Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Etimološki
A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.
Celotno geslo Etimološki
a2 člen.
Celotno geslo Etimološki
ā3 medm.,
Celotno geslo Etimološki
à4 predl. s tož.
Celotno geslo Etimološki
a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑da -e ž
Celotno geslo Etimološki
abrakadȃbra -e ž
Celotno geslo Etimološki
acetọ̑n -a m
Celotno geslo Etimološki
ȃdamovo jȃbolko -ega -a s
Celotno geslo Etimološki
adȋjo medm.
Celotno geslo Etimološki
ȃdjektiv -a m
Celotno geslo Etimološki
admirȃl -a m
adraš
Celotno geslo Etimološki
advȇrb -a m
Celotno geslo Etimološki
aero- prvi člen tujih zloženk
Celotno geslo Etimološki
aerodinámika -e ž
Celotno geslo Etimološki
afinitẹ̑ta -e ž
Celotno geslo Etimološki
áfna -e ž
Celotno geslo Etimološki
afrodizȋjak -a m
Celotno geslo Etimološki
ȃfta -e ž
Število zadetkov: 5521