Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
prázen -zna -o prid. (á)
1. v katerem, na katerem ni ničesar: prazen kozarec, zaboj; prazen prostor, stol; prazna miza, posoda / prazen list nepopisan; prazen tovornjak ki ni naložen
2. nav. ekspr. v katerem določenih stvari ni ali so v majhnem številu, v majhni količini: živino so prodali, hlev je prazen; avtobus je odpeljal skoraj prazen; igrali so pred napol prazno dvorano; ta gostilna je največkrat prazna brez gostov / prazen svet neobdelan; jablana je letos prazna nima sadov; prazno klasje
// s širokim pomenskim obsegom ki je brez česa zanj značilnega: prazna blagajna, kašča; prazna struga; prazna puška ki je brez nabojev; ceste so skoraj prazne / hotel je prazen nezaseden; oddam prazno sobo neopremljeno; stene so prazne brez okrasa, slik
// ki ima določene lastnosti, značilnosti v majhni meri: prazen glas; prazen okus neizrazit / izrazno prazen jezik; vsebinsko prazni verzi
3. nav. ekspr. ki ne predstavlja prave, resnične vrednosti: bogastvo, slava, vse to je prazno / duhovno prazno življenje
// ki se mu ne pripisuje vrednost, pomen: prazen uspeh / prazna uglajenost nepristna, navidezna
// ki se mu ne pripisuje vsebinska, izrazna vrednost: prazne besede, fraze; vsebinsko prazna izjava; prazno govorjenje / prazen stil; prazna arhitektura
4. ki je brez učinka, koristi: prazen trud; prazna prizadevanja / prazna razprava / prazni tek prosti tek
5. ki ne izhaja iz objektivnih dejstev: prazni načrti; prazni pomisleki; prazne želje; prazno upanje / ekspr. prazen izgovor neprepričljiv, neutemeljen
6. nav. ekspr. ki ni sposoben (močno) čutiti, doživljati: prazen človek
// ki ničesar ne izraža: prazen obraz, pogled
7. brezokusen, neokusen: vino je trpko in prazno / sadje praznega okusa
● 
ekspr. njegove obljube so prazen dim obljub ne bo izpolnil; ekspr. vedno se prepira za prazen nič brez vzroka; pog. piti na prazen želodec ne da bi prej jedel; ekspr. imeti prazen žep biti brez denarja; ekspr. urednikovi predali so bili prazni ni imel gradiva za objavo; pog. ne morem priti prazen na obisk ne da bi prinesel kako darilo; ekspr. imeti prazno glavo zelo malo ali nič vedeti; ekspr. sedeti pri prazni mizi ki ni pripravljena za serviranje hrane; ki ni obložena s hrano; ekspr. ostal je praznih rok ni dobil pričakovanega; njegova pričakovanja se niso uresničila; prišla je praznih rok k hiši v zakon ni prinesla denarja, premoženja; ekspr. mlatiti, otepati prazno slamo vsebinsko prazno govoriti; knjiž. prazna vera praznoverje; ekspr. prazna vreča ne stoji pokonci brez zadostne hrane človek ni sposoben za delo, se ne počuti dobro; ekspr. nevesta ne bo prazna bo imela precej dote; preg. prazen sod ima močen glas kdor malo ve, veliko govori; preg. kdor sam sebe povišuje, prazno glavo oznanjuje hvaljenje samega sebe in pretirano dobro mnenje o sebi izražata, kažeta omejenost
♦ 
elektr. akumulator je prazen ne more več oddajati električne energije; fiz. prazen prostor del prostora, v katerem ni snovi; mat. prazna množica množica, ki nima nobenega elementa; strojn. prazni tek stroja vrtenje stroja, pri katerem ta ne opravlja nobenega dela
    prázno prisl.:
    te stavbe delujejo prazno in dolgočasno; prazno razpravljati, se smejati
    prázni -a -o sam.:
    tam je še nekaj praznega; ekspr. ta je pa prazna to ni res, to je izmišljeno; ekspr. prazne govoriti izmišljene, neresnične stvari; star. oženiti se na prazno poročiti se z revno nevesto; v prazno ekspr. gledati v prazno nepremično predse, brez določenega namena; ekspr. govoriti v prazno prepričevati ljudi, ki se ne dajo prepričati; publ. predlogi so izzveneli v prazno niso imeli zaželenega uspeha; slabš. v prazno mahati govoreč, razpravljajoč o čem ne zadeti bistva; narediti korak v prazno ne da bi z nogo dosegel tla; seči z roko v prazno ne da bi kaj otipal, dosegel; ustreliti, udariti v prazno ne da bi zadel
Celotno geslo Etimološki
prázen -zna prid.
Celotno geslo Sinonimni
prázen -zna -o prid.
1.
v katerem, na katerem ni ničesar; v katerem, na katerem ni česa zanj značilnega
SINONIMI:
ekspr. praznoten
2.
ki nima prave, resnične vrednosti; ki nima vsebinske, izrazne vrednosti
SINONIMI:
banalen, trivialen, ekspr. anoreksičen, ekspr. izpraznjen, ekspr. obrušen, ekspr. oguljen, ekspr. plehek, ekspr. plitev, ekspr. praznoten, ekspr. puhel, ekspr. razvodenel, knj.izroč. voden, knj.izroč. votel, ekspr. zvodenel
Pravopis
prázen -zna -o; bolj ~ (á) ~ kozarec; poud.: ~ hotel |nezaseden|; ~ izgovor |neizrazit|; imeti ~ žep |biti brez denarja|; nevtr. ~a miza; poud. ~a uglajenost |nepristna, navidezna|; ~o upanje; Avtobus je odpeljal skoraj ~; knj. pog. Noče priti ~ na obisk brez darila
prázni -a -o (á) ~ tek stroja; mat. ~a množica
prázna -e ž, rod. mn. -ih (á) poud. ~e govoriti |izmišljene, neresnične stvari|
prázno -ega s, pojm. (á) Tam je še nekaj ~ega
v prázno smer. prostor. prisl. zv. (á) narediti korak ~ ~ |ne da bi z nogo dosegel tla|; seči z roko ~ ~ |ne da bi kaj otipal|; poud. gledati ~ ~ |nepremično predse, brez določenega namena|; publ. Predlogi so izzveneli ~ ~ |niso imeli zaželenega učinka|
práznost -i ž, pojm. (á)
Celotno geslo Frazeološki
prázen Frazemi s sestavino prázen:
bíti prázen dím, iméti prázno glávo, mlátenje prázne sláme, mlatíti prázno slámo, na prázen želódec, píti na prázen želódec, prázen dím, prázna gláva, prázna káhla, prázna sláma, prázne obljúbe, prepírati se za prázen nìč
Pleteršnik
prázen, -zna, adj. leer; p. sod, p. papir, prazna glava; prazni kraji, öde Gegenden; p. dobrega, Ravn.; — gehaltlos, schal; prazna pijača; prazna pesem; — nichtig, eitel; prazne besede, leere Worte; p. izgovor, eine leere Ausrede; prazna vera, der Aberglaube; p. up, eitle Hoffnung; p. strah, unbegründete Furcht; p. hrup, blinder Lärm; p. nič, eitel Nichts, Cig.; p. strel, ein blinder Schuss, Jan. (H.); ta je prazna, das sind faule Fische, Cig.; ni prazna, es ist nicht ohne, Cig.; — vergeblich; prazno pot storiti, Cig.; prazen udarec, ein Fehlstreich, Cig.; — vacant: prazno mesto; — prazni čas, die Muße, Cig., Jan.; prazna ura, die Freistunde, V.-Cig.
Prekmurski
prázen -zna -o prid.
1. prazen, v katerem ni ničesar: i Zemla je bila püſztna, prázna SM 1747, 3; i nyidva mo'snya je prázna oſztánola KM 1790, 26; Geto ſzo temniczo prázno najsli KM 1796, 120; ino szvojo prázno zemlo z-Ruszmi oblüdovititi KOJ 1848, 10; pren. od greiha prázen biti nemore TF 1715, 43; od greiha prázen biti nemore SM 1747, 42; i odpoſzlali ſzo ga práznoga KŠ 1771, 139; Ár eta vu vami bodoucsa i obiljávajoucsa ne poſztávijo váſz prázne KŠ 1771, 717; Ne püſzti náſz brezi dára, Prázne od licza tvojega BKM 1789, 125
2. ki ne izhaja iz stvarnih dejstev: Niſcse váſz naj ne zapela ſzpráznimi ricsmi KŠ 1771, 583
3. ki ne predstavlja prave, resnične vrednosti: Ne bojdmo po'zelávczi prázne dike KŠ 1754, 61; da ſze nevolno lüsztvo li ſzpráznov nyega vörov hváli KŠ 1754, 4b
4. prost, ki je brez obveznosti: Rad je steo v-práznih vöraj dobre knige KOJ 1845, 5
Vorenc
prazen prid.F17, arista jejunapraẛnu klaſje; caſsa nuxen [p]raṡin orih; caſsus, -a, -umpraẛin; cenotaphiumen zhaſtni praẛin ẛmiſlen grob; hyppenemium ovum, quod et urinum, et zhephirium, et irritum diciturenu votlu, ali praṡnu jéze, ṡapertek, klopotiz; inanis, -nepraṡen; inanis gloriapraṡna zháſt; inania verbamarṡkake praṡne béſſede; jeiunum, -nienu teṡzhe praṡnu zvivú, kateru ṡdaici kar préme, vunkai verṡhe; obinanis, -neoṡgorai praṡen; ova irrita, vel subventaneaprasna jaiza; pellacia, -aegalufia s'praṡnimi beſſédami, teh beſſéd praṡnoſt; pellax, -cisen goluf, kateri ima doſti praṡnih beſſéd; ruderum, -riena praṡna nyva; succenturiarepraṡna meiſta dopolniti, eniga ṡholnerṡkiga kardela; supervacuus, -a, -um, supervacaneusnepridin, vſih rizhéh praṡin
Svetokriški
prazen -zna prid. 1. prazen: druſiga nebò oſtalu na nyh posledno uro, ampak ena prasna im. ed. ž, inu nenuzna huala ǀ taiſta dusha bò nepolnila en praſen tož. ed. m ſtol v' Nebeſſyh ǀ terbej ta lazhni, inu prasni tož. ed. m dol. shelodizh naſitit, inu napolnit ǀ nijh prasni im. mn. m stoli bodo skorai nepolneni ǀ une preproste Divize, katere ſo prasne tož. mn. ž lampe imele ǀ na naglam s' prasnimi or. mn. rokami ſe je mogla prozh pobrati 2. nezaseden: Kadar ena fara, ali Capellania bogata je prasna im. ed. ž ſtu Mashniku taisto doſezhi ſepofliſsaio
Besedje16
prazen prid. ♦ P: 29 (TC 1550, TT 1557, TR 1558, TL 1561, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, KB 1566, TL 1567, KPo 1567, TC 1574, TC 1575, DJ 1575, DPa 1576, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DBu 1580, DPr 1580, TT 1581-82, DB 1584, BH 1584, DAg 1585, MD 1592, TPo 1595, TfC 1595, ZK 1595, MTh 1603)
Črnovrški
prazen
Celotno geslo Kostelski
prazenpˈraːzėn -zna -ȯ prid.
Število zadetkov: 12