Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
knjíga -e ž (í)
1. večje število trdno sešitih tiskanih listov: knjiga ima tristo strani; odpreti, zapreti knjigo; listati po knjigi; debela, drobna, tanka knjiga; velik format knjige; hrbet, platnice knjige; obsežna zbirka knjig / broširana, kartonirana, v usnje vezana knjiga; žepna knjiga manjša, cenena broširana knjiga / omara za knjige
// delo, stvaritev v taki obliki: brati, napisati zanimivo knjigo; dobra knjiga; leposlovna, strokovna, znanstvena knjiga; poučna, zabavna knjiga; knjiga nabožne vsebine; knjiga o umetnosti / knjiga obravnava aktualne politične dogodke / podaril mu je knjigo pravljic / kuharska knjiga z navodili za kuhanje, serviranje jedi; šolske knjige učbeniki; pren., knjiž. učiti se iz knjige narave, življenja
2. navadno s prilastkom kot knjiga trdno sešiti listi za uradne zapise: ta knjiga je že popisana / voditi knjige / bela knjiga dogovorno oblikovana zbirka načel, zahtev za urejanje in upravljanje določenega področja; blagajniška knjiga knjiga ali kartoteka, v katero se vpisujejo vplačila in izplačila; blagovna knjiga v katero se vpisuje sprejemanje in izdajanje blaga; dolgovna knjiga dolžnikov; dopisna knjiga zvezek, knjiga za interna obvestila, sporočila; inventarna knjiga s seznamom inventariziranih predmetov; matična knjiga
// tako sešiti listi za zapisovanje, vpisovanje: vpisati se v knjigo / pritožna knjiga; spominska knjiga; žalna knjiga v kateri se s podpisom izrazi sožalje ob smrti znane osebnosti
3. večja enota obsežnejšega literarnega besedila: tretje poglavje druge knjige / roman v treh knjigah
● 
ekspr. te knjige so vogelni kamen v naši kulturi so zelo pomembne; pog. knjiga gre v denar proda se dosti izvodov knjige; knjiž. knjiga je zagledala beli dan je izšla; dijak sploh ni odprl knjige se ni učil, bral; ekspr. požirati knjige hitro, površno brati; veliko brati; ekspr. zmeraj bulji v knjige veliko bere, študira; pog., ekspr. kar naprej čepi pri knjigah bere, študira; on ji je neprebrana knjiga ne pozna njegovih lastnosti; knjiž. ta človek je odprta knjiga očitno kaže svoja čustva, namene; ekspr. to je knjiga vseh knjig zelo dobra
♦ 
adm. dostavna knjiga v kateri naslovnik s podpisom potrdi prejem pošiljke; film. snemalna knjiga dramsko besedilo, opremljeno z umetniškimi in tehničnimi napotki za snemanje na filmski, magnetoskopski trak; fin. glavna knjiga knjiga ali kartoteka, sestavljena iz sintetičnih kontov; temeljna poslovna knjiga za kronološko evidenco poslovnih dogodkov; navt. mednarodna signalna knjiga s šiframi za sporazumevanje z ladjami in pristanišči vseh narodov, držav; mednarodni signalni kodeks; polit. bela knjiga zbirka mednarodnih diplomatskih dokumentov, ki jih kaka država objavi o državi, s katero je v sporu; pravn. zemljiška knjiga s podatki o pravnih razmerjih zemljišča
Celotno geslo Etimološki
knjíga -e ž
Celotno geslo Sinonimni
knjíga -e ž
delo, stvaritev v obliki večjega števila trdno sešitih tiskanih listovpojmovnik
SINONIMI:
neknj. pog. bukla, star. bukve
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik blagovna knjiga  pojmovnik elektronska knjiga  pojmovnik inventarna knjiga  pojmovnik knjiga dolžnikov  pojmovnik krstna knjiga  pojmovnik matična knjiga  pojmovnik rodovniška knjiga  pojmovnik snemalna knjiga  pojmovnik spominska vpisna knjiga  pojmovnik šepetalska knjiga  pojmovnik zemljiška knjiga
Pravopis
knjíga -e ž (í) listati po ~i; pritožna, zemljiška ~; poud.: čepeti pri ~ah |brati, študirati|; učiti se iz ~e življenja |iz izkušenj|; požirati ~e |hitro brati; veliko brati|
Celotno geslo Frazeološki
knjíga Frazemi s sestavino knjíga:
béla knjíga, bíti kot odpŕta knjíga, bráti kóga/kàj kot odpŕto knjígo, knjíga knjíg, knjíga s sêdmimi pečáti, módra knjíga, požírati knjíge, rumêna knjíga, zláta knjíga
Pleteršnik
knjíga, f. 1) das Buch, Mur., Cig., Jan., nk.; zemljiška k., das Grundbuch, DZ., Levst. (Nauk); deželna k., die Landtafel, Cig., Jan., Nov., DZ.; fevdna k., das Lehenbuch, DZ.; rudarska k., das Bergbuch, DZ.; knjiga matica, die Matrik, Levst. (Nauk); glavna k., das Hauptbuch, Cig., Jan.; priročna k., das Handbuch, Cig., Jan., nk.; založna k., das Verlagsbuch, Cig.; k. dolgovnica, das Passivbuch, DZ.; k. vpisnica (zapisnica), das Vormerkbuch, DZ.; — pl. knjige, das Buch, kajk.-Mik.; — 2) die Literatur, nk. (hs.); — 3) der Blättermagen, C.
Besedje16
knjiga sam. ž ♦ P: 4 (KPo 1567, DB 1578-Reg, DB 1584, MD 1592-hrv.)
Celotno geslo Kostelski
knjiga gl. bukve
Pravo
béla knjíga -e -e ž
Pravo
délniška knjíga -e -e ž
Gledališče
dežúrna knjíga -e -e ž
Celotno geslo Sprotni
é-knjíga samostalnik ženskega spola
    knjiga v elektronski obliki, namenjena zlasti za branje na e-bralniku ali drugih elektronskih napravah SINONIMI: elektronska knjiga
Celotno geslo Sinonimni
é-knjíga -e ž
GLEJ ŠE: knjiga
Pravopis
é-knjíga -e ž (ẹ̑-ȋ) rač. elektronska knjiga
Pravo
É-knjíga -e ž
Pravo
glávna knjíga -e -e ž
Pravo
grádbena knjíga -e -e ž
Pravopis
Guinnessova knjíga -e -e [gínesova] ž, stvar. i. (í í) |knjiga rekordov|
Pravo
informatizírana glávna knjíga -e -e -e ž
Gledališče
inspiciêntska knjíga -e -e ž
Število zadetkov: 45