Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Pleteršnik
rẹ̑s, m., Zora, Vest.; pogl. vres.
Pleteršnik
rẹ̑s, adv. res je, es ist wahr; — in der That, wirklich: res je tako, res je prišel; to je že res preveč; wahrlich; res, kaj tacega še nisem videl! za res, im Ernste, ernstlich; (tudi: zares); — res (da) — ali, zwar — aber; — (redko kedaj adj. indecl.: od res vode, von wirklichem Wasser, Ravn.-Mik.).
Celotno geslo Pohlin
res [rẹ̑s] členek

izraža soglasje, podkrepitev; res; zares; vsekakor

Celotno geslo Hipolit
res členek
Celotno geslo Hipolit
res povedkovnik
Vorenc
res prisl.F6, confutarepreviṡhati, reṡvrézhi, previṡhati de nei reiṡ, reṡgovoriti; quidemſicer, reiṡ, ṡlaſti; quinimojá kakupak, já reiṡ; redarguerepokrégati, s'beſſédo poſvariti, ṡkaṡati de nei reiṡ, preprizhati; refellereṡviṡhati de eniga govorjenîe nei reiṡ; refutatioṡavershenîe govorjenîa eniga, eniga druṡiga iṡkaṡanîe, de nei reiṡ tega drugiga govorjenîe; prim. za res 
Svetokriški
res prisl. res: nej rejſs kar v'shulah ste shlishali ǀ Je reis de en velik faratar je bil Saul ǀ nej li rejss de greh je en shkodlivi ogin ǀ Je rejſſ de G. Bug vſe dushe ſtuari ǀ Je reiſſ, de je bil v'mory konez vſel ǀ nej li reiſs de naſh lubi Gospud, inu odreſhenik vſe zhasti, inu lubesni je vreden ǀ je rejs de SpovedniKa lahKu ogolufash ǀ Je rejſ de erbszhina je li dobruta, inu gnada tiga Ozheta ǀ Vidite Nem. Nem. de je rèſs ǀ Aku tedaj je letu rèiſs ǀ Ie reijſs de zhuden je bil vni majhini glash ǀ Je reſs de je bulshi biti mosh, kakor shena na tem ſvejtu ǀ Je vener rejſj kar ty pregnani Poeti pravio ǀ Nei li res de ti ſi norz ǀ je reish, de Shene veliku vekshi revam só podvarshene, kokar Moshe ǀ Je rejſhc de Philoſophi ſo djali, de Svesde, inu nebu ſo Gospodar ta ſemle ǀ je rejſde on je dober meni, inu she bulshi ſim jest njemu
Besedje16
res1 sam. m ♦ P: 2 (*P 1563, ZK 1595)
Besedje16
res2 [ime hebr. soglasnika] sam. m hebr. ♦ P: 1 (DB 1584)
Besedje16
res3 povdk. ♦ P: 13 (TT 1557, KPo 1567, DJ 1575, DPa 1576, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1580, TT 1581-82, DB 1584, DM 1584, TPo 1595, TfM 1595)
Besedje16
res4 čl. ♦ P: 18 (KB 1566, KPo 1567, DJ 1575, DPa 1576, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1579, DPr 1580, DC 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, TtPre 1588, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595)
Celotno geslo Pohlin
ni li res [ní li rẹ̑s] členkovna zveza

izraža pričakovanje pritrditve; ali ni res

Vorenc
res... prim. raz... 
Celotno geslo Hipolit
za res členek

GLEJ: zares

Vorenc
za res prisl.F4, affirmarepoterditi, ẛaṡhihrati, ẛa reis povédati, perterditi. pohualiti; aſserereẛa reis povédati, poterditi; certiorareẛaṡhihrati, ẛa reis povédati; equidemẛa reiṡ
Število zadetkov: 15