanja

Vaše iskanje ni bilo uspešno. Pri iskanju po vseh slovarjih na Franu pa lahko najdete iskani slovarski sestavek v naslednjih slovarjih:

 • Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar (103185)
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika² (97669)
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika (93154)
 • Slovenski pravopis (92617)
 • Slovenski etimološki slovar³ (29405)
 • Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (27759)
 • Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar (17666)
 • Kostelski slovar (16791)
 • Slovar stare knjižne prekmurščine (14849)
 • Geološki terminološki slovar (10805)
 • Črnovrški dialekt (10183)
 • Geografski terminološki slovar (8922)
 • Slovar jezika Janeza Svetokriškega (8461)
 • Botanični terminološki slovar (6728)
 • Farmacevtski terminološki slovar (5679)
 • Slovar novejšega besedja (5382)
 • Slovenski lingvistični atlas (4087)
 • Slovar bovškega govora (4065)
 • Slovenski smučarski slovar (4052)
 • Slovar govorov Zadrečke doline (3966)
 • Planinski terminološki slovar (3599)
 • ePravopis – Slovenski pravopis (3277)
 • Čebelarski terminološki slovar (3073)
 • Gemološki terminološki slovar (3025)
 • Slovar slovenskih frazemov (3002)
 • Gledališki terminološki slovar (2967)
 • Urbanistični terminološki slovar (2173)
 • Jezikovna svetovalnica (2091)
 • Terminološki slovar avtomatike (1753)
 • Terminološki slovar uporabne umetnosti (1200)
 • Tolkalni terminološki slovar (635)
 • eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika (611)
 • Sprotni slovar slovenskega jezika (551)
 • Terminološka svetovalnica (245)
 • NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika (147)
Išči po vseh slovarjih